Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
24 388 617 € 24 743 629 € 20 190 473 € 18 661 039 € 18 567 079 € 22 130 798 € 20 279 973 € 18 133 021 € 17 201 633 € 14 263 722 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
27 933 416 € 28 394 617 € 23 089 259 € 20 862 484 € 20 930 596 € 24 604 742 € 22 969 673 € 21 254 193 € 19 533 345 € 16 912 246 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-3 544 799 € -3 650 988 € -2 898 786 € -2 201 445 € -2 363 517 € -2 473 944 € -2 689 700 € -3 121 172 € -2 331 712 € -2 648 524 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
21 812 334 € 19 948 377 € 17 954 145 € 16 331 646 € 15 844 081 € 15 170 911 € 15 320 107 € 14 608 016 € 13 650 709 € 11 964 428 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
21 812 334 € 19 948 377 € 17 954 145 € 16 331 646 € 15 844 081 € 15 170 911 € 15 320 107 € 14 608 016 € 13 650 709 € 11 964 428 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
12 433 638 € 13 019 900 € 11 299 448 € 11 086 784 € 10 409 259 € 10 174 204 € 9 169 386 € 8 361 577 € 8 316 711 € 7 602 029 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
329 201 € 304 642 € 259 766 € 266 744 € 273 157 € 349 358 € 226 282 € 167 506 € 174 907 € 510 969 €
10
B.2
Služby
12 104 437 € 12 715 258 € 11 039 682 € 10 820 040 € 10 136 102 € 9 824 846 € 8 943 104 € 8 194 071 € 8 141 804 € 7 091 060 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 833 897 € 3 277 489 € 3 755 911 € 3 043 417 € 3 071 305 € 2 522 763 € 3 461 021 € 3 125 267 € 3 002 286 € 1 713 875 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 139 928 € 4 125 398 € 3 836 669 € 3 810 948 € 3 774 417 € 3 697 711 € 3 445 443 € 3 474 085 € 3 360 833 € 3 512 155 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 913 657 € 1 956 813 € 1 806 368 € 1 812 224 € 1 786 480 € 1 683 238 € 2 494 453 € 2 354 394 € 1 644 684 € 1 648 830 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 103 339 € 1 109 350 € 1 105 394 € 1 092 595 € 1 091 751 € 1 117 990 € 281 160 € 415 555 € 1 129 599 € 1 270 680 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 010 233 € 979 467 € 859 146 € 841 146 € 832 524 € 838 403 € 607 196 € 643 784 € 531 225 € 541 820 €
16
C.4
Sociálne náklady
112 699 € 79 768 € 65 761 € 64 983 € 63 662 € 58 080 € 62 634 € 60 352 € 55 325 € 50 825 €
17
D
Dane a poplatky
35 869 € 40 550 € 32 037 € 32 274 € 30 784 € 38 915 € 34 925 € 31 095 € 28 919 € 28 572 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
451 230 € 441 163 € 539 680 € 531 611 € 510 051 € 538 464 € 691 691 € 571 673 € 582 155 € 581 808 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 778 € 6 438 € 6 000 € 20 073 € 3 050 € 7 500 € 10 360 € 13 101 € 53 966 € 60 254 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 212 € 1 744 € 130 € 85 816 € 55 606 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-576 € 843 € 1 466 € 835 € -568 € -521 € -2 496 € -62 712 € -1 686 € 53 913 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 089 720 € 4 429 933 € 1 174 678 € 828 506 € 498 356 € 324 327 € 6 091 € 323 521 € 404 003 € 2 047 791 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 317 803 € 4 553 541 € 1 536 894 € 771 361 € 873 899 € 407 797 € 57 107 € 427 029 € 438 138 € 105 341 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
983 141 € -1 447 635 € -1 042 369 € -1 255 033 € -1 617 616 € -1 827 776 € -749 198 € -979 411 € -1 033 920 € -515 475 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 660 € 88 960 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 743 € 28 659 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
981 240 € 1 701 718 € 1 502 987 € 1 942 713 € 1 885 717 € 2 093 988 € 1 291 058 € 1 673 741 € 1 216 095 € 1 192 442 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
37 247 € 118 844 € 125 607 € 116 408 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
19 € 1 917 975 € 1 075 011 € 1 244 944 € 1 078 550 € 1 192 442 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
943 974 € 1 582 874 € 1 502 987 € 1 942 713 € 1 885 717 € 50 406 € 99 639 € 428 797 € 137 545 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-343 909 € -260 000 € 159 457 € -49 935 € -370 161 €
38
X.
Výnosové úroky
13 373 € 15 984 € 14 818 € 27 134 € 42 209 € 130 921 € 167 154 € 124 191 € 58 167 € 304 126 €
40
XI.
Kurzové zisky
8 € 108 € 1 € 2 € 11 € 30 € 33 € 88 € 1 658 €
41
O
Kurzové straty
84 € 135 € 145 € 227 € 81 € 153 € 393 € 865 € 268 € 46 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 050 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 594 € 2 999 € 13 292 € 2 768 € 2 742 € 2 870 € 330 708 € 19 997 € 29 648 € 28 013 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
988 935 € 1 714 493 € 1 514 526 € 2 310 762 € 1 925 105 € 2 221 897 € 1 387 141 € 1 677 947 € 1 294 369 € 1 840 328 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 972 076 € 266 858 € 472 157 € 1 055 729 € 307 489 € 394 121 € 637 943 € 698 536 € 260 449 € 1 324 853 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
309 091 € 244 360 € 460 039 € 455 968 € 29 254 € 80 061 € 28 103 € 19 589 € 13 912 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
259 100 € 21 063 € 214 559 € 207 153 € 10 899 € 32 094 € 22 725 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
49 991 € 223 297 € 245 480 € 248 815 € 18 355 € 47 967 € 5 378 € 19 589 € 13 912 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 662 985 € 22 498 € 12 118 € 599 761 € 278 235 € 394 121 € 557 882 € 670 433 € 240 860 € 1 310 941 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
29 313 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
24 874 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
4 439 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-29 313 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 972 076 € 266 858 € 472 157 € 1 055 729 € 307 489 € 394 121 € 637 943 € 698 536 € 260 449 € 1 324 853 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 662 985 € 22 498 € 12 118 € 599 761 € 278 235 € 364 808 € 557 882 € 670 433 € 240 860 € 1 310 941 €