Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Normbenz Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
63 697 985€ 70 689 910€ 71 764 941€ 75 895 738€ 88 698 679€ 96 567 783€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
64 058 371 € 70 935 481 € 71 933 384 € 76 174 912 € 88 939 120 € 96 716 188 € 90 306 343 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
63 398 815€ 70 372 722€ 71 417 432€ 75 451 915€ 88 181 863€ 95 988 920€ 88 840 381€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
299 170€ 317 188€ 347 509€ 443 823€ 516 815€ 578 863€ 526 987€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
171 490€ 9 304€ 250€ 100€ 810 740€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
188 896€ 236 267€ 168 443€ 279 174€ 240 192€ 148 305€ 128 235€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
63 841 069 € 69 527 798 € 70 196 574 € 73 975 990 € 87 048 050 € 95 113 278 € 88 541 673 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 726 464€ 62 910 914€ 63 641 359€ 66 913 857€ 79 681 495€ 88 287 831€ 82 011 875€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
566 784€ 545 943€ 560 778€ 535 044€ 568 816€ 592 598€ 529 937€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 25 593€
14
D.
Služby
5 327 265€ 4 794 543€ 4 728 743€ 4 928 843€ 5 047 662€ 3 996 381€ 2 342 156€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
375 994 € 401 326 € 293 326 € 322 545 € 552 938 € 1 049 250 € 1 769 615 €
16
E.1.
Mzdové náklady
270 301€ 297 467€ 213 726€ 235 340€ 430 699€ 760 778€ 1 255 854€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
99 532€ 98 252€ 74 723€ 81 426€ 102 342€ 243 960€ 442 361€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 161€ 5 607€ 4 877€ 5 779€ 19 897€ 44 512€ 71 400€
20
F.
Dane a poplatky
36 231€ 25 908€ 25 908€ 26 103€ 26 158€ 26 915€ 28 225€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
460 206€ 677 144€ 762 694€ 962 257€ 1 027 385€ 1 036 780€ 1 226 202€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
460 206€ 677 144€ 762 694€ 962 257€ 1 027 385€ 1 065 858€ 1 226 202€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ -29 078€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
136 012€ 9 304€ 503 717€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 3 124€ 400€ -468€ -1 488€ 1 521€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
212 113€ 159 592€ 157 773€ 287 809€ 143 596€ 125 011€ 128 425€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
217 302 € 1 407 683 € 1 736 810 € 2 198 922 € 1 891 070 € 1 602 910 € 1 764 670 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 077 472 € 2 438 510 € 2 808 468 € 3 517 994 € 3 400 705 € 3 690 973 € 4 483 400 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 433 € 221 € 921 € 2 786 644 € 417 € 10 201 € 11 818 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 1 610 250€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 690 € 9 069 € 10 004 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 690€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 9 069€ 10 004€
42
XII.
Kurzové zisky
743€ 221€ 921€ 47€ 417€ 1 132€ 1 814€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 176 347€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
34 940 € 33 987 € 60 571 € 1 737 022 € 248 757 € 663 469 € 783 035 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 1 610 250€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 28 640 € 96 630 € 233 989 € 630 875 € 753 059 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 28 638€ 96 584€ 233 951€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 2€ 46€ 38€ 630 875€ 753 059€
52
O.
Kurzové straty
2 148€ 1 829€ 4 217€ 2 581€ 3 833€ 2 836€ 2 440€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 792€ 32 158€ 27 714€ 27 561€ 10 935€ 29 758€ 27 536€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-26 507 € -33 766 € -59 650 € 1 049 622 € -248 340 € -653 268 € -771 217 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
190 795 € 1 373 917 € 1 677 160 € 3 248 544 € 1 642 730 € 949 642 € 993 453 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
63 821 € 302 985 € 388 452 € 761 726 € 392 446 € 206 938 € 289 295 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 252 498€ 320 827€ 751 556€ 381 295€ 181 509€ 244 267€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
63 821€ 50 487€ 67 625€ 10 170€ 11 151€ 25 429€ 45 028€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
126 974 € 1 070 932 € 1 288 708 € 2 486 818 € 1 250 284 € 742 704 € 704 158 €