Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 607 784€ 3 468 675€ 3 686 359€ 4 136 939€ 4 004 586€ 3 870 572€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
3 631 068 € 3 470 972 € 3 752 985 € 4 237 574 € 4 005 964 € 3 891 942 € 3 727 957 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 607 784€ 3 468 675€ 3 686 359€ 4 136 939€ 4 004 586€ 3 870 572€ 3 721 172€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
60 000€ 96 282€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1€ 2 970€ 291€ 15 745€ 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 283€ 2 297€ 3 656€ 4 062€ 1 378€ 5 625€ 5 952€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 382 618 € 4 942 562 € 3 885 146 € 3 065 719 € 2 963 396 € 3 556 650 € 3 443 161 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 554€ 12 688€ 3 759€ 7 635€ 19 475€ 21 095€ 14 747€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
588 099€ 602 700€ 3 625 008€ 2 640 400€ 2 526 151€ 2 820 358€ 2 793 939€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
524 150 € 477 749 € 225 370 € 218 205 € 212 013 € 217 175 € 271 050 €
16
E.1.
Mzdové náklady
367 063€ 358 442€ 161 942€ 157 490€ 152 340€ 160 650€ 200 052€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
127 811€ 112 550€ 57 627€ 54 750€ 53 501€ 51 140€ 65 597€
19
E.4.
Sociálne náklady
29 276€ 6 757€ 5 801€ 5 965€ 6 172€ 5 385€ 5 401€
20
F.
Dane a poplatky
223€ 267€ 649€ 135€ 182€ 3 713€ 504€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 841 997€ 3 837 531€ 29 310€ 18 989€ 15 920€ 23 172€ 16 570€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 841 997€ 3 837 531€ 29 310€ 18 989€ 15 920€ 23 172€ 16 570€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
552€ 969€ 292€ 16 257€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 109€ 53€ -900€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
416 043€ 11 627€ 81€ 180 063€ 184 546€ 454 827€ 347 251€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 751 550 € -1 471 590 € -132 161 € 1 171 855 € 1 042 568 € 335 292 € 284 796 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
3 008 131 € 2 853 287 € 117 592 € 1 585 186 € 1 458 960 € 1 029 119 € 912 486 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
334 073 € 297 012 € 317 460 € 192 618 € 189 470 € 189 472 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
22 130 € 157 697 € 226 886 € 192 618 € 189 470 € 189 472 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
226 884€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
22 130€ 157 697€ 2€ 192 618€ 189 470€ 189 472€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
311 943€ 139 315€ 90 574€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
292 890 € 434 266 € 14 466 € 9 051 € 7 413 € 7 476 € 6 920 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 345 € 19 158 € 896 € 836 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 345€ 19 158€ 896€ 836€
52
O.
Kurzové straty
1€ 20€ 4€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
288 545€ 415 108€ 14 465€ 9 031€ 7 409€ 6 580€ 6 084€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
41 183 € -434 266 € 282 546 € 308 409 € 185 205 € 181 994 € 182 552 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 710 367 € -1 905 856 € 150 385 € 1 480 264 € 1 227 773 € 517 286 € 467 348 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
23 717 € 32 410 € 107 368 € 366 892 € 313 256 € 214 856 € 203 308 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
162 156€ 363 992€ 311 069€ 210 304€ 197 138€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
23 717€ 32 410€ -54 788€ 2 900€ 2 187€ 4 552€ 6 170€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 734 084 € -1 938 266 € 43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €