Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajský súd v Trnave

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
121 599€ 110 368€ 92 391€ 72 329€ 105 852€ 116 110€ 87 059€ 132 637€ 88 880€ 70 038€ 72 984€ 81 918€ 146 454€ 75 147€ 93 990€ 98 092€
02
501
Spotreba materiálu
75 681€ 53 902€ 49 841€ 26 877€ 64 271€ 63 470€ 41 724€ 85 993€ 44 886€ 23 653€ 26 313€ 41 836€ 105 575€ 28 583€ 43 221€ 52 694€
03
502
Spotreba energie
45 919€ 56 465€ 42 550€ 45 452€ 41 581€ 52 640€ 45 335€ 46 643€ 43 994€ 46 385€ 46 671€ 40 082€ 40 879€ 46 564€ 50 770€ 45 398€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
142 028€ 134 462€ 115 894€ 102 456€ 182 213€ 159 009€ 145 874€ 102 796€ 106 543€ 94 653€ 109 855€ 141 149€ 114 404€ 104 373€ 115 209€ 122 012€
07
511
Opravy a udržiavanie
27 907€ 16 049€ 10 336€ 17 115€ 79 581€ 59 815€ 33 979€ 17 582€ 10 815€ 6 047€ 17 752€ 16 143€ 41 452€ 30 751€ 37 138€ 32 922€
08
512
Cestovné
869€ 9 618€ 6 231€ 1 732€ 4 355€ 5 143€ 2 322€ 2 288€ 2 147€ 1 899€ 1 465€ 972€ 1 081€ 1 507€ 1 628€ 1 423€
09
513
Náklady na reprezentáciu
995€ 448€ 483€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 1 005€
10
518
Ostatné služby
112 257€ 108 347€ 98 844€ 83 259€ 97 927€ 93 700€ 109 223€ 82 576€ 93 249€ 86 376€ 90 306€ 123 703€ 71 540€ 71 783€ 76 111€ 86 662€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 303 241€ 6 250 140€ 5 900 144€ 5 684 787€ 5 090 888€ 4 434 873€ 4 060 457€ 3 741 127€ 3 484 771€ 3 100 263€ 2 870 957€ 2 685 537€ 2 574 692€ 2 682 306€ 2 571 481€ 2 374 055€
12
521
Mzdové náklady
5 084 048€ 4 451 391€ 4 227 236€ 3 964 601€ 3 658 288€ 3 219 702€ 2 903 943€ 2 736 640€ 2 449 284€ 2 185 149€ 2 095 229€ 1 985 957€ 1 879 642€ 1 981 983€ 1 935 612€ 1 810 007€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 688 355€ 1 448 711€ 1 382 514€ 1 276 138€ 1 179 609€ 1 040 859€ 959 227€ 865 642€ 754 713€ 702 778€ 652 953€ 558 968€ 540 840€ 543 257€ 516 987€ 468 453€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
44 205€ 36 130€ 35 526€ 32 959€ 22 167€ 20 473€ 18 940€ 13 675€ 11 884€ 11 461€ 10 989€ 10 533€ 8 771€ 8 818€ 8 991€ 7 820€
15
527
Zákonné sociálne náklady
470 226€ 289 650€ 243 987€ 398 922€ 210 943€ 147 918€ 178 347€ 121 460€ 262 158€ 196 314€ 107 551€ 124 825€ 133 802€ 133 096€ 98 367€ 68 051€
16
528
Ostatné sociálne náklady
16 407€ 24 258€ 10 881€ 12 167€ 19 881€ 5 922€ 3 710€ 6 731€ 4 560€ 4 235€ 5 253€ 11 637€ 15 152€ 11 525€ 19 724€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
11 789€ 11 362€ 11 406€ 11 307€ 7 874€ 7 959€ 8 093€ 7 983€ 7 449€ 7 438€ 7 586€ 7 566€ 6 128€ 6 083€ 6 102€ 6 005€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
7 966€ 7 113€ 7 113€ 7 113€ 3 808€ 3 808€ 3 808€ 3 669€ 3 669€ 3 645€ 3 792€ 3 792€ 2 835€ 1 986€ 1 986€ 2 295€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 823€ 4 249€ 4 293€ 4 195€ 4 066€ 4 152€ 4 285€ 4 314€ 3 780€ 3 793€ 3 793€ 3 774€ 3 293€ 4 097€ 4 116€ 3 710€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
15 259€ 62 270€ 45 684€ 68 090€ 76 965€ 85 454€ 60 102€ 47 959€ 1 679€ 72 891€ 5 012€ 9 694€ 5 428€ 6 075€ 8 258€ 4 303€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 859€ 4 295€ 88€ 8 034€ 3 437€ 23 071€ 8 389€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 400€ 57 975€ 45 597€ 60 056€ 73 528€ 62 383€ 51 714€ 47 954€ 1 679€ 72 516€ 5 012€ 9 694€ 5 428€ 6 075€ 8 258€ 4 303€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
149 441€ 59 291€ 64 147€ 65 698€ 58 681€ 54 650€ 40 252€ 68 827€ 127 555€ 326 175€ 443 192€ 282 898€ 267 191€ 278 585€ 297 745€ 310 539€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
83 731€ 58 270€ 64 147€ 65 698€ 58 681€ 54 650€ 40 252€ 68 827€ 74 487€ 120 426€ 123 542€ 123 106€ 127 356€ 148 558€ 180 130€ 206 027€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
65 710€ 1 021€ 53 067€ 205 750€ 319 649€ 159 792€ 139 836€ 130 027€ 117 614€ 104 512€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 117 614€ 104 512€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
