Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prevádzkareň obce Lendak

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
310 579€ 246 958€ 272 283€ 395 569€ 247 193€ 245 005€ 177 356€ 82 623€ 59 621€ 58 587€ 46 681€ 34 025€ 39 446€ 96 514€ 86 596€
02
501
Spotreba materiálu
254 716€ 223 410€ 246 738€ 371 053€ 224 440€ 223 275€ 158 088€ 63 949€ 42 554€ 43 405€ 41 067€ 29 807€ 33 985€ 91 074€ 86 596€
03
502
Spotreba energie
55 864€ 23 548€ 25 545€ 24 293€ 22 753€ 21 730€ 19 268€ 18 674€ 17 067€ 15 098€ 859€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 83€ 4 755€ 4 218€ 5 461€ 5 440€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
114 733€ 176 521€ 175 504€ 142 539€ 154 465€ 59 653€ 36 807€ 33 264€ 26 592€ 26 775€ 29 039€ 18 587€ 21 736€ 32 073€ 38 928€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 447€ 31 502€ 16 909€ 22 765€ 7 979€ 6 171€ 6 430€ 3 447€ 1 521€ 5 084€ 4 466€ 1 122€ 1 837€ 3 861€ 9 916€
08
512
Cestovné
3€ 67€ 425€ 2€ 2€ 97€ 6€ 22€ 30€ 67€ 33€ 46€
09
513
Náklady na reprezentáciu
44€ 26€ 95€ 433€ 490€ 250€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
90 240€ 145 019€ 158 501€ 119 254€ 146 485€ 53 049€ 29 885€ 29 565€ 24 974€ 21 685€ 24 350€ 17 435€ 19 832€ 28 179€ 28 966€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
388 227€ 366 205€ 361 510€ 335 523€ 292 768€ 220 753€ 177 798€ 121 837€ 109 985€ 104 176€ 96 124€ 84 921€ 146 351€ 148 192€ 122 195€
12
521
Mzdové náklady
269 978€ 255 968€ 253 120€ 232 322€ 205 669€ 156 076€ 126 424€ 86 180€ 77 607€ 73 775€ 70 892€ 62 861€ 108 398€ 109 922€ 87 118€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
93 955€ 89 005€ 87 018€ 81 530€ 71 159€ 53 116€ 43 681€ 29 631€ 26 925€ 25 562€ 24 547€ 21 485€ 36 789€ 37 112€ 30 133€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 565€ 4 241€ 4 201€ 3 753€ 1 786€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
19 729€ 16 991€ 17 171€ 17 917€ 14 153€ 11 561€ 7 693€ 6 026€ 5 453€ 4 839€ 685€ 575€ 1 164€ 1 158€ 4 944€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
19 915€ 23 684€ 20 539€ 22 850€ 9 940€ 9 818€ 9 276€ 7 692€ 7 828€ 6 980€ 7 633€ 7 261€ 7 862€ 7 304€ 6 808€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
19 915€ 23 684€ 20 539€ 22 850€ 9 940€ 9 818€ 9 276€ 7 692€ 7 828€ 6 980€ 7 633€ 7 261€ 7 862€ 7 304€ 6 808€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 412€ 1 940€ 3 707€ 116€ 222€ 64€ 1 380€ 106€ 1 302€ 33€ 394€ 0€ 39€ 13 976€ 16 240€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
7 854€ 1 882€ 3 707€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
20€ 28€ 46€ 64€ 1 085€ 101€ 36€ 33€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
170€ 0€ 5€ 830€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 67€
26
546
Odpis pohľadávky
365€ 176€ 0€ 0€ 436€ 0€ 388€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3€ 30€ 0€ 1€ 0€ 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 976€ 16 173€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
457 483€ 487 713€ 466 855€ 473 337€ 440 885€ 418 925€ 420 678€ 269 057€ 265 623€ 262 291€ 156 453€ 56 486€ 61 976€ 44 022€ 44 725€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
442 619€ 471 922€ 452 068€ 452 666€ 419 690€ 413 863€ 404 757€ 259 412€ 260 140€ 258 968€ 151 563€ 52 852€ 58 806€ 41 367€ 42 249€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 865€ 15 791€ 14 788€ 20 671€ 21 195€ 5 062€ 15 922€ 9 645€ 5 483€ 3 323€ 4 890€ 3 634€ 3 170€ 2 655€ 2 476€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 865€ 14 867€ 13 915€ 13 285€ 6 103€ 5 062€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 386€ 14 322€ 15 922€ 9 580€ 5 402€ 3 310€ 4 826€ 3 208€ 3 170€ 2 655€ 2 236€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
924€ 873€ 631€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
138€ 0€ 65€ 81€ 12€ 64€ 426€ 0€ 0€ 240€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 479€ 2 282€ 1 954€ 2 117€ 2 038€ 1 743€ 1 796€ 1 793€ 2 135€ 3 175€ 3 103€ 4 444€ 8 909€ 5 370€ 7 605€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 137€ 2 343€ 5 077€ 7 605€
43
563
Kurzové straty
