Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
165 338€ 470 829€ 676 290€ 249 473€ 334 946€ 272 022€ 423 027€ 451 129€ 1 198 324€ 5 514 675€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
128 803€ 347 200€ 581 814€ 184 404€ 239 720€ 219 000€ 326 059€ 377 821€ 930 649€ 4 271 337€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
36 535 € 123 629 € 94 476 € 65 069 € 95 226 € 53 022 € 96 968 € 73 308 € 267 675 € 1 243 338 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 458 093 € 5 186 337 € 4 698 687 € 2 852 354 € 4 578 224 € 4 054 048 € 3 756 009 € 4 522 712 € 2 442 994 € 1 346 611 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 086 280€ 5 388 892€ 4 733 078€ 2 742 696€ 4 563 730€ 4 032 892€ 3 764 824€ 4 569 576€ 2 309 149€ 1 371 116€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
371 813€ -202 555€ -34 391€ 109 658€ 14 494€ 21 156€ -8 815€ -46 864€ 132 049€ -24 505€
07
II.3
Aktivácia
1 796€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 558 585 € 3 984 327 € 3 669 011 € 2 066 493 € 3 617 845 € 3 136 224 € 2 932 893 € 3 553 492 € 2 028 917 € 1 148 799 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 516 755€ 2 454 973€ 2 349 962€ 1 139 837€ 1 728 656€ 2 144 217€ 1 786 558€ 2 054 260€ 1 090 042€ 170 480€
10
B.2
Služby
1 041 830€ 1 529 354€ 1 319 049€ 926 656€ 1 889 189€ 992 007€ 1 146 335€ 1 499 232€ 938 875€ 978 319€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
936 043 € 1 325 639 € 1 124 152 € 850 930 € 1 055 605 € 970 846 € 920 084 € 1 042 528 € 681 752 € 1 441 150 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
835 933 € 1 040 453 € 920 936 € 884 708 € 795 774 € 762 432 € 778 156 € 729 289 € 890 918 € 927 775 €
13
C.1
Mzdové náklady
602 034€ 760 363€ 660 322€ 636 187€ 578 512€ 551 542€ 560 265€ 533 057€ 660 163€ 692 081€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
217 476€ 261 270€ 242 044€ 228 033€ 198 812€ 193 079€ 197 501€ 180 823€ 210 609€ 214 710€
16
C.4
Sociálne náklady
16 423€ 18 820€ 18 570€ 20 488€ 18 450€ 17 811€ 20 390€ 15 409€ 20 146€ 20 984€
17
D
Dane a poplatky
7 973€ 8 509€ 10 738€ 8 677€ 8 256€ 11 175€ 10 963€ 9 571€ 10 805€ 8 656€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
122 155€ 86 374€ 110 790€ 118 023€ 110 798€ 108 788€ 93 872€ 130 245€ 177 580€ 158 643€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 083€ 72 892€ 18 333€ 17 317€ 10 899€ 31 482€ 22 327€ 13 305€ 28 719€ 21 649€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 294€ 7 258€ 2 470€ 31 190€ 6 585€ 4 460€ 4 661€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
7 161€ 10 892€ 13 051€ 15 646€ 10 311€ 9 423€ 8 448€ 22 109€ 14 343€ -17 608€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 188€ 19 171€ 28 604€ 15 723€ 17 245€ 36 328€ 53 547€ 29 941€ 9 363€ 148 941€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
41 973€ 50 392€ 30 307€ 33 430€ 67 368€ 29 217€ 37 508€ 49 274€ 38 459€ 177 454€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-57 881 € 211 788 € 78 009 € -176 514 € 88 772 € 86 431 € 67 011 € 138 701 € -416 731 € 352 159 €
38
X.
Výnosové úroky
140€ 11€ 392€ 10€ 20€
39
N
Nákladové úroky
24 271€ 16 977€ 12 989€ 12 409€ 15 505€ 22 860€ 21 714€ 25 243€ 27 901€ 22 421€
40
XI.
Kurzové zisky
30€ 302€ 20€ 239€ 302€ 186€ 19€ 39€ 86€ 345€
41
O
Kurzové straty
2 884€ 3 082€ 1 635€ 1 761€ 156€ 665€ 511€ 121€ 362€ 766€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 208€ 3 813€ 3 489€ 3 774€ 3 784€ 4 418€ 3 433€ 3 183€ 2 965€ 37 445€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-34 333 € -23 570 € -17 953 € -17 705 € -19 132 € -27 757 € -25 639 € -28 116 € -31 132 € -60 267 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-92 214 € 188 218 € 60 056 € -194 219 € 69 640 € 58 674 € 41 372 € 110 585 € -447 863 € 291 892 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-2 741 € 30 408 € 3 200 € 5 362 € 12 655 € 9 574 € -3 329 € 98 € 4 351 € 60 137 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
43 382€ 4 763€ 2 880€ 14 734€ 10 718€ 2€ 59 189€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 741€ -12 974€ -1 563€ 2 482€ -2 079€ -1 144€ -3 329€ 98€ 4 349€ 948€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-89 473 € 157 810 € 56 856 € -199 581 € 56 985 € 49 100 € 44 701 € 110 487 € -452 214 € 231 755 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-92 214 € 188 218 € 60 056 € -194 219 € 69 640 € 58 674 € 41 372 € 110 585 € -447 863 € 291 892 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-89 473 € 157 810 € 56 856 € -199 581 € 56 985 € 49 100 € 44 701 € 110 487 € -452 214 € 231 755 €