Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.06.2012
31.05.2013
01.06.2011
31.05.2012
01.06.2010
31.05.2011
01.06.2009
31.05.2010
01.06.2008
31.05.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 381 154€ 1 575 166€ 1 789 999€ 1 566 676€ 2 018 564€ 1 237 777€ 3 676 529€ 4 942 369€ 3 133 103€ 809 498€ 39€ 51€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 350 968€ 1 539 444€ 1 802 152€ 1 621 598€ 2 004 131€ 1 362 681€ 3 113 949€ 4 946 487€ 3 690 727€ 495 484€ 12 220€ 12 762€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
30 186 € 35 722 € -12 153 € -54 922 € 14 433 € -124 904 € 562 580 € -4 118 € -557 624 € 314 014 € -12 181 € -12 711 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
34 073 345 € 31 755 580 € 29 995 986 € 30 533 465 € 32 838 154 € 34 369 635 € 32 060 497 € 36 197 062 € 36 105 629 € 33 258 377 € 33 475 831 € 33 142 763 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
34 073 345€ 31 755 580€ 29 995 986€ 30 533 465€ 32 838 154€ 34 369 635€ 32 060 497€ 36 197 062€ 36 105 629€ 33 258 377€ 33 475 831€ 33 142 763€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
25 195 503 € 24 113 902 € 20 655 205 € 20 922 585 € 22 943 648 € 24 378 806 € 22 959 966 € 25 370 819 € 24 820 723 € 21 228 049 € 20 690 089 € 22 198 674 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
-29 452€ 49 631€ 70 227€ 75 045€ 64 805€ 89 006€ 62 848€ 71 759€ 92 311€ 86 053€ 69 852€ 149 851€
10
B.2
Služby
25 204 127€ 24 085 282€ 20 658 632€ 21 434 505€ 22 878 843€ 24 403 782€ 22 897 118€ 25 299 060€ 24 728 412€ 21 141 996€ 20 620 237€ 22 048 823€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 908 028 € 7 677 400 € 9 328 628 € 9 555 958 € 9 908 939 € 9 865 925 € 9 663 111 € 10 822 125 € 10 727 282 € 12 344 342 € 12 773 561 € 10 931 378 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 936 162 € 7 278 995 € 9 129 726 € 8 516 344 € 8 838 674 € 9 270 609 € 9 307 834 € 9 755 604 € 9 979 342 € 9 549 154 € 8 623 561 € 9 666 483 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 671 606€ 5 305 650€ 6 816 132€ 6 428 162€ 6 766 608€ 6 707 920€ 7 049 516€ 7 413 861€ 7 881 778€ 7 643 208€ 6 815 032€ 7 912 604€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 810 889€ 1 680 315€ 1 663 831€ 1 651 901€ 1 660 833€ 1 689 854€ 1 653 653€ 1 491 611€ 1 393 778€ 1 299 010€ 1 198 631€ 1 199 325€
16
C.4
Sociálne náklady
453 667€ 293 030€ 649 763€ 436 281€ 411 233€ 872 835€ 604 665€ 850 132€ 703 786€ 606 936€ 609 898€ 554 554€
17
D
Dane a poplatky
2 704€ 6 632€ 3 836€ 11 080€ 15 019€ 92 512€ 23 343€ 39 384€ 23 143€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 920€ 23 543€ 20 259€ 20 342€ 24 432€ 33 364€ 115 773€ 137 115€ 184 488€ 218 026€ 181 973€ 185 862€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
200€ -3 316€ 735€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
277 909€ 9 045€ 96 505€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
196 202€ 33 117€ 13 276€ 17 204€ 22 681€ -2 134€ 3 902€ 7 964€ -56 619€ -1 102 515€ 114 664€ 124 555€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 808€ 112 774€ 120 873€ 129 830€ 138 221€ 142 282€ 142 770€ 133 226€ 140 909€ 89 053€ 116 326€ 19 562€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
116 957€ 151 849€ 52 272€ 206 651€ 253 902€ 129 222€ 278 455€ 349 749€ 161 904€ 1 405 420€ 291 953€ 191 590€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
650 891 € 296 038 € 230 132 € 914 167 € 614 543 € 484 634 € 99 917 € 695 874 € 502 571 € 2 340 167 € 3 635 035 € 760 042 €
38
X.
Výnosové úroky
22€ 171€ 320€ 9 697€ 11 580€ 72 671€ 52 761€ 9 627€
39
N
Nákladové úroky
8 216€ 328€ 8€ 3€ 674€ 12 762€ 27 779€ 5 797€ 155 793€ 84 372€
40
XI.
Kurzové zisky
43 353€ 20 659€ 15 545€ 9 700€ 61 440€ 207 714€ 1 388€ 334 842€ 124 610€
41
O
Kurzové straty
155 016€ 135 365€ 19 854€ 15 817€ 20 983€ 184 713€ 62 211€ 213 444€ 246 137€ 10 038€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 970€ 13 973€ 14 072€ 19 593€ 9 601€ 12 156€ 20 469€ 22 422€ 1 777€ 24 207€ 20 050€ 12 116€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
15 167 € -169 317 € 6 587 € -154 936 € -29 463 € -12 260 € -32 106 € -148 760 € 127 527 € -169 389 € -34 377 € 27 711 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
666 058 € 126 721 € 236 719 € 759 231 € 585 080 € 472 374 € 67 811 € 547 114 € 630 098 € 2 170 778 € 3 600 659 € 787 753 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
174 999 € 74 483 € 105 158 € 257 731 € 217 123 € 151 461 € 10 914 € 108 496 € 191 079 € 983 433 € 779 424 € 410 904 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
248 364€ 83 120€ 35 133€ 68 451€ 484 585€ 37 827€ 86 811€ 233 584€ 350 904€ 899 010€ 796 925€ 588 131€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-73 365€ -8 637€ 70 025€ 189 280€ -267 462€ 113 634€ -75 897€ -125 088€ -159 825€ 84 423€ -17 501€ -177 227€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
491 059 € 52 238 € 131 561 € 501 500 € 367 957 € 320 913 € 56 897 € 438 618 € 439 019 € 1 187 345 € 2 821 235 € 376 849 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
666 058 € 126 721 € 236 719 € 759 231 € 585 080 € 472 374 € 67 811 € 547 114 € 630 098 € 2 170 778 € 3 600 659 € 787 753 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
-1€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
491 059 € 52 238 € 131 561 € 501 500 € 367 958 € 320 913 € 56 897 € 438 618 € 439 019 € 1 187 345 € 2 821 235 € 376 849 €