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 479€ 2 282€ 1 944€ 2 117€ 2 038€ 1 743€ 1 796€ 1 793€ 2 135€ 3 175€ 3 103€ 4 307€ 6 566€ 293€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 996€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 996€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 301 829€ 1 305 304€ 1 302 352€ 1 372 051€ 1 147 509€ 955 961€ 825 092€ 516 372€ 473 087€ 462 015€ 339 426€ 205 724€ 290 315€ 347 451€ 323 097€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
212 001€ 207 131€ 164 192€ 119 613€ 101 568€ 99 872€ 112 100€ 92 728€ 79 078€ 63 120€ 52 783€ 39 966€ 36 333€ 36 390€ 59 866€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
211 688€ 207 131€ 164 192€ 118 763€ 101 568€ 99 872€ 112 100€ 92 728€ 79 078€ 63 120€ 52 783€ 39 841€ 36 138€ 36 334€ 59 866€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
314€ 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125€ 195€ 56€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
167 922€ 186 813€ 280 531€ 286 216€ 314 790€ 246 818€ 161 212€ 9 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
167 922€ 186 813€ 280 531€ 286 216€ 314 790€ 246 818€ 159 891€ 9 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
14 878€ 5 461€ 8 165€ 4 834€ 7 998€ 5 371€ 11 276€ 3 837€ 4 003€ 5 452€ 0€ 0€ 0€ 5€ 90€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
9 199€ 2 283€ 4 776€ 1 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
140€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
135€ 102€ 186€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 404€ 3 076€ 3 203€ 3 081€ 7 998€ 5 371€ 11 263€ 3 837€ 4 003€ 5 452€ 0€ 0€ 0€ 5€ 79€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
15 937€ 13 915€ 13 285€ 15 600€ 13 720€ 9 379€ 6 211€ 5 402€ 3 310€ 5 125€ 3 208€ 3 178€ 2 258€ 2 794€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
15 937€ 13 915€ 13 285€ 15 600€ 13 720€ 9 379€ 6 211€ 5 402€ 3 310€ 5 125€ 3 208€ 3 178€ 2 258€ 2 794€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 002€ 13 915€ 13 285€ 7 578€ 13 499€ 9 379€ 6 211€ 4 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 862€ 7 733€ 0€ 1 010€ 3 310€ 4 826€ 3 208€ 3 170€ 2 207€ 2 683€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
935€ 289€ 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
138€ 0€ 0€ 0€ 299€ 0€ 8€ 51€ 111€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
200€ 1€ 83€ 1€ 365€ 0€ 0€ 7€ 36€ 20€ 193€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 3€ 12€ 193€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
200€ 0€ 81€ 1€ 364€ 0€ 0€ 5€ 33€ 8€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 12€ 816€ 23 275€ 40€ 1 689€ 838€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 816€ 23 275€ 40€ 1 689€ 838€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
894 264€ 891 249€ 856 137€ 938 835€ 719 009€ 603 406€ 548 685€ 406 250€ 389 213€ 389 784€ 262 815€ 166 783€ 299 117€ 259 775€ 238 392€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
449 037€ 435 204€ 404 069€ 486 168€ 299 319€ 189 543€ 143 728€ 146 838€ 129 074€ 131 340€ 134 804€ 113 971€ 169 493€ 219 246€ 197 238€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
437 491€ 450 917€ 446 940€ 450 957€ 419 690€ 413 863€ 404 757€ 259 412€ 260 140€ 258 444€ 6 383€ 52 812€ 105 847€ 40 529€ 41 154€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 608€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 777€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 17 449€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 104 179€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 128€ 5 128€ 5 128€ 1 710€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 305 002€ 1 304 569€ 1 322 509€ 1 365 098€ 1 157 084€ 964 847€ 839 566€ 518 119€ 475 982€ 464 298€ 342 080€ 209 974€ 339 433€ 299 822€ 298 541€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 173€ -735€ 20 158€ -6 953€ 9 575€ 8 887€ 14 474€ 1 746€ 2 895€ 2 283€ 2 653€ 4 250€ 49 118€ -47 629€ -24 556€
136
591
Splatná daň z príjmov
619€ 2 731€ 1 806€ 947€ 2 154€ 4 260€ 2 737€ 133€ 147€ 12€ 118€ 807€ 11€ 3€ 141€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 554€ -3 465€ 18 352€ -7 900€ 7 421€ 4 627€ 11 737€ 1 613€ 2 748€ 2 271€ 2 535€ 3 443€ 49 107€ -47 632€ -24 697€