Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROGRES-TS, s. r. o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti PROGRES-TS, s. r. o.

 • Názov PROGRES-TS, s. r. o.
 • IČO 35691778
 • DIČ 2020331456
 • IČ DPH SK2020331456 podľa §4
 • Sídlo Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
 • Dátum vzniku 4. júna 1996, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 11125/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 130 207 € / splatené 130 207 €
  Podľa účtovnej závierky: 130 207 €
 • Historický názov PROGRES-TS s. r. o.
  (platné do 16. februára 2010 )
  PROGRES-Telekomunikačné stavby s.r.o.
  (platné do 12. januára 2010 )
 • Historické sídlo Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
  (platné do 1. júla 2021)
  Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava
  (platné do 3. augusta 2017)
  Na križovatkách 35/E, 821 04 Bratislava
  (platné do 16. septembra 2013)
  Na Križovatkách 35/E, 821 04 Bratislava
  (platné do 16. februára 2010)
  Na Križovatkách 37/E, 821 04 Bratislava
  (platné do 27. novembra 2007)
  Hrachová 4, 821 05 Bratislava
  (platné do 7. decembra 2006)
  Hrachová 30, 821 05 Bratislava
  (platné do 11. októbra 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/117 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu 16.9.2013
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť 4.6.1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 4.6.1996
sprostredkovateľská činnosť 4.6.1996
montáž káblových rozvodov 4.6.1996
montáž, údržba a oprava elektrických zariadení a bleskozvodov 4.6.1996
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 4.6.1996
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky 4.6.1996
úprava a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát 4.6.1996
zemné a kopáčske práce 4.6.1996
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 4.6.1996
montáž, údržba a oprava televíznych a káblových rozvodov a spoločných antén 4.6.1996
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti 16.5.1997
technické vybavenie stavieb 16.5.1997
technologické zariadenie stavieb 16.5.1997
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 18.3.1999
autorizovaný stavebný inžinier - inžinierske stavby (líniové vedenie a rozvody) 2.12.2004
autorizovaný stavbený inžinier - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (elektrotechnické zariadenia) 2.12.2004
vedenie účtovníctva 12.1.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 12.1.2010
reklamné a marketingové služby 10.6.2011
počítačové služby 10.6.2011
prenájom hnuteľných vecí 10.6.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 10.6.2011
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb na základe všeobecného povolenia vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky 17.3.2014
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.5.1996 pod č. N 143/96, Nz 138/96 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18061
2. Osvedčenie o valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice N 75/96, Nz 75/96 zo dňa 21.10.1996. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 171/97 zo dňa 30.4.1997.
3. Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 9.4.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie obchodného imania. Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 149/98, NZ 144/98 spísanej dňa 9.4.1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom v zmysle ust.č. 11/1998 Z.z.
4. Notárska zápisnica č. Nz 354/98 zo dňa 10.9.1998
5. Osvedčenie o valnom zhromaždení dňa 9.9.1999 vo forme not. záp. N 214/99, Nz 208/99 napísanej dňa 9.9.1999 notárom JUDr. Pohronskou v Bratislave.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka a dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 316/01, Nz 315/01 napísanej dňa 7.9.2001 notárom JUDr. Baričičovou.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.4.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2006 o zlúčení so spoločnosťou PROGRES - Telekomunikačné systémy s.r.o., Hrachová 4, 821 05 Bratislava, IČO: 35 844 701, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 27447/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2653/2006, Nz 22089/2006, NCRls 22003/2006 Mgr. Tomášom Leškovským dňa 06.06.2006.

Spoločnosť PROGRES - Telekomunikačné stavby s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti PROGRES - Telekomunikačné systémy s.r.o., Hrachová 4, 821 05 Bratislava, IČO: 35 844 701, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 27447/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2006 o zmene sídla spoločnosti.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.11.2007.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2009 a zo dňa 02.12.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného PROGRES-Telekomunikačné stavby s. r. o. na nové PROGRES-TS, s. r. o.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2011.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2013.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2013.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.09.2013.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.03.2014.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 283/2014, Nz 10266/2014, NCRls 10454/2014 zo dňa 17.03.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou PROGRES MALACKY, spol. s r. o., so sídlom Mierové námestie 12, 901 01 Malacky, IČO: 35 772 034 a nástupníckou spoločnosťou PROGRES-TS, s. r. o., so sídlom Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava, IČO: 35 691 778, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti PROGRES MALACKY, spol. s r. o.