Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Košický samosprávny kraj

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 378 618€ 1 045 049€ 884 815€ 456 484€ 299 348€ 236 362€ 576 812€ 828 144€ 441 044€ 651 978€ 712 765€ 438 106€ 283 838€ 351 164€ 392 012€
02
501
Spotreba materiálu
1 237 899€ 959 931€ 811 155€ 336 601€ 178 883€ 124 928€ 454 646€ 716 680€ 324 079€ 534 855€ 606 189€ 335 713€ 181 801€ 245 823€ 284 277€
03
502
Spotreba energie
140 719€ 85 117€ 73 660€ 119 883€ 120 465€ 111 434€ 122 166€ 111 463€ 116 965€ 117 123€ 106 576€ 102 393€ 102 037€ 105 341€ 107 734€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 679 088€ 3 308 634€ 2 353 330€ 2 308 579€ 1 769 345€ 1 875 129€ 1 616 575€ 2 177 882€ 1 596 989€ 1 715 694€ 2 434 627€ 2 338 788€ 4 360 374€ 2 918 396€ 3 333 199€
07
511
Opravy a udržiavanie
358 447€ 66 741€ 125 437€ 146 285€ 154 003€ 197 013€ 64 087€ 506 884€ 197 197€ 440 199€ 48 051€ 59 196€ 1 621 174€ 106 655€ 109 762€
08
512
Cestovné
82 180€ 46 099€ 41 220€ 118 289€ 72 619€ 60 128€ 64 163€ 62 309€ 43 342€ 54 274€ 91 982€ 46 928€ 48 040€ 57 543€ 71 055€
09
513
Náklady na reprezentáciu
96 907€ 60 926€ 22 581€ 53 256€ 44 632€ 26 582€ 22 885€ 22 021€ 18 840€ 26 911€ 34 215€ 27 338€ 28 762€ 33 051€ 37 379€
10
518
Ostatné služby
4 141 555€ 3 134 868€ 2 164 091€ 1 990 748€ 1 498 090€ 1 591 406€ 1 465 440€ 1 586 668€ 1 337 610€ 1 194 310€ 2 260 378€ 2 205 326€ 2 662 397€ 2 721 146€ 3 115 003€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 553 890€ 8 068 003€ 6 991 673€ 6 651 571€ 5 714 929€ 5 484 619€ 5 178 388€ 4 555 901€ 4 240 374€ 3 830 008€ 3 842 510€ 4 267 236€ 4 147 675€ 4 086 307€ 4 270 195€
12
521
Mzdové náklady
6 594 650€ 5 430 907€ 4 720 452€ 4 515 337€ 3 700 493€ 3 763 955€ 3 610 388€ 3 119 840€ 2 892 536€ 2 623 886€ 2 671 359€ 3 067 891€ 3 014 010€ 3 019 239€ 3 208 263€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 432 992€ 2 065 186€ 1 804 218€ 1 700 254€ 1 422 760€ 1 412 092€ 1 319 683€ 1 194 633€ 1 123 701€ 1 012 290€ 982 097€ 998 247€ 883 365€ 892 582€ 914 238€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
80 080€ 75 700€ 72 268€ 64 602€ 54 577€ 59 818€ 57 429€ 52 209€ 53 536€ 53 389€ 51 393€ 48 963€ 52 129€ 56 593€ 47 674€
15
527
Zákonné sociálne náklady
446 168€ 496 210€ 394 735€ 371 378€ 537 099€ 248 755€ 190 888€ 189 219€ 170 600€ 140 442€ 137 661€ 152 135€ 198 171€ 117 883€ 100 001€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 10€ 20€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
26 191€ 20 954€ 28 995€ 21 047€ 16 221€ 70 755€ 69 996€ 74 539€ 72 688€ 76 283€ 50 905€ 112 086€ 114 908€ 52 409€ 63 666€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
18 369€ 12 955€ 14 675€ 11 994€ 10 463€ 65 996€ 65 047€ 69 601€ 67 765€ 71 406€ 45 734€ 110 387€ 111 436€ 48 448€ 57 936€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 822€ 7 998€ 14 320€ 9 053€ 5 758€ 4 759€ 4 950€ 4 938€ 4 923€ 4 877€ 5 171€ 1 699€ 3 472€ 3 960€ 5 730€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 227 245€ 2 167 380€ 1 401 902€ 1 451 479€ 1 315 274€ 2 280 229€ 9 920 902€ 1 400 607€ 1 143 573€ 2 474 097€ 828 743€ 223 635€ 1 235 041€ 401 237€ 2 418 055€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 316€ 81 985€ 11 432€ 537€ 13 185€ 1 096 372€ 172 046€ 530 934€ 377 186€ 2 003 430€ 405 298€ 215 610€ 602 593€ 298 267€ 1 862 411€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 530 209€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
