Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NN Životná poisťovňa, a.s.

Spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s. v roku 2022 zvýšila zisk o   39 % na 18,92 mil. € a tržby jej narástli o   3 % na 140,4 mil. €.

 • IČO 35691999
 • DIČ 2020861557
 • IČ DPH SK7120001922, podľa §4b, registrácia od 1.1.2024
 • Sídlo NN Životná poisťovňa, a.s.
  Jesenského 4/C 811 02 Bratislava
 • Historický názov NN Životná poisťovňa, a. s. (platné do: 1.4.2015) Zobraziť všetky historické názvy
 • Právna forma Akc. spol.
 • Predmety podnikania Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta pre oblasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prjímania vkladov, poskytovania úverovPovolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia pre poistné odvetvia neživotného poisteniaurčené rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska, ktorým sa rozširuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2.Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.Všetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis v ORSR Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1095/B
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  25 524 160 €/ splatené 25 524 160 €
 • Druh vlastníctva Zahraničné
 • Historické sídlaTrnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava(platné do 10.11.2015)Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava(platné do 1.3.2007)Kolárska 6, 811 06 Bratislava(platné do 26.10.2000)