53 067€ 205 750€ 319 649€ 159 792€ 139 836€ 130 027€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
65 710€ 1 021€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
76€ 1 812€ 1 446€ 1 544€ 1 032€ 1 033€ 966€ 772€ 678€ 579€ 608€ 715€ 114€ 54€ 62€ 40€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
4€ 3€ 5€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
72€ 1 812€ 1 446€ 1 544€ 1 029€ 1 028€ 965€ 771€ 678€ 579€ 608€ 715€ 114€ 54€ 62€ 40€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 078€ 5 410€ 7 795€ 1 574€ 6 320€ 3 014€ 19 231€ 91 608€ 37 549€ 52 711€ 2 405€ 4 773€ 1 500€ 18 460€ 37 542€ 7 207€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 404€ 2 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
4 321€ 3 932€ 4 319€ 1 989€ 5 470€ 7 529€ 13 261€ 87 156€ 14 221€ 28 388€ 2 405€ 4 773€ 1 500€ 17 820€ 37 542€ 7 207€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 757€ 74€ 1 386€ -415€ 850€ -4 516€ 5 971€ 4 452€ 23 329€ 24 324€ 0€ 0€ 640€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
7 749 511€ 6 635 114€ 6 238 908€ 6 007 785€ 5 529 824€ 4 862 102€ 4 422 034€ 4 193 708€ 3 855 104€ 3 724 748€ 3 512 598€ 3 214 250€ 3 115 912€ 3 171 082€ 3 130 390€ 2 922 253€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
159€ 1 734€ 1 793€ 1 005€ 1 358€ 1 136€ 1 790€ 1 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
159€ 1 734€ 1 793€ 1 005€ 1 358€ 1 136€ 1 790€ 1 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
70 867€ 7 440€ 3 707€ 8 271€ 8 401€ 30 851€ 13 325€ 10 539€ 35 721€ 52 711€ 2 405€ 4 773€ 1 500€ 18 460€ 37 542€ 7 207€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 1€ 28€ 5€ 6€ 3€ 4€ 66€ 328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
70 867€ 7 440€ 3 617€ 8 271€ 8 373€ 30 846€ 13 319€ 10 536€ 35 716€ 52 581€ 2 077€ 4 773€ 1 500€ 18 460€ 37 542€ 7 207€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 021€ 53 067€ 205 750€ 295 566€ 159 792€ 139 836€ 130 027€ 117 614€ 104 512€ 125 020€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 021€ 53 067€ 205 750€ 295 566€ 159 792€ 139 836€ 130 027€ 117 614€ 104 512€ 125 020€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 117 614€ 104 512€ 125 020€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
53 067€ 205 750€ 295 566€ 159 792€ 139 836€ 130 027€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 021€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 2€ 5€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
1€ 2€ 5€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
7 688 412€ 6 638 486€ 6 232 590€ 6 043 423€ 5 474 575€ 4 839 989€ 4 395 322€ 4 095 504€ 3 880 588€ 3 438 973€ 3 188 240€ 3 049 128€ 2 972 039€ 3 035 468€ 2 949 264€ 2 807 856€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
7 604 680€ 6 578 319€ 6 166 322€ 5 977 725€ 5 415 895€ 4 785 339€ 4 355 070€ 4 026 677€ 3 806 101€ 3 318 548€ 3 064 698€ 2 926 021€ 2 844 683€ 2 886 910€ 2 769 134€ 2 601 829€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
83 731€ 58 270€ 64 147€ 65 698€ 58 681€ 54 650€ 40 252€ 68 827€ 74 487€ 120 426€ 123 542€ 123 106€ 127 356€ 132 702€ 151 212€ 175 373€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
1 898€ 2 121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 15 856€ 28 918€ 30 654€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
7 760 460€ 6 647 660€ 6 238 090€ 6 052 699€ 5 484 337€ 4 871 981€ 4 410 438€ 4 160 343€ 4 122 058€ 3 787 250€ 3 350 437€ 3 193 736€ 3 103 566€ 3 171 543€ 3 091 319€ 2 940 083€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
10 949€ 12 547€ -818€ 44 914€ -45 488€ 9 879€ -11 596€ -33 365€ 266 954€ 62 502€ -162 161€ -20 514€ -12 346€ 461€ -39 071€ 17 829€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
10 949€ 12 547€ -818€ 44 914€ -45 488€ 9 879€ -11 596€ -33 365€ 266 954€ 62 502€ -162 161€ -20 514€ -12 346€ 461€ -39 071€ 17 829€