Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 146 882 000 € 1 010 376 000 € 1 213 413 000 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 138 542 000€ 1 004 596 000€ 1 205 095 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 341 000€ 5 780 000€ 8 318 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 126 937 000 € 994 209 000 € 1 195 121 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 068 248 000€ 940 543 000€ 1 139 768 000€
14
D.
Služby
15 777 000€ 10 729 000€ 11 106 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
34 078 000 € 31 866 000 € 33 273 000 €
20
F.
Dane a poplatky
753 000€ 510 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 834 000€ 7 622 000€ 7 731 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 696 000€ 2 733 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
19 947 000 € 16 167 000 € 18 292 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
54 517 000 € 53 324 000 € 54 221 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
447 000 € 2 475 000 € 1 748 000 €
42
XII.
Kurzové zisky
447 000€ 2 475 000€ 1 748 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 206 000 € 3 698 000 € 4 274 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
573 000 € 767 000 € 1 112 000 €
52
O.
Kurzové straty
2 633 000€ 2 263 000€ 2 180 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 668 000€ 982 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 759 000 € -1 223 000 € -2 526 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
17 187 000 € 14 944 000 € 15 765 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 477 000 € 2 829 000 € 3 403 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 411 000€ 2 776 000€ 2 571 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
66 000€ 53 000€ 832 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
13 710 000 € 12 115 000 € 12 362 000 €