Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 997 009€ 3 802 888€ 3 607 784€ 3 468 675€ 3 686 359€ 4 136 939€ 4 004 586€ 3 870 572€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 014 727 € 3 803 151 € 3 631 068 € 3 470 972 € 3 752 985 € 4 237 574 € 4 005 964 € 3 891 942 € 3 727 957 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 997 009€ 3 802 888€ 3 607 784€ 3 468 675€ 3 686 359€ 4 136 939€ 4 004 586€ 3 870 572€ 3 721 172€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
60 000€ 96 282€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1€ 2 970€ 291€ 15 745€ 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 718€ 263€ 23 283€ 2 297€ 3 656€ 4 062€ 1 378€ 5 625€ 5 952€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 795 256 € 5 375 442 € 5 382 618 € 4 942 562 € 3 885 146 € 3 065 719 € 2 963 396 € 3 556 650 € 3 443 161 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 886€ 12 759€ 11 554€ 12 688€ 3 759€ 7 635€ 19 475€ 21 095€ 14 747€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
959 011€ 696 126€ 588 099€ 602 700€ 3 625 008€ 2 640 400€ 2 526 151€ 2 820 358€ 2 793 939€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
745 642 € 587 850 € 524 150 € 477 749 € 225 370 € 218 205 € 212 013 € 217 175 € 271 050 €
16
E.1.
Mzdové náklady
543 718€ 423 703€ 367 063€ 358 442€ 161 942€ 157 490€ 152 340€ 160 650€ 200 052€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
189 376€ 144 396€ 127 811€ 112 550€ 57 627€ 54 750€ 53 501€ 51 140€ 65 597€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 548€ 19 751€ 29 276€ 6 757€ 5 801€ 5 965€ 6 172€ 5 385€ 5 401€
20
F.
Dane a poplatky
223€ 462€ 223€ 267€ 649€ 135€ 182€ 3 713€ 504€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 833 706€ 3 836 772€ 3 841 997€ 3 837 531€ 29 310€ 18 989€ 15 920€ 23 172€ 16 570€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 833 706€ 3 836 772€ 3 841 997€ 3 837 531€ 29 310€ 18 989€ 15 920€ 23 172€ 16 570€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
552€ 969€ 292€ 16 257€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 109€ 53€ -900€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
245 788€ 241 473€ 416 043€ 11 627€ 81€ 180 063€ 184 546€ 454 827€ 347 251€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 780 529 € -1 572 291 € -1 751 550 € -1 471 590 € -132 161 € 1 171 855 € 1 042 568 € 335 292 € 284 796 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 027 112 € 3 094 003 € 3 008 131 € 2 853 287 € 117 592 € 1 585 186 € 1 458 960 € 1 029 119 € 912 486 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
517 268 € 5 290 € 334 073 € 297 012 € 317 460 € 192 618 € 189 470 € 189 472 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
510 751 € 5 280 € 22 130 € 157 697 € 226 886 € 192 618 € 189 470 € 189 472 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
510 751€ 226 884€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 280€ 22 130€ 157 697€ 2€ 192 618€ 189 470€ 189 472€
42
XII.
Kurzové zisky
6 517€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 311 943€ 139 315€ 90 574€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
166 421 € 135 454 € 292 890 € 434 266 € 14 466 € 9 051 € 7 413 € 7 476 € 6 920 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
546 € 4 345 € 19 158 € 896 € 836 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
546€ 4 345€ 19 158€ 896€ 836€
52
O.
Kurzové straty
18 325€ 894€ 1€ 20€ 4€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
148 096€ 134 014€ 288 545€ 415 108€ 14 465€ 9 031€ 7 409€ 6 580€ 6 084€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
350 847 € -130 164 € 41 183 € -434 266 € 282 546 € 308 409 € 185 205 € 181 994 € 182 552 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 429 682 € -1 702 455 € -1 710 367 € -1 905 856 € 150 385 € 1 480 264 € 1 227 773 € 517 286 € 467 348 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
23 717 € 32 410 € 107 368 € 366 892 € 313 256 € 214 856 € 203 308 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
162 156€ 363 992€ 311 069€ 210 304€ 197 138€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
23 717€ 32 410€ -54 788€ 2 900€ 2 187€ 4 552€ 6 170€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 429 682 € -1 702 455 € -1 734 084 € -1 938 266 € 43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €