Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

T a M trans spedition, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
186 412 674€ 163 170 890€ 113 628 822€ 92 979 921€ 78 019 826€ 68 120 828€ 50 958 678€ 47 292 570€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
176 208 885€ 154 193 769€ 105 424 937€ 85 262 191€ 72 431 706€ 63 792 291€ 48 244 888€ 44 886 603€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 203 789 € 8 977 121 € 8 203 885 € 7 717 730 € 5 588 120 € 4 328 537 € 2 713 790 € 2 405 967 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 765 069 € 9 047 091 € 16 998 610 € 17 674 560 € 17 709 934 € 19 123 541 € 14 924 230 € 10 913 644 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 888 310€ 5 030 057€ 5 472 927€ 6 065 550€ 5 629 439€ 6 793 580€ 6 585 461€ 7 488 552€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
35 724€ 12 249€ -4 157€ 3 107€ 13 182€ 10€ -5 582€
07
II.3
Aktivácia
3 841 035€ 4 004 785€ 11 529 840€ 11 605 903€ 12 067 313€ 12 329 951€ 8 338 769€ 3 430 674€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 644 822 € 9 853 447 € 17 178 086 € 16 841 035 € 16 773 702 € 18 081 786 € 14 088 656 € 10 111 417 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 719 641€ 7 896 304€ 15 425 349€ 15 263 082€ 15 203 137€ 16 530 810€ 12 473 074€ 8 780 737€
10
B.2
Služby
1 925 181€ 1 957 143€ 1 752 737€ 1 577 953€ 1 570 565€ 1 550 976€ 1 615 582€ 1 330 680€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 324 036 € 8 170 765 € 8 024 409 € 8 551 255 € 6 524 352 € 5 370 292 € 3 549 364 € 3 208 194 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 595 767 € 3 261 144 € 2 970 492 € 2 908 434 € 2 546 734 € 2 294 961 € 1 692 217 € 991 409 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 558 032€ 2 337 165€ 2 119 774€ 2 084 835€ 1 825 470€ 1 643 983€ 1 213 976€ 708 357€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
890 713€ 811 988€ 733 357€ 719 378€ 632 630€ 575 626€ 425 693€ 247 158€
16
C.4
Sociálne náklady
147 022€ 111 991€ 117 361€ 104 221€ 88 634€ 75 352€ 52 548€ 35 894€
17
D
Dane a poplatky
133 014€ 159 824€ 172 528€ 163 643€ 153 505€ 147 251€ 131 987€ 133 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 029 861€ 975 561€ 940 938€ 863 031€ 772 800€ 602 043€ 447 209€ 482 010€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
85 079€ 67 712€ 60 472€ 69 073€ 39 903€ 53 182€ 38 921€ 58 817€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
36 936€ 33 559€ 40 756€ 43 274€ 29 277€ 26 762€ 27 322€ 47 074€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
64 410€ -51 210€ 72 176€ -281 121€ -10 742€ 180 078€ -87 223€ 240 195€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
262 453€ 103 794€ 152 528€ 86 588€ 1 522 993€ 158 967€ 1 754 895€ 672 223€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
259 097€ 218 180€ 164 167€ 732 632€ 2 901 389€ 271 263€ 1 672 473€ 708 923€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 552 483 € 3 745 213 € 3 876 352 € 4 277 023 € 1 694 285 € 2 060 083 € 1 459 195 € 1 336 623 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 770 € 987 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
987€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
1 770€
38
X.
Výnosové úroky
14 916€ 7€ 11€ 9€ 11€ 60 748€
39
N
Nákladové úroky
88 919€ 102 499€ 116 974€ 99 435€ 138 456€ 195 666€ 180 627€ 132 654€
40
XI.
Kurzové zisky
47 567€ 245€ 100€ 446€ 10€
41
O
Kurzové straty
4 962€ 59 899€ 216€ 167€ 241€ 79€ 11€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
295 897€ 255 014€ 193 654€ 147 413€ 131 928€ 148 909€ 169 186€ 149 774€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-389 778 € -369 845 € -295 683 € -247 008 € -270 614 € -344 466 € -347 665 € -220 694 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 162 705 € 3 375 368 € 3 580 669 € 4 030 015 € 1 423 671 € 1 715 617 € 1 111 530 € 1 115 929 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
701 492 € 736 645 € 756 001 € 894 020 € 319 435 € 409 386 € 232 047 € 228 720 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
692 169€ 713 608€ 712 487€ 860 104€ 258 018€ 359 650€ 202 367€ 227 511€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
9 323€ 23 037€ 43 514€ 33 916€ 61 417€ 49 736€ 29 680€ 1 209€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 461 213 € 2 638 723 € 2 824 668 € 3 135 995 € 1 104 236 € 1 306 231 € 879 483 € 887 209 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 162 705 € 3 375 368 € 3 580 669 € 4 030 015 € 1 423 671 € 1 715 617 € 1 111 530 € 1 115 929 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 461 213 € 2 638 723 € 2 824 668 € 3 135 995 € 1 104 236 € 1 306 231 € 879 483 € 887 209 €