Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

m:zone s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
23 376 380€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
23 376 353 € 17 976 224 € 17 325 482 € 15 771 119 € 15 445 344 € 15 645 581 € 9 888 865 € 8 054 584 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
22 943 636€ 17 534 960€ 17 084 388€ 15 591 106€ 15 295 699€ 15 468 238€ 9 783 153€ 7 953 802€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
312 905€ 270 264€ 217 049€ 175 475€ 144 653€ 177 343€ 101 212€ 100 776€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
171 000€ 22 492€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
119 812€ 1 553€ 4 538€ 4 992€ 4 500€ 6€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
22 871 233 € 17 888 070 € 16 935 975 € 15 404 177 € 15 198 316 € 15 439 415 € 9 770 765 € 7 933 033 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 036 739€ 14 830 603€ 14 410 684€ 13 190 890€ 13 388 570€ 14 081 906€ 8 453 841€ 6 465 394€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
51 921€ 22 906€ 36 342€ 122 772€ 44 682€ 33 175€ 36 632€ 39 848€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
985 068€ 1 419 018€ 1 320 561€ 1 355 002€ 1 159 831€ 876 519€ 848 225€ 1 000 709€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 317 713 € 1 447 017 € 1 095 294 € 691 752 € 569 094 € 427 684 € 370 048 € 346 766 €
16
E.1.
Mzdové náklady
963 300€ 1 049 694€ 791 623€ 495 393€ 405 414€ 304 153€ 263 988€ 245 210€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
321 330€ 364 312€ 276 780€ 172 919€ 142 890€ 106 365€ 92 347€ 85 803€
19
E.4.
Sociálne náklady
33 083€ 33 011€ 26 891€ 23 440€ 20 790€ 17 166€ 13 713€ 15 753€
20
F.
Dane a poplatky
2 648€ 1 564€ 3 125€ 1 690€ 2 398€ 1 430€ 1 283€ 886€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 227€ 34 238€ 41 047€ 42 071€ 33 741€ 18 611€ 60 416€ 79 404€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 227€ 34 238€ 41 047€ 42 071€ 33 741€ 18 611€ 60 416€ 79 404€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 611€ 113 315€ 27 922€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
443 306€ 19 409€ 1 000€ 90€ 320€ 26€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
505 120 € 88 154 € 389 507 € 366 942 € 247 028 € 206 166 € 118 100 € 121 551 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 182 813 € 1 532 697 € 1 533 850 € 1 097 917 € 847 269 € 653 981 € 545 667 € 548 627 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
28 € 68 € 50 € 45 € 17 € 15 104 € 7 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
52 € 49 € 13 € 15 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
52€ 49€ 13€ 15€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 16€ 15 104€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
22€ 16€ 1€ 16€ 2€ 7€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
64 793 € 21 220 € 50 194 € 180 235 € 49 298 € 33 225 € 8 132 € 13 424 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 580 € 4 788 € 4 941 € 8 351 € 15 524 € 8 301 € 5 875 € 7 763 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 580€ 4 788€ 4 941€ 8 351€ 15 524€ 8 301€ 5 875€ 7 763€
52
O.
Kurzové straty
45€ 146€ 35€ 1 015€ 3 785€ 20 174€ 235€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
52 168€ 16 286€ 45 218€ 170 869€ 29 989€ 4 750€ 2 022€ 5 661€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-64 765 € -21 152 € -50 144 € -180 190 € -49 281 € -18 121 € -8 125 € -13 422 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
440 355 € 67 002 € 339 363 € 186 752 € 197 747 € 188 045 € 109 975 € 108 129 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
113 790 € 15 441 € 75 447 € 56 104 € 44 755 € 42 618 € 25 309 € 25 050 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
138 584€ 15 441€ 75 447€ 56 104€ 44 755€ 42 618€ 25 309€ 25 050€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-24 794€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
326 565 € 51 561 € 263 916 € 130 648 € 152 992 € 145 427 € 84 666 € 83 079 €