Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
30 272 € 32 886 € 29 666 € 31 295 € 25 558 € 29 514 € 25 234 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 615 € 3 511 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 615 € 3 511 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 615€ 3 511€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
27 657 € 29 375 € 29 666 € 31 295 € 25 558 € 29 514 € 25 103 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
22 276 € 20 097 € 24 179 € 29 148 € 21 465 € 26 474 € 21 256 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
21 256€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
756 € 3 990 € 748 € 958 € 585 € 2 053 € 1 848 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
639€ 3 952€ 668€ 958€ 545€ 2 049€ 1 848€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
40€ 4€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
117€ 38€ 80€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 625 € 5 288 € 4 739 € 1 189 € 3 508 € 987 € 1 999 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 625€ 5 288€ 4 739€ 1 189€ 3 508€ 987€ 1 181€
057
B.IV.2
Účty v bankách
818€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
131 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
131€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
30 272 € 32 886 € 29 666 € 31 295 € 25 558 € 29 514 € 25 234 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 518 € 22 707 € 24 619 € 21 897 € 20 854 € 20 048 € 22 693 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
15 404 € 17 315 € 14 593 € 13 550 € 12 743 € 15 390 € 14 441 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 441€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 810 € -1 912 € 2 722 € 1 043 € 807 € -2 646 € 948 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 754 € 10 179 € 5 047 € 9 398 € 4 704 € 9 466 € 2 541 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 122 € 7 100 € 5 047 € 5 040 € 4 704 € 9 466 € 2 541 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
613€ 473€ 360€ 323€ 244€ 6 506€ 534€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 000€ 6 100€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 2 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
509€ 527€ 1 187€ 1 217€ 960€ 960€ 7€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
632 € 3 079 € 4 358 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
632€ 3 079€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 358€