Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prevádzkareň obce Lendak

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
246 958€ 272 283€ 395 569€ 247 193€ 245 005€ 177 356€ 82 623€ 59 621€ 58 587€ 46 681€ 34 025€ 39 446€ 96 514€ 86 596€
02
501
Spotreba materiálu
223 410€ 246 738€ 371 053€ 224 440€ 223 275€ 158 088€ 63 949€ 42 554€ 43 405€ 41 067€ 29 807€ 33 985€ 91 074€ 86 596€
03
502
Spotreba energie
23 548€ 25 545€ 24 293€ 22 753€ 21 730€ 19 268€ 18 674€ 17 067€ 15 098€ 859€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 83€ 4 755€ 4 218€ 5 461€ 5 440€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
176 521€ 175 504€ 142 539€ 154 465€ 59 653€ 36 807€ 33 264€ 26 592€ 26 775€ 29 039€ 18 587€ 21 736€ 32 073€ 38 928€
07
511
Opravy a udržiavanie
31 502€ 16 909€ 22 765€ 7 979€ 6 171€ 6 430€ 3 447€ 1 521€ 5 084€ 4 466€ 1 122€ 1 837€ 3 861€ 9 916€
08
512
Cestovné
67€ 425€ 2€ 2€ 97€ 6€ 22€ 30€ 67€ 33€ 46€
09
513
Náklady na reprezentáciu
26€ 95€ 433€ 490€ 250€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
145 019€ 158 501€ 119 254€ 146 485€ 53 049€ 29 885€ 29 565€ 24 974€ 21 685€ 24 350€ 17 435€ 19 832€ 28 179€ 28 966€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
366 205€ 361 510€ 335 523€ 292 768€ 220 753€ 177 798€ 121 837€ 109 985€ 104 176€ 96 124€ 84 921€ 146 351€ 148 192€ 122 195€
12
521
Mzdové náklady
255 968€ 253 120€ 232 322€ 205 669€ 156 076€ 126 424€ 86 180€ 77 607€ 73 775€ 70 892€ 62 861€ 108 398€ 109 922€ 87 118€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
89 005€ 87 018€ 81 530€ 71 159€ 53 116€ 43 681€ 29 631€ 26 925€ 25 562€ 24 547€ 21 485€ 36 789€ 37 112€ 30 133€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 241€ 4 201€ 3 753€ 1 786€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
16 991€ 17 171€ 17 917€ 14 153€ 11 561€ 7 693€ 6 026€ 5 453€ 4 839€ 685€ 575€ 1 164€ 1 158€ 4 944€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
23 684€ 20 539€ 22 850€ 9 940€ 9 818€ 9 276€ 7 692€ 7 828€ 6 980€ 7 633€ 7 261€ 7 862€ 7 304€ 6 808€
20
538
Ostatné dane a poplatky
23 684€ 20 539€ 22 850€ 9 940€ 9 818€ 9 276€ 7 692€ 7 828€ 6 980€ 7 633€ 7 261€ 7 862€ 7 304€ 6 808€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 940€ 3 707€ 116€ 222€ 64€ 1 380€ 106€ 1 302€ 33€ 394€ 0€ 39€ 13 976€ 16 240€
23
542
Predaný materiál
1 882€ 3 707€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
28€ 46€ 64€ 1 085€ 101€ 36€ 33€ 0€ 0€ 39€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5€ 830€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 67€
26
546
Odpis pohľadávky
176€ 0€ 0€ 436€ 0€ 388€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
30€ 0€ 1€ 0€ 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 976€ 16 173€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
487 713€ 466 855€ 473 337€ 440 885€ 418 925€ 420 678€ 269 057€ 265 623€ 262 291€ 156 453€ 56 486€ 61 976€ 44 022€ 44 725€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
471 922€ 452 068€ 452 666€ 419 690€ 413 863€ 404 757€ 259 412€ 260 140€ 258 968€ 151 563€ 52 852€ 58 806€ 41 367€ 42 249€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
15 791€ 14 788€ 20 671€ 21 195€ 5 062€ 15 922€ 9 645€ 5 483€ 3 323€ 4 890€ 3 634€ 3 170€ 2 655€ 2 476€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 867€ 13 915€ 13 285€ 6 103€ 5 062€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 386€ 14 322€ 15 922€ 9 580€ 5 402€ 3 310€ 4 826€ 3 208€ 3 170€ 2 655€ 2 236€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
924€ 873€ 631€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
138€ 0€ 65€ 81€ 12€ 64€ 426€ 0€ 0€ 240€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 282€ 1 954€ 2 117€ 2 038€ 1 743€ 1 796€ 1 793€ 2 135€ 3 175€ 3 103€ 4 444€ 8 909€ 5 370€ 7 605€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 137€ 2 343€ 5 077€ 7 605€
43
563
Kurzové straty
