Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bidfood Slovakia s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
01.07.2011
30.06.2012
01.07.2010
30.06.2011
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 513 380 € 30 509 602 € 27 789 171 € 22 184 128 € 20 190 862 € 16 035 482 € 15 731 763 € 15 905 748 € 11 591 096 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 402 554 € 12 701 868 € 12 992 140 € 9 253 472 € 8 790 421 € 5 948 115 € 6 509 281 € 7 130 970 € 4 673 519 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
353 606 € 326 287 € 368 358 € 410 430 € 452 501 € 494 572 € 800 155 € 860 586 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 792€
007
A.I.4
Goodwill
284 215€ 326 287€ 368 358€ 410 430€ 452 501€ 494 572€ 800 155€ 859 794€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
69 391€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
14 048 948 € 12 375 581 € 12 623 782 € 8 843 042 € 8 337 920 € 5 453 543 € 5 709 126 € 6 270 384 € 4 673 519 €
012
A.II.1
Pozemky
1 794 297€ 1 529 297€ 1 529 297€ 1 221 587€ 465 855€ 465 855€ 468 355€ 468 355€ 262 565€
013
A.II.2
Stavby
9 256 419€ 7 950 484€ 8 218 016€ 5 086 316€ 5 493 431€ 3 195 551€ 3 627 435€ 3 911 385€ 2 777 315€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 847 717€ 2 778 518€ 2 833 525€ 2 468 603€ 2 368 751€ 1 722 048€ 1 607 199€ 1 846 146€ 1 530 057€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
167€ 2 084€ 3 668€ 5 252€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
150 515€ 117 282€ 42 944€ 49 460€ 7 799€ 26 421€ 885€ 44 498€ 103 582€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
16 909€ 40 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 915 893 € 17 592 202 € 14 583 158 € 12 725 586 € 11 238 006 € 9 959 405 € 9 149 999 € 8 726 810 € 6 868 686 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 576 109 € 5 414 565 € 4 102 086 € 3 700 948 € 3 494 882 € 2 897 733 € 2 041 619 € 2 218 553 € 2 011 790 €
032
B.I.1
Materiál
10 496€ 9 949€ 9 412€ 8 978€ 9 219€ 11 389€ 6 407€ 7 079€ 5 157€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
3 048€ 2 423€ 1 509€ 659€ 138€ 963€ 245€ 228€
036
B.I.5
Tovar
5 562 565€ 5 402 193€ 4 091 165€ 3 691 311€ 3 485 525€ 2 885 381€ 2 034 967€ 2 211 474€ 2 006 405€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
383 930 € 353 519 € 168 580 € 191 082 € 220 847 € 218 318 € 344 952 € 485 545 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
383 930€ 353 519€ 168 580€ 191 082€ 220 847€ 218 318€ 344 952€ 485 545€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 646 694 € 8 205 000 € 7 970 944 € 6 820 785 € 5 752 241 € 5 504 548 € 5 150 097 € 5 324 933 € 3 880 405 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 564 673€ 8 101 319€ 7 750 816€ 6 687 665€ 5 651 653€ 5 444 898€ 5 090 363€ 4 997 358€ 3 789 169€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 336€ 270 956€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
82 021€ 103 681€ 220 128€ 133 120€ 100 588€ 59 650€ 55 398€ 56 619€ 91 236€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 309 160 € 3 619 118 € 2 341 548 € 2 012 771 € 1 770 036 € 1 338 806 € 1 613 331 € 697 779 € 976 491 €
056
B.IV.1
Peniaze
98 919€ 33 824€ 38 029€ 27 216€ 52 785€ 104 991€ 20 271€ 131 823€ 76 686€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 210 241€ 3 585 294€ 2 303 519€ 1 985 555€ 1 717 251€ 1 233 815€ 1 593 060€ 565 956€ 899 805€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
194 933 € 215 532 € 213 873 € 205 070 € 162 435 € 127 962 € 72 483 € 47 968 € 48 891 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
88 529€ 104 476€ 109 503€ 102 864€ 83 368€ 82 260€ 41 264€ 9 244€ 16 687€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
106 404€ 111 056€ 104 370€ 102 206€ 79 067€ 45 702€ 31 219€ 38 724€ 32 204€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 513 380 € 30 509 602 € 27 789 171 € 22 184 128 € 20 190 862 € 16 035 482 € 15 731 763 € 15 905 748 € 11 591 096 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
10 345 741 € 5 914 567 € 8 525 137 € 6 127 858 € 4 913 664 € 4 613 095 € 3 403 185 € 8 189 068 € 7 405 233 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 121 755 € 2 121 755 € 2 121 755 € 2 121 755 € 2 121 755 € 2 121 755 € 2 121 755 € 2 121 755 € 2 121 755 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 785 508 € 78 € 3 998 799 € 2 784 605 € 2 484 036 € 1 274 127 € 5 064 988 € 4 423 923 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 785 508€ 78€ 3 998 799€ 2 784 605€ 2 484 036€ 1 274 127€ 5 276 176€ 4 423 923€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-211 188€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 431 174 € 3 785 430 € 2 397 279 € 1 214 194 € 300 569 € 1 209 909 € 1 274 127 € 995 022 € 852 252 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
24 165 439 € 24 591 963 € 19 264 034 € 16 056 270 € 15 277 128 € 11 422 373 € 12 328 489 € 7 716 468 € 4 184 858 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 117 810 € 4 157 708 € 3 798 917 € 3 127 609 € 2 249 652 € 1 056 207 € 1 103 806 € 1 382 460 € 491 083 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
140 379€ 116 028€ 110 493€ 101 857€ 127 967€ 115 312€ 92 694€ 116 366€ 66 369€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
735 690€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 977 431€ 4 041 680€ 3 688 424€ 3 025 752€ 2 121 685€ 940 895€ 1 011 112€ 530 404€ 424 714€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 588 € 7 635 € 108 887 € 5 069 € 5 697 € 4 878 € 17 061 € 15 825 € 96 515 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
108 400€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 588€ 7 635€ 487€ 5 069€ 5 697€ 4 878€ 4 203€ 3 093€ 968€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
12 858€ 12 732€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
95 547€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
20 034 041 € 20 426 620 € 15 356 230 € 12 923 592 € 13 021 779 € 10 361 288 € 11 207 622 € 6 318 183 € 3 597 260 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 400 929€ 8 186 414€ 8 981 508€ 6 879 742€ 6 339 946€ 4 482 136€ 4 092 390€ 3 362 192€ 2 895 876€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
76 977€ 33 915€ 29 303€ 23 349€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
300 000€ 2 200 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 893 220€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 400 000€ 10 400 000€ 4 560 009€ 4 560 009€ 4 560 009€ 4 660 009€ 6 060 009€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
385 567€ 274 168€ 281 898€ 189 999€ 156 296€ 143 021€ 131 296€ 164 571€ 95 660€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
249 588€ 178 360€ 189 005€ 124 517€ 97 474€ 89 052€ 80 088€ 83 779€ 58 614€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 572 998€ 1 350 324€ 1 326 049€ 1 135 346€ 952 972€ 906 854€ 480 092€ 444 264€ 505 634€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
24 959€ 37 354€ 17 761€ 33 979€ 21 862€ 3 239€ 29 832€ 34 074€ 18 127€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 200 € 3 072 € 70 € 14 € 89 € 212 € 1 005 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
872€ 70€ 670€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
212€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 200€ 2 200€ 14€ 89€ 212€ 123€