Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
23 720 647€ 36 385 708€ 22 220 755€ 25 263 758€ 20 487 063€ 12 565 566€ 8 624 473€ 13 528 054€ 23 213 049€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
24 244 045 € 36 545 727 € 22 405 854 € 25 507 311 € 21 139 079 € 12 764 199 € 8 861 770 € 14 439 789 € 23 217 833 € 26 656 019 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
23 720 647€ 36 385 707€ 22 220 755€ 25 263 758€ 20 487 064€ 12 565 566€ 8 624 473€ 13 528 054€ 23 025 182€ 26 554 795€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
177 193€ 147 352€ 161 693€ 238 776€ 246 650€ 193 308€ 232 533€ 260 867€ 187 867€ 95 836€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
344 000€ 11 667€ 16 667€ 2 083€ 403 000€ 650 500€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 205€ 1 001€ 6 739€ 2 694€ 2 365€ 5 325€ 4 764€ 368€ 3 784€ 5 388€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
23 401 107 € 36 064 848 € 21 934 308 € 25 180 222 € 20 784 486 € 12 552 854 € 8 706 244 € 14 096 806 € 22 840 170 € 26 253 478 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 597 436€ 35 670 711€ 21 644 265€ 24 899 142€ 20 230 981€ 12 376 139€ 8 479 799€ 13 250 169€ 22 294 127€ 25 870 007€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
25 087€ 16 718€ 18 567€ 18 347€ 31 980€ 15 244€ 13 283€ 15 277€ 112 068€ 22 751€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
293 268€ 174 617€ 82 586€ 95 487€ 71 284€ 61 125€ 63 397€ 88 192€ 139 360€ 126 603€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
97 596 € 91 761 € 97 728 € 86 837 € 83 143 € 65 319 € 109 281 € 179 456 € 231 329 € 197 463 €
16
E.1.
Mzdové náklady
70 328€ 66 220€ 70 210€ 63 869€ 59 697€ 48 239€ 77 145€ 134 676€ 172 143€ 146 841€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 754€ 23 308€ 25 241€ 20 677€ 20 994€ 15 426€ 29 442€ 41 889€ 56 049€ 47 994€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 514€ 2 233€ 2 277€ 2 291€ 2 452€ 1 654€ 2 694€ 2 891€ 3 137€ 2 628€
20
F.
Dane a poplatky
1 287€ 1 919€ 1 439€ 1 947€ 2 954€ 763€ 1 213€ 5 836€ 628€ 2 608€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
95 557€ 91 570€ 65 600€ 69 072€ 32 533€ 33 294€ 38 972€ 38 835€ 62 491€ 33 540€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
95 557€ 91 570€ 65 600€ 69 072€ 32 533€ 33 294€ 38 972€ 38 835€ 62 491€ 33 540€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
283 226€ 8 750€ 16 795€ 323 415€ 519 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 650€ 8 802€ 7 328€ 9 390€ 8 196€ 970€ 299€ 41€ 167€ 506€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
842 938 € 480 879 € 471 546 € 327 089 € 354 593 € 211 345 € 155 526 € 342 983 € 377 663 € 402 541 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
982 049 € 671 013 € 637 030 € 489 558 € 399 469 € 306 366 € 300 527 € 435 283 € 667 494 € 631 270 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
49 837 € 50 909 € 690 € 182 237 € 2 295 € 1 251 € 9 229 € 54 014 € 81 400 € 71 883 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
100€ 46 200€ 2 430€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 180 214 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 180 214€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
76 € 19 € 11 € 177 € 680 € 592 € 5 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
76€ 19€ 11€ 177€ 680€ 592€ 5€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
49 661€ 4 709€ 690€ 2 004€ 2 234€ 70€ 6 119€ 53 422€ 81 395€ 71 878€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
50€ 1 004€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
73 851 € 40 851 € 32 827 € 27 293 € 19 622 € 19 513 € 28 278 € 46 337 € 106 401 € 120 397 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
13 500€ 3 500€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 280 € 15 909 € 10 083 € 11 065 € 8 740 € 6 764 € 4 798 € 13 751 € 34 001 € 17 755 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 280€ 15 909€ 10 083€ 11 065€ 8 740€ 6 764€ 4 798€ 13 751€ 34 001€ 17 755€
52
O.
Kurzové straty
50 971€ 3 838€ 4 956€ 1 437€ 1 397€ 55€ 13 452€ 15 996€ 50 302€ 79 603€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 100€ 17 604€ 17 788€ 14 791€ 9 485€ 12 694€ 10 028€ 16 590€ 22 098€ 23 039€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-24 014 € 10 058 € -32 137 € 154 944 € -17 327 € -18 262 € -19 049 € 7 677 € -25 001 € -48 514 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
818 924 € 490 937 € 439 409 € 482 033 € 337 266 € 193 083 € 136 477 € 350 660 € 352 662 € 354 027 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
195 013 € 107 249 € 92 977 € 66 826 € 70 162 € 43 027 € 30 495 € 77 478 € 77 714 € 82 165 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
195 013€ 107 249€ 92 977€ 66 826€ 73 720€ 43 027€ 30 495€ 77 478€ 77 714€ 81 680€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 558€ 485€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
623 911 € 383 688 € 346 432 € 415 207 € 267 104 € 150 056 € 105 982 € 273 182 € 274 948 € 271 862 €