Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bidfood Slovakia s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
34 513 380 € 30 509 602 € 27 789 171 € 22 184 128 € 20 190 862 € 16 035 482 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 402 554 € 12 701 868 € 12 992 140 € 9 253 472 € 8 790 421 € 5 948 115 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
353 606 € 326 287 € 368 358 € 410 430 € 452 501 € 494 572 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
284 215€ 326 287€ 368 358€ 410 430€ 452 501€ 494 572€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
69 391€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
14 048 948 € 12 375 581 € 12 623 782 € 8 843 042 € 8 337 920 € 5 453 543 €
012
A.II.1
Pozemky
1 794 297€ 1 529 297€ 1 529 297€ 1 221 587€ 465 855€ 465 855€
013
A.II.2
Stavby
9 256 419€ 7 950 484€ 8 218 016€ 5 086 316€ 5 493 431€ 3 195 551€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 847 717€ 2 778 518€ 2 833 525€ 2 468 603€ 2 368 751€ 1 722 048€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
167€ 2 084€ 3 668€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
150 515€ 117 282€ 42 944€ 49 460€ 7 799€ 26 421€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
16 909€ 40 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 915 893 € 17 592 202 € 14 583 158 € 12 725 586 € 11 238 006 € 9 959 405 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
5 576 109 € 5 414 565 € 4 102 086 € 3 700 948 € 3 494 882 € 2 897 733 €
035
B.I.1
Materiál
10 496€ 9 949€ 9 412€ 8 978€ 9 219€ 11 389€
037
B.I.3
Výrobky
3 048€ 2 423€ 1 509€ 659€ 138€ 963€
039
B.I.5
Tovar
5 562 565€ 5 402 193€ 4 091 165€ 3 691 311€ 3 485 525€ 2 885 381€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
383 930 € 353 519 € 168 580 € 191 082 € 220 847 € 218 318 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
383 930€ 353 519€ 168 580€ 191 082€ 220 847€ 218 318€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
8 646 694 € 8 205 000 € 7 970 944 € 6 820 785 € 5 752 241 € 5 504 548 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
8 564 673 € 8 101 319 € 7 750 816 € 6 687 665 € 5 651 653 € 5 444 898 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 149€ 5 213€ 38 000€ 44 251€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
8 563 524€ 8 101 319€ 7 745 603€ 6 649 665€ 5 607 402€ 5 444 898€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
82 021€ 103 681€ 220 128€ 133 120€ 100 588€ 59 650€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
5 309 160 € 3 619 118 € 2 341 548 € 2 012 771 € 1 770 036 € 1 338 806 €
072
B.V.1.
Peniaze
98 919€ 33 824€ 38 029€ 27 216€ 52 785€ 104 991€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 210 241€ 3 585 294€ 2 303 519€ 1 985 555€ 1 717 251€ 1 233 815€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
194 933 € 215 532 € 213 873 € 205 070 € 162 435 € 127 962 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
88 529€ 104 476€ 109 503€ 102 864€ 83 368€ 82 260€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
106 404€ 111 056€ 104 370€ 102 206€ 79 067€ 45 702€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
34 513 380 € 30 509 602 € 27 789 171 € 22 184 128 € 20 190 862 € 16 035 482 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 345 741 € 5 914 567 € 8 525 137 € 6 127 858 € 4 913 664 € 4 613 095 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€ 2 121 755€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 785 508 € 78 € 3 998 799 € 2 784 605 € 2 484 036 € 1 274 127 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 785 508€ 78€ 3 998 799€ 2 784 605€ 2 484 036€ 1 274 127€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
4 431 174 € 3 785 430 € 2 397 279 € 1 214 194 € 300 569 € 1 209 909 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 165 439 € 24 591 963 € 19 264 034 € 16 056 270 € 15 277 128 € 11 422 373 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
13 588 € 7 635 € 108 887 € 5 069 € 5 697 € 4 878 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
108 400 € 0 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
108 400€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 588€ 7 635€ 487€ 5 069€ 5 697€ 4 878€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
20 034 041 € 20 426 620 € 15 356 230 € 12 923 592 € 13 021 779 € 10 361 288 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
9 400 929 € 8 186 414 € 8 981 508 € 6 879 742 € 6 339 946 € 4 559 113 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 010 945€ 964 458€ 2 833 616€ 1 720 388€ 1 187 419€ 668 511€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 389 984€ 7 221 956€ 6 147 892€ 5 159 354€ 5 152 527€ 3 890 602€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 893 220€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 400 000€ 10 400 000€ 4 560 009€ 4 560 009€ 4 560 009€ 4 660 009€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
385 567€ 274 168€ 281 898€ 189 999€ 156 296€ 143 021€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
249 588€ 178 360€ 189 005€ 124 517€ 97 474€ 89 052€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 572 998€ 1 350 324€ 1 326 049€ 1 135 346€ 952 972€ 906 854€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24 959€ 37 354€ 17 761€ 33 979€ 21 862€ 3 239€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 117 810 € 4 157 708 € 3 798 917 € 3 127 609 € 2 249 652 € 1 056 207 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
140 379€ 116 028€ 110 493€ 101 857€ 127 967€ 115 312€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 977 431€ 4 041 680€ 3 688 424€ 3 025 752€ 2 121 685€ 940 895€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
2 200 € 3 072 € 70 € 14 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
872€ 70€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 200€ 2 200€ 14€