Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROGRES-TS, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
499 692€ 482 447€ 652 202€ 600 931€ 621 155€ 1 150 459€ 572 451€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
550 768 € 584 110 € 703 999 € 721 042 € 804 128 € 1 150 459 € 660 571 € 824 582 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
499 692€ 482 447€ 605 465€ 541 438€ 538 869€ 1 057 079€ 572 451€ 563 966€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
34 946€ 28 312€ 92 049€ 91 442€ 264 389€ 89 574€ 86 339€ 171 521€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 130€ 73 351€ 6 485€ 88 162€ 870€ 3 806€ 1 781€ 89 095€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
537 851 € 534 945 € 661 645 € 548 798 € 714 688 € 1 113 521 € 701 528 € 786 380 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 526€ 85 496€ 63 365€ 69 873€ 62 023€ 100 789€ 89 430€ 104 297€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
248 450€ 219 035€ 327 236€ 219 703€ 219 577€ 741 484€ 312 724€ 295 123€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
128 544 € 138 290 € 119 216 € 101 883 € 88 262 € 99 181 € 94 143 € 74 006 €
16
E.1.
Mzdové náklady
91 785€ 98 244€ 84 355€ 70 965€ 63 270€ 70 498€ 67 094€ 51 161€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 947€ 33 814€ 28 629€ 23 352€ 20 366€ 23 936€ 22 527€ 17 769€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 812€ 6 232€ 6 232€ 7 566€ 4 626€ 4 747€ 4 522€ 5 076€
20
F.
Dane a poplatky
1 368€ 2 243€ 4 620€ 2 071€ 4 063€ 6 521€ 2 279€ 8 121€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
65 652€ 70 463€ 85 707€ 120 167€ 119 174€ 108 525€ 148 520€ 105 805€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 652€ 70 463€ 85 707€ 120 167€ 119 174€ 108 525€ 148 520€ 105 805€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 304€ 12 964€ 56 864€ 31 047€ 208 539€ 51 827€ 49 949€ 98 526€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 386€ 2 859€ 1 414€ 942€ 87€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 621€ 3 595€ 3 223€ 3 112€ 12 963€ 5 194€ 4 483€ 100 502€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 917 € 49 165 € 42 354 € 172 244 € 89 440 € 36 938 € -40 957 € 38 202 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
176 716 € 177 916 € 214 864 € 251 862 € 257 269 € 214 806 € 170 297 € 164 546 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 740 € 2 € 1 € 27 € 240 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 1 € 27 € 192 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 1€ 27€ 192€
42
XII.
Kurzové zisky
48€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 740€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 674 € 12 961 € 14 557 € 14 938 € 15 087 € 10 130 € 191 320 € 13 971 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 983 € 10 581 € 12 676 € 12 984 € 13 124 € 7 506 € 8 957 € 10 229 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 983€ 10 581€ 12 676€ 12 984€ 13 124€ 7 506€ 8 957€ 10 229€
52
O.
Kurzové straty
80€ 130€ 14€ 10€ 10€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 611€ 2 250€ 1 867€ 1 944€ 1 963€ 2 614€ 182 363€ 3 741€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-9 934 € -12 961 € -14 557 € -14 938 € -15 085 € -10 129 € -191 293 € -13 731 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 983 € 36 204 € 27 797 € 157 306 € 74 355 € 26 809 € -232 250 € 24 471 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 646 € 2 300 € 12 452 € 23 568 € 17 348 € 19 443 € 4 449 € 5 743 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 646€ 2 300€ 12 452€ 23 568€ 17 348€ 19 443€ 4 449€ 4 302€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 441€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
337 € 33 904 € 15 345 € 133 738 € 57 007 € 7 366 € -236 699 € 18 728 €