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 282€ 1 944€ 2 117€ 2 038€ 1 743€ 1 796€ 1 793€ 2 135€ 3 175€ 3 103€ 4 307€ 6 566€ 293€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 996€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 996€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 305 304€ 1 302 352€ 1 372 051€ 1 147 509€ 955 961€ 825 092€ 516 372€ 473 087€ 462 015€ 339 426€ 205 724€ 290 315€ 347 451€ 323 097€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
207 131€ 164 192€ 119 613€ 101 568€ 99 872€ 112 100€ 92 728€ 79 078€ 63 120€ 52 783€ 39 966€ 36 333€ 36 390€ 59 866€
67
602
Tržby z predaja služieb
207 131€ 164 192€ 118 763€ 101 568€ 99 872€ 112 100€ 92 728€ 79 078€ 63 120€ 52 783€ 39 841€ 36 138€ 36 334€ 59 866€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125€ 195€ 56€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
186 813€ 280 531€ 286 216€ 314 790€ 246 818€ 161 212€ 9 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
186 813€ 280 531€ 286 216€ 314 790€ 246 818€ 159 891€ 9 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 461€ 8 165€ 4 834€ 7 998€ 5 371€ 11 276€ 3 837€ 4 003€ 5 452€ 0€ 0€ 0€ 5€ 90€
85
642
Tržby z predaja materiálu
2 283€ 4 776€ 1 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
102€ 186€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 076€ 3 203€ 3 081€ 7 998€ 5 371€ 11 263€ 3 837€ 4 003€ 5 452€ 0€ 0€ 0€ 5€ 79€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
13 915€ 13 285€ 15 600€ 13 720€ 9 379€ 6 211€ 5 402€ 3 310€ 5 125€ 3 208€ 3 178€ 2 258€ 2 794€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
13 915€ 13 285€ 15 600€ 13 720€ 9 379€ 6 211€ 5 402€ 3 310€ 5 125€ 3 208€ 3 178€ 2 258€ 2 794€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 915€ 13 285€ 7 578€ 13 499€ 9 379€ 6 211€ 4 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 733€ 0€ 1 010€ 3 310€ 4 826€ 3 208€ 3 170€ 2 207€ 2 683€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
289€ 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 299€ 0€ 8€ 51€ 111€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
200€ 1€ 83€ 1€ 365€ 0€ 0€ 7€ 36€ 20€ 193€
102
662
Úroky
1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 3€ 12€ 193€
108
668
Ostatné finančné výnosy
200€ 0€ 81€ 1€ 364€ 0€ 0€ 5€ 33€ 8€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 12€ 816€ 23 275€ 40€ 1 689€ 838€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 816€ 23 275€ 40€ 1 689€ 838€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
891 249€ 856 137€ 938 835€ 719 009€ 603 406€ 548 685€ 406 250€ 389 213€ 389 784€ 262 815€ 166 783€ 299 117€ 259 775€ 238 392€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
435 204€ 404 069€ 486 168€ 299 319€ 189 543€ 143 728€ 146 838€ 129 074€ 131 340€ 134 804€ 113 971€ 169 493€ 219 246€ 197 238€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
450 917€ 446 940€ 450 957€ 419 690€ 413 863€ 404 757€ 259 412€ 260 140€ 258 444€ 6 383€ 52 812€ 105 847€ 40 529€ 41 154€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 777€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 17 449€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 104 179€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 128€ 5 128€ 1 710€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 304 569€ 1 322 509€ 1 365 098€ 1 157 084€ 964 847€ 839 566€ 518 119€ 475 982€ 464 298€ 342 080€ 209 974€ 339 433€ 299 822€ 298 541€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-735€ 20 158€ -6 953€ 9 575€ 8 887€ 14 474€ 1 746€ 2 895€ 2 283€ 2 653€ 4 250€ 49 118€ -47 629€ -24 556€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 731€ 1 806€ 947€ 2 154€ 4 260€ 2 737€ 133€ 147€ 12€ 118€ 807€ 11€ 3€ 141€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 465€ 18 352€ -7 900€ 7 421€ 4 627€ 11 737€ 1 613€ 2 748€ 2 271€ 2 535€ 3 443€ 49 107€ -47 632€ -24 697€