Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
981 197 000 € 1 146 882 000 € 1 010 376 000 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
972 210 000€ 1 138 542 000€ 1 004 596 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 987 000€ 8 341 000€ 5 780 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
961 960 000 € 1 126 937 000 € 994 209 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
906 931 000€ 1 068 248 000€ 940 543 000€
14
D.
Služby
14 358 000€ 15 777 000€ 10 729 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
31 206 000 € 34 078 000 € 31 866 000 €
20
F.
Dane a poplatky
753 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 465 000€ 8 834 000€ 7 622 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 696 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
19 238 000 € 19 947 000 € 16 167 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
50 921 000 € 54 517 000 € 53 324 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 523 000 € 447 000 € 2 475 000 €
42
XII.
Kurzové zisky
2 523 000€ 447 000€ 2 475 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 786 000 € 3 206 000 € 3 698 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 270 000 € 573 000 € 767 000 €
52
O.
Kurzové straty
4 516 000€ 2 633 000€ 2 263 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 668 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 263 000 € -2 759 000 € -1 223 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
15 975 000 € 17 187 000 € 14 944 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 402 000 € 3 477 000 € 2 829 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 686 000€ 3 411 000€ 2 776 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
716 000€ 66 000€ 53 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
12 573 000 € 13 710 000 € 12 115 000 €