Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 176 240 € 4 041 562 € 2 471 684 € 2 009 883 € 2 399 679 € 2 115 205 € 2 013 768 € 2 941 595 € 2 395 679 € 3 372 687 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 224 550 € 356 420 € 186 197 € 189 693 € 217 716 € 296 582 € 321 721 € 137 507 € 257 818 € 339 446 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 571 € 19 513 € 31 686 € 49 946 € 63 081 € 75 763 € 79 063 € 0 €
005
A.I.2
Software
2 571€ 19 513€ 31 686€ 49 946€ 63 081€ 75 763€ 79 063€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
264 550 € 356 420 € 183 626 € 170 180 € 186 030 € 246 636 € 258 640 € 61 744 € 178 755 € 339 446 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
264 550€ 356 420€ 183 626€ 170 180€ 186 030€ 246 636€ 258 640€ 61 744€ 178 755€ 262 851€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
76 595€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
960 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
960 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 938 547 € 3 670 803 € 2 258 739 € 1 727 032 € 2 169 252 € 1 805 545 € 1 676 220 € 2 791 119 € 2 124 058 € 3 017 216 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
859 403 € 416 346 € 686 326 € 620 428 € 568 170 € 550 372 € 596 976 € 516 742 € 609 506 € 574 295 €
032
B.I.1
Materiál
124 286€ 35 722€ 24 556€ 4 725€ 5 354€ 4 680€ 13 323€ 3 939€ 2 856€ 6 571€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
400 464€ 28 651€ 231 206€ 246 496€ 137 663€ 128 147€ 141 140€ 143 182€ 147 443€
034
B.I.3
Výrobky
523€ 523€ 1 723€
036
B.I.5
Tovar
334 653€ 351 973€ 430 564€ 369 207€ 425 153€ 417 545€ 442 513€ 369 098€ 458 684€ 544 183€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
21 348 € 18 606 € 5 632 € 6 552 € 6 552 € 4 473 € 3 329 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
21 348€ 18 606€ 5 632€ 6 552€ 6 552€ 4 473€ 3 329€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 032 571 € 3 207 036 € 1 549 550 € 1 081 647 € 1 581 355 € 1 236 555 € 1 067 925 € 2 269 897 € 1 506 473 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
968 397€ 3 155 156€ 1 534 558€ 1 062 019€ 1 574 407€ 1 226 839€ 1 066 628€ 2 258 460€ 1 452 809€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
10 140€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
44 543€ 0€ 11 854€ 867€ 38€ 10 178€ 50 309€ 3 960€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 631€ 51 880€ 4 852€ 7 774€ 6 081€ 9 678€ 1 297€ 1 259€ 3 355€ 28 844€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
25 225 € 28 815 € 17 231 € 18 405 € 13 175 € 14 145 € 7 990 € 4 480 € 8 079 € 34 707 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 264€ 17 006€ 7 762€ 10 276€ 8 156€ 8 601€ 6 921€ 2 188€ 5 185€ 11 915€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 961€ 11 809€ 9 469€ 8 129€ 5 019€ 5 544€ 1 069€ 2 292€ 2 894€ 22 792€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 143 € 14 339 € 26 748 € 93 158 € 12 711 € 13 078 € 15 827 € 12 969 € 13 803 € 16 025 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 465€ 0€ 93 158€ 12 711€ 13 078€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 073€ 10 927€ 8 558€ 15 263€ 12 884€ 13 226€ 16 025€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
605€ 3 412€ 18 190€ 564€ 85€ 577€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 176 240 € 4 041 562 € 2 471 684 € 2 009 883 € 2 399 679 € 2 115 205 € 2 013 768 € 2 941 595 € 2 395 679 € 3 372 687 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
527 531 € 617 004 € 699 333 € 642 478 € 922 059 € 865 074 € 837 465 € 775 680 € 665 194 € 1 057 081 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
609 701 € 451 891 € 635 174 € 834 756 € 857 771 € 808 671 € 785 461 € 657 890 € 1 110 105 € 818 023 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
609 701€ 451 891€ 834 756€ 834 756€ 857 771€ 808 671€ 785 461€ 657 890€ 1 110 105€ 818 023€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-199 582€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-89 473 € 157 810 € 56 856 € -199 581 € 56 985 € 49 100 € 44 701 € 110 487 € -452 214 € 231 755 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 648 189 € 3 422 886 € 1 769 944 € 1 365 364 € 1 475 629 € 1 240 239 € 1 153 135 € 2 129 435 € 1 728 644 € 2 313 296 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
36 388 € 47 482 € 27 687 € 20 109 € 39 103 € 20 113 € 31 858 € 57 243 € 38 213 € 40 750 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
34 988€ 43 882€ 24 687€ 18 659€ 26 989€ 20 113€ 31 858€ 57 243€ 38 213€ 40 750€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 400€ 3 600€ 3 000€ 1 450€ 12 114€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
157 420 € 239 430 € 103 826 € 46 294 € 42 664 € 84 544 € 83 784 € 47 094 € 72 843 € 86 643 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
22 376€ 56 232€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 942€ 13 283€ 12 132€ 11 389€ 10 647€ 10 052€ 9 197€ 7 544€ 5 950€ 4 251€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
143 478€ 226 147€ 91 694€ 32 423€ 32 017€ 74 492€ 74 587€ 21 559€ 26 624€ 12 616€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 482€ 17 991€ 17 893€ 13 544€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 301 140 € 2 425 743 € 1 191 414 € 709 189 € 1 218 721 € 503 172 € 793 017 € 1 382 009 € 888 959 € 1 589 424 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
933 321€ 1 811 699€ 975 324€ 431 397€ 875 448€ 270 241€ 554 022€ 1 035 436€ 688 438€ 1 035 688€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
18 581€ 30 848€ 7 233€ 6 547€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
124 041€ 147 877€ 9 705€ 25 880€ 5 846€ 5 647€ 7 173€ 95 817€ 4 022€ 184 254€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
32 543€ 75 988€ 36 212€ 32 467€ 34 250€ 29 370€ 31 051€ 39 087€ 39 452€ 79 822€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 120€ 81 362€ 26 326€ 50 240€ 23 932€ 21 544€ 22 640€ 21 379€ 21 848€ 26 845€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
75 972€ 200 323€ 93 593€ 96 185€ 198 171€ 69 206€ 52 439€ 155 329€ 125 349€ 237 791€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
104 143€ 108 494€ 50 254€ 73 020€ 81 074€ 107 164€ 107 111€ 4 113€ 2 617€ 18 477€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 153 241 € 710 231 € 447 017 € 589 772 € 175 141 € 632 410 € 244 476 € 643 089 € 728 629 € 596 479 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
889 015€ 13 851€ 47 199€ 80 547€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
264 226€ 710 231€ 447 017€ 589 772€ 175 141€ 632 410€ 244 476€ 629 238€ 681 430€ 515 932€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
520 € 1 672 € 2 407 € 2 041 € 1 991 € 9 892 € 23 168 € 36 480 € 1 841 € 2 310 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
2 041€ 1 991€ 1 611€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
520€ 1 672€ 2 176€ 1 452€ 1 330€ 1 841€ 2 310€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
8 281€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
231€ 21 716€ 35 150€