Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Pro charitas, Nemšová'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
b) podpora a rozvoj športu 8 880 € Peňažné dary športovým klubom, občianskym združeniam a rodine na nákup materiálneho vybavenia, športovej výstroje a na činnosť
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 500 € Peňažné dary rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii a sociálnemu podniku na činnosť
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 8 000 € Peňažné dary hospicu na zabezpečenie priamej starostlivosti o pacientov a OZ na zlepšenie pracovných podmienok zdravotných sestier
e) podpora vzdelávania 4 500 € Peňažné dary školám na materiálne vybavenie a podporu vzdelávania a výchovy
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 117 600 € Peňažné dary rodinám s deťmi postihnutými DMO alebo inými ťažkými diagnózami na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a zlepšením životných podmienok
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 129 400 € Peňažné dary ZŤP osobám na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a zlepšením životných podmienok
e) podpora vzdelávania 3 700 € Peňažný dar na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 200 € Peňažné dary na rekonštrukciu oltárov a príspevok na vydávanie časopisu
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 407,32 € Akcie - Valentín, Veľká noc, Deň matiek, MDD, Prázdniny, Mikuláš, Vianoce, stretnutia ZŤP osôb - kreatívny materiál, odmeny, pomôcky
Spolu 295 187,32 €