Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bidfood Slovakia s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
01.07.2011
30.06.2012
01.07.2010
30.06.2011
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
96 817 407€ 83 418 437€ 72 855 467€ 60 777 747€ 50 759 196€ 47 451 216€ 46 156 657€ 41 252 763€ 38 439 838€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
72 035 552€ 62 059 564€ 54 772 626€ 45 427 852€ 38 247 456€ 35 667 847€ 35 276 277€ 31 312 403€ 29 748 051€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
24 781 855 € 21 358 873 € 18 082 841 € 15 349 895 € 12 511 740 € 11 783 369 € 10 880 380 € 9 940 360 € 8 691 787 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
640 938 € 453 448 € 508 483 € 523 122 € 482 462 € 463 892 € 353 942 € 327 169 € 347 629 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
640 319€ 449 894€ 504 641€ 519 090€ 479 553€ 461 177€ 348 626€ 364 289€ 374 077€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-702€ 927€ 2 114€ 521€ -684€ 1 139€ 1 194€ -42 285€ -36 240€
07
II.3
Aktivácia
1 321€ 2 627€ 1 728€ 3 511€ 3 593€ 1 576€ 4 122€ 5 165€ 9 792€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 658 882 € 8 309 313 € 7 632 685 € 6 717 141 € 5 612 243 € 5 563 504 € 5 229 299 € 4 846 104 € 4 598 053 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 385 624€ 1 254 369€ 1 116 644€ 1 038 251€ 1 041 753€ 1 052 872€ 968 756€ 870 641€ 753 091€
10
B.2
Služby
8 263 398€ 7 047 702€ 6 506 049€ 5 666 327€ 4 567 405€ 4 510 632€ 4 260 543€ 3 975 463€ 3 844 962€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
15 763 911 € 13 503 008 € 10 958 639 € 9 155 876 € 7 381 959 € 6 683 757 € 6 005 023 € 5 421 425 € 4 441 363 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 357 149 € 6 190 129 € 5 340 713 € 4 033 621 € 3 397 019 € 2 965 419 € 2 770 534 € 2 495 015 € 1 950 106 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 352 691€ 4 554 114€ 3 932 389€ 2 948 811€ 2 455 780€ 2 141 425€ 2 021 984€ 1 812 818€ 1 433 229€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 805 056€ 1 459 452€ 1 254 083€ 967 717€ 835 123€ 738 861€ 671 654€ 598 063€ 456 861€
16
C.4
Sociálne náklady
199 402€ 176 563€ 154 241€ 117 093€ 106 116€ 85 133€ 76 896€ 84 134€ 60 016€
17
D
Dane a poplatky
45 265€ 38 990€ 62 933€ 45 869€ 44 831€ 41 057€ 47 996€ 39 864€ 25 200€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 650 524€ 1 639 576€ 1 356 976€ 1 282 527€ 1 073 985€ 1 035 119€ 1 156 898€ 731 469€ 956 247€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
63 472€ 26 853€ 1 469 581€ 58 867€ 52 426€ 166 183€ 130 592€ 2 561 371€ 5 424€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
40 199€ 7 963€ 1 052 555€ 20 025€ 54 707€ 139 866€ 124 032€ 3 044 524€ 25 199€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
58 802€ -20 044€ -17 561€ 47 176€ 159 242€ 57 712€ 62 176€ -13 704€ 96 453€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
218 741€ 148 385€ 249 595€ 102 365€ 112 803€ 110 950€ 169 182€ 247 858€ 279 811€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 117 376€ 1 113 905€ 1 516 813€ 1 914 149€ 1 904 260€ 1 014 982€ 672 928€ 630 134€ 488 962€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 776 809 € 4 707 727 € 3 365 386 € 1 973 741 € 913 144 € 1 706 735 € 1 470 233 € 1 303 352 € 1 184 431 €
38
X.
Výnosové úroky
2 084€ 4 733€ 6 714€ 5 342€ 3 968€ 1 226€ 1 271€ 4 172€ 4 239€
39
N
Nákladové úroky
85€ 598€ 30 227€ 54 927€ 2 078€
40
XI.
Kurzové zisky
199 966€ 97 864€ 29 912€ 29 686€ 12 911€ 25 391€ 25 779€ 27 482€ 47 772€
41
O
Kurzové straty
282 701€ 109 548€ 70 950€ 55 952€ 57 607€ 21 743€ 28 337€ 66 315€ 95 782€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
38€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33 162€ 22 642€ 23 783€ 31 828€ 27 303€ 24 438€ 23 992€ 35 610€ 25 339€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-113 813 € -29 593 € -58 107 € -52 752 € -68 116 € -20 162 € -55 506 € -125 160 € -71 188 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 662 996 € 4 678 134 € 3 307 279 € 1 920 989 € 845 028 € 1 686 573 € 1 414 727 € 1 178 192 € 1 113 243 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 231 822 € 892 704 € 910 000 € 706 795 € 544 459 € 476 664 € 140 600 € 183 170 € 260 991 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 262 234€ 1 077 642€ 887 498€ 677 030€ 546 988€ 350 030€ 8€ 1 437€ 270 625€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-30 412€ -184 938€ 22 502€ 29 765€ -2 529€ 126 634€ 140 592€ 181 733€ -9 634€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 431 174 € 3 785 430 € 2 397 279 € 1 214 194 € 300 569 € 1 209 909 € 1 274 127 € 995 022 € 852 252 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 662 996 € 4 678 134 € 3 307 279 € 1 920 989 € 845 028 € 1 686 573 € 1 414 727 € 1 178 192 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 431 174 € 3 785 430 € 2 397 279 € 1 214 194 € 300 569 € 1 209 909 € 1 274 127 € 995 022 €