900€ 220€ 301€ 72€ 84€ 0€ 103€ 27€ 33€ 1€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 165€ 256€ 404€ 144€ 200 956€ 35 399€ 88€ 134€ 1 129€ 735€ 32€ 12 067€ 199€ 986€
26
546
Odpis pohľadávky
402€ 159€ 4 303€ 188 434€ 60 211€ 0€ 576 962€ 4 527€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 198 999€ 2 084 976€ 1 389 913€ 1 450 467€ 1 301 862€ 982 498€ 9 713 297€ 863 878€ 577 819€ 469 512€ 362 465€ 7 659€ 20 545€ 98 244€ 24 159€
28
549
Manká a škody
36€ 1 300€ 0€ 332€ 22 873€ 0€ 290€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
26 169 363€ 27 847 358€ 26 599 590€ 25 483 139€ 24 848 405€ 23 525 610€ 20 750 351€ 18 306 624€ 19 230 637€ 18 030 410€ 18 603 840€ 17 785 366€ 14 221 033€ 19 138 850€ 14 512 943€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 555 143€ 1 530 080€ 1 453 727€ 2 317 700€ 2 868 247€ 2 734 895€ 2 752 395€ 1 874 473€ 1 682 950€ 1 528 337€ 1 961 512€ 2 996 642€ 3 042 885€ 3 101 652€ 3 652 567€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
24 614 220€ 26 317 279€ 24 196 474€ 23 165 439€ 21 980 158€ 20 790 714€ 17 997 956€ 16 432 151€ 17 517 812€ 16 502 072€ 16 642 327€ 14 626 224€ 11 168 394€ 15 442 812€ 10 860 376€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
24 263 210€ 26 313 904€ 23 949 582€ 23 165 439€ 21 887 590€ 20 786 509€ 17 969 357€ 16 300 370€ 17 454 342€ 16 314 218€ 15 630 537€ 14 211 319€ 10 882 711€ 11 336 424€ 10 544 633€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
351 010€ 3 375€ 246 892€ 92 569€ 4 205€ 28 599€ 131 780€ 63 470€ 187 854€ 1 011 791€ 414 905€ 285 683€ 4 106 388€ 315 744€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
949 389€ 29 875€ 0€ 162 500€ 9 753€ 594 386€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
949 389€ 29 875€ 0€ 162 500€ 9 753€ 594 386€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
610 380€ 457 283€ 447 485€ 418 932€ 615 597€ 864 941€ 1 274 805€ 3 867 842€ 1 539 399€ 1 719 832€ 2 352 422€ 5 387 946€ 1 608 545€ 1 478 403€ 1 290 542€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
69 009€ 0€ 2 852 056€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
147 260€ 39 389€ 45 017€ 73 597€ 269 966€ 457 953€ 697 641€ 751 382€ 751 522€ 688 433€ 1 039 071€ 1 217 227€ 1 093 502€ 1 056 753€ 757 632€
43
563
Kurzové straty
14€ 22€ 28€ 27€ 5€ 25€ 21€ 22€ 26€ 14€ 85€ 41€ 210€ 230 579€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
25 882€ 88 087€ 159 973€ 231 673€ 166 018€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
463 106€ 417 872€ 402 468€ 345 306€ 345 605€ 406 983€ 577 138€ 3 116 439€ 787 856€ 936 482€ 1 225 250€ 1 158 605€ 283 328€ 255 422€ 302 331€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
146 228 576€ 112 632 858€ 107 553 085€ 101 698 484€ 96 261 572€ 94 669 169€ 86 497 316€ 80 985 102€ 76 031 371€ 75 176 642€ 69 040 116€ 66 606 122€ 61 569 628€ 65 194 598€ 58 621 451€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
100 794 735€ 79 636 033€ 73 081 684€ 72 626 957€ 68 510 492€ 66 768 412€ 59 807 589€ 55 566 421€ 53 342 947€ 52 624 129€ 47 008 455€ 48 033 302€ 43 747 369€ 46 102 613€ 48 833 240€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 181 754€ 1 099 481€ 2 689 282€ 190 982€ 764 645€ 236 232€ 162 709€ 80 827€ 114 200€ 173 231€ 302 112€ 117 547€ 76 050€ 191 559€ 145 123€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
