Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.

 • Názov DLHOPIS, o.c.p., a.s.
 • IČO 35695820
 • DIČ 2020860952
 • IČ DPH SK2020860952 podľa §4
 • Sídlo Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 5. augusta 1996, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1129/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 011 940 € / splatené 1 011 940 €
 • Historické sídlo Drieňová 27, 821 01 Bratislava
  (platné do 16. marca 2011)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Zuzana Humecká Člen predstavenstva Drietoma 387, 913 03 Drietoma 14. decembra 2010
Ing. Alexandra Pápešová Predstavenstvo Lesná 491/3, 941 48 Podhájska 24. januára 2018
Ing. Miloslav Michalík Predstavenstvo Hlaváčikova 3105/23, 841 05 Bratislava 24. januára 2018
 • Konanie menom spoločnosti [od 2. decembra 2002] Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Alena Nemečkayová Dozorná rada Bučinová 12, 821 07 Bratislava 1. novembra 2011
Ing. Štefan Čarný Dozorná rada Muškátová 14, 821 01 Bratislava 6. mája 2014
JUDr. Veronika Hajnala Dozorná rada Račianska 145, 831 05 Bratislava 5. decembra 2018
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
MH Manažment, a.s. [50088033] Akcionár Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
I. Investičné služby a investičné činnosti: 30.4.2013
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 28.11.2019
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch. 28.11.2019
c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 28.11.2019
d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 28.11.2019
e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 28.11.2019
II. Vedľajšie služby: 30.4.2013
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch. 30.4.2013
b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch 18.7.2019
c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch 18.7.2019
d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch. 18.7.2019
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica N 139/96, Nz 139/96 zo dňa 12.6.1996 o založení spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1715
2. Zápisnica predstavenstva zo dňa 30.9.1996. Stary spis: Sa 1715
3. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.1997, na ktorom bola zrušená prokúra. Stary spis: Sa 1715
4. Notárska zápisnica N 1199/98, Nz 1194/98 spísaná dňa 26.11.1998 notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 27, 35 a boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
Výpis z uznesenia č. 1/98 dozornej rady, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
5. Zápisnica z VZ dňa 16.12.1998.
6. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.1999.
7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1518/99, Nz 1498/99 napísanej dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
8. Zmena stanov schválená dňa 25.2.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 241/2000 Nz 236/2000
9. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 27.6.2000.
10. Notárska zápisnica č. N 418/01, Nz 413/02 zo dňa 22.5.2002 osvedčujúca zmenu stanov.
Notárska zápisnica č.N 499/02, Nz 494/02 zo dňa 13.6.2002 osvedčujúca zmenu stanov a zvýšenie základného imania na 10 000 000,-Sk.
Notárska zápisnica č. N 550/02, Nz 545/02 z dňa 1.7.2002 - zmena stanov.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2003.
Notárska zápisnica č. N 169/03, Nz 44537/03 zo dňa 05.06.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2005 - odvolanie člena predstavenstva, menovanie nového člena predstavenstva
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.2.2008.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.6.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2010 a zo dňa 1.3.2011.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2011
18. Notárska zápisnica č. N 190/2012, Nz 29484/2012, NCRls 30175/2012 zo dňa 17.08.2012.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013 a Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia č. N 485/2013, Nz 14381/2013, NCRIs 14696/2013 zo dňa 30.04.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2014. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.03.2014.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04. 2014.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
História zmien a podania