42 731 251€ 30 531 393€ 29 589 529€ 28 880 545€ 26 986 435€ 27 664 525€ 26 527 018€ 25 337 854€ 22 574 223€ 22 379 281€ 21 729 549€ 18 455 273€ 17 746 209€ 18 900 426€ 9 643 088€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 520 836€ 1 365 951€ 2 192 591€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
190 873 352€ 155 547 518€ 146 260 875€ 138 489 715€ 130 840 692€ 129 006 814€ 125 885 145€ 112 196 921€ 104 296 075€ 103 674 943€ 97 865 928€ 97 159 285€ 87 541 042€ 93 621 363€ 84 902 063€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 598 818€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 598 818€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
70 036€ 187 472€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
70 036€ 187 472€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
144 254 589€ 131 076 260€ 125 596 694€ 126 374 130€ 114 036 829€ 101 967 835€ 93 981 471€ 82 701 869€ 73 492 010€ 70 556 196€ 67 792 283€ 67 115 138€ 57 982 578€ 68 215 490€ 67 373 953€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
144 089 045€ 130 933 696€ 125 486 839€ 126 266 971€ 113 946 298€ 101 858 024€ 93 867 820€ 82 579 496€ 73 358 626€ 70 416 306€ 67 692 349€ 66 991 714€ 57 892 248€ 68 136 578€ 67 296 381€
82
633
Výnosy z poplatkov
165 544€ 142 565€ 109 855€ 107 159€ 90 531€ 109 811€ 113 651€ 122 373€ 133 384€ 139 890€ 99 934€ 123 424€ 90 331€ 78 911€ 77 572€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 564 147€ 544 557€ 442 654€ 1 207 834€ 234 690€ 1 543 242€ 1 274 395€ 2 402 124€ 3 018 166€ 1 789 495€ 2 553 010€ 3 478 645€ 5 219 014€ 5 077 619€ 5 252 994€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
182 956€ 147 380€ 37 073€ 11 110€ 52 037€ 1 034 754€ 1 029 699€ 993 657€ 2 184 645€ 1 586 017€ 904 048€ 952 435€ 3 051 241€ 1 595 571€ 4 669 157€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 321€ 0€ 0€ 0€ 35 505€ 530 209€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
796 595€ 6 635€ 403€ 270€ 9 875€ 730€ 46 710€ 1 143€ 11 110€ 34 115€ 0€ 200 318€ 437€ 0€ 14€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
11 256€ 724€ 8 611€ 1 840€ 7 405€ 12 250€ 7 623€ 28 705€ 10 633€ 17 688€ 61 310€ 24 025€ 4 074€ 19 279€ 2 354€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
573 341€ 389 819€ 396 567€ 1 194 614€ 165 374€ 495 508€ 190 363€ 1 377 299€ 811 777€ 151 674€ 1 587 652€ 2 301 866€ 2 163 263€ 3 427 265€ 51 259€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
26 019 351€ 24 588 702€ 23 040 459€ 21 849 985€ 20 730 205€ 17 922 562€ 26 236 454€ 17 118 380€ 16 456 257€ 16 553 135€ 14 497 187€ 12 487 113€ 11 891 991€ 14 076 683€ 127 814€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
25 993 145€ 24 539 521€ 23 040 459€ 21 849 985€ 20 730 205€ 17 922 562€ 26 206 580€ 17 118 380€ 16 456 257€ 16 553 135€ 14 334 687€ 11 882 973€ 11 891 991€ 14 076 683€ 127 814€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 993 020€ 23 855 588€ 23 039 864€ 21 758 347€ 20 730 205€ 17 921 237€ 17 338 849€ 17 075 242€ 16 274 537€ 15 542 811€ 14 189 073€ 10 874 557€ 11 279 302€ 10 524 464€ 102 360€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
125€ 683 933€ 595€ 91 638€ 1 325€ 8 867 730€ 41 998€ 181 720€ 1 010 324€ 145 614€ 1 008 416€ 612 690€ 3 552 219€ 25 454€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
26 206€ 49 182€ 29 875€ 162 500€ 604 140€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
26 206€ 49 182€ 29 875€ 162 500€ 604 140€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3 635€ 3 283€ 2 826€ 2 207€ 1 338€ 1 454€ 1 174€ 3 262€ 506 909€ 11 234€ 13 114 421€ 45 200€ 60 168€ 1 207 639€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62 735€ 0€ 13 089 397€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3 635€ 3 283€ 2 826€ 2 207€ 1 338€ 1 454€ 1 174€ 3 262€ 433 144€ 11 234€ 24 127€ 45 200€ 54 256€ 143 362€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 371€ 1 050 572€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 896€ 0€ 13€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 3 698€ 10 683€
108
668
Ostatné finančné výnosy
11 031€ 0€ 0€ 0€ 1 830€ 3 023€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 44 278€ 110€ 0€ 3 590€
110
672
Náhrady škôd
0€ 12€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 44 266€ 110€ 0€ 3 590€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
19 887 942€ 15 765 506€ 16 022 811€ 15 163 331€ 15 177 370€ 15 523 068€ 15 549 742€ 14 907 857€ 12 845 060€ 14 633 622€ 8 310 109€ 7 557 833€ 7 864 631€ 10 148 940€ 6 536 590€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 283 147€ 2 401 009€ 2 907 562€ 437 550€ 396 646€ 666 160€ 949 398€ 829 519€ 383 992€ 948 163€ 681 218€ 452 066€ 1 197 535€ 626 145€ 366 261€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 675 860€ 2 604 952€ 2 461 404€ 3 185 333€ 3 506 060€ 3 561 283€ 3 491 796€ 3 333 033€ 2 161 689€ 2 824 930€ 714 213€ 512 274€ 513 120€ 4 089 899€ 630 182€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
186 450€ 85 940€ 61 371€ 75 252€ 66 452€ 71 342€ 38 786€ 35 544€ 23 838€ 261 360€ 142 370€ 106 248€ 91 096€ 33 854€ 40 583€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
59 844€ 30 513€ 29 367€ 29 195€ 29 299€ 29 299€ 29 299€ 22 750€ 1 169€ 6 667€ 454€ 454€ 454€ 379€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
736 436€ 46 443€ 18 789€ 2 000€ 0€ 17 038€ 0€ 8 502€ 7 189€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
584 653€ 612 285€ 643 832€ 644 374€ 643 548€ 643 038€ 643 196€ 639 365€ 670 681€ 596 568€ 594 460€ 404 968€ 14 566€ 28 687€ 52 306€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
12 361 553€ 9 984 364€ 9 900 486€ 10 791 627€ 10 535 366€ 10 551 947€ 10 395 268€ 10 047 646€ 9 603 690€ 9 995 934€ 6 177 394€ 6 064 785€ 6 047 860€ 5 361 473€ 5 440 069€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
191 726 029€ 171 978 661€ 165 105 899€ 164 598 107€ 150 181 302€ 137 028 082€ 137 230 988€ 117 131 404€ 105 814 755€ 104 042 721€ 93 163 823€ 103 797 426€ 83 003 526€ 97 578 899€ 82 101 398€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
852 677€ 16 431 143€ 18 845 025€ 26 108 392€ 19 340 611€ 8 021 268€ 11 345 843€ 4 934 483€ 1 518 680€ 367 778€ -4 702 104€ 6 638 142€ -4 537 516€ 3 957 536€ -2 800 665€
136
591
Splatná daň z príjmov
690€ 623€ 537€ 422€ 254€ 279€ 216€ 619€ 555€ 2 113€ 2 323 468€ 7 681€ 8 329€ 29 073€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
852 677€ 16 430 453€ 18 844 401€ 26 107 855€ 19 340 189€ 8 021 014€ 11 345 565€ 4 934 266€ 1 518 060€ 367 223€ -4 704 217€ 4 314 674€ -4 545 197€ 3 949 206€ -2 829 738€