Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 415 884 € 2 058 081 € 1 840 970 € 1 933 322 € 1 815 092 € 2 036 678 € 1 957 079 € 2 040 570 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 529 € 20 306 € 32 085 € 27 257 € 11 411 € 13 363 € 21 431 € 11 055 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 529 € 20 306 € 32 085 € 27 257 € 11 411 € 13 363 € 21 431 € 11 055 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 529€ 20 306€ 32 085€ 27 257€ 11 411€ 13 363€ 21 431€ 11 055€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 392 579 € 1 953 630 € 1 738 211 € 1 859 132 € 1 748 752 € 1 977 356 € 1 902 235 € 2 005 757 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 078 307 € 756 564 € 741 766 € 647 447 € 679 350 € 594 214 € 584 976 € 596 112 €
039
B.I.5
Tovar
1 078 307€ 756 564€ 741 766€ 647 447€ 679 350€ 594 214€ 584 976€ 596 112€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 312 039 € 1 136 185 € 891 065 € 1 069 951 € 837 903 € 913 740 € 1 082 628 € 1 019 107 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 311 751 € 1 136 134 € 890 198 € 1 064 649 € 835 917 € 898 418 € 1 054 186 € 977 774 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 311 751€ 1 136 134€ 890 198€ 1 064 649€ 835 917€ 898 418€ 1 054 186€ 977 774€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
288€ 51€ 867€ 5 302€ 1 986€ 15 322€ 28 442€ 41 333€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 233 € 60 881 € 105 380 € 141 734 € 231 499 € 469 402 € 234 631 € 390 538 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 233€ 3 574€ 3 791€ 4 513€ 3 187€ 3 326€ 2 487€ 2 880€
073
B.V.2.
Účty v bankách
57 307€ 101 589€ 137 221€ 228 312€ 466 076€ 232 144€ 387 658€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 776 € 84 145 € 70 674 € 46 933 € 54 929 € 45 959 € 33 413 € 23 758 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 764€ 3 778€ 2 784€ 2 968€ 3 193€ 3 191€ 2 533€ 3 271€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 012€ 80 367€ 67 890€ 43 965€ 51 736€ 42 768€ 30 880€ 20 487€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 415 884 € 2 058 081 € 1 840 970 € 1 933 322 € 1 815 092 € 2 036 678 € 1 957 079 € 2 040 570 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 474 832 € 1 126 798 € 1 088 600 € 1 067 776 € 1 061 482 € 1 213 558 € 1 259 593 € 1 252 228 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
082
A.I.1
Základné imanie
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
28 813 € 28 814 € 28 814 € 28 814 € 28 814 € 28 814 € 28 813 € 28 813 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
28 813€ 28 814€ 28 814€ 28 814€ 28 814€ 28 814€ 28 813€ 28 813€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 078 068 € 839 870 € 805 607 € 805 607 € 864 829 € 960 864 € 1 003 499 € 982 288 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 078 068€ 839 870€ 805 607€ 805 607€ 864 829€ 960 864€ 1 003 499€ 982 288€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
348 035 € 238 198 € 234 263 € 213 439 € 147 923 € 203 964 € 207 365 € 221 211 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
905 993 € 904 314 € 726 504 € 837 877 € 734 383 € 806 081 € 677 355 € 764 377 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 109 € 5 425 € 5 655 € 5 148 € 4 593 € 4 096 € 4 362 € 4 470 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 109€ 5 425€ 5 655€ 5 148€ 4 593€ 4 096€ 3 657€ 3 451€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
705€ 1 019€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
858 277 € 880 145 € 701 338 € 811 774 € 707 775 € 782 447 € 650 724 € 736 808 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
652 341 € 627 100 € 514 038 € 686 633 € 648 756 € 667 347 € 544 307 € 602 404 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
652 341€ 627 100€ 514 038€ 686 633€ 648 756€ 667 347€ 544 307€ 602 404€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
100 296€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
27 739€ 13 669€ 12 774€ 11 944€ 11 358€ 10 429€ 9 761€ 9 352€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 231€ 12 119€ 8 950€ 8 265€ 7 633€ 6 846€ 6 307€ 6 203€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
160 966€ 126 385€ 65 264€ 102 754€ 40 028€ 97 795€ 90 349€ 118 849€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
872€ 16€ 2 178€ 30€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
24 037 € 18 744 € 19 511 € 20 955 € 22 015 € 19 538 € 22 269 € 23 099 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 037€ 19 511€ 20 955€ 22 015€ 19 538€ 22 269€ 23 099€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
18 744€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 570€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
35 059 € 26 969 € 25 866 € 27 669 € 19 227 € 17 039 € 20 131 € 23 965 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
35 059€ 26 969€ 25 866€ 27 669€ 19 227€ 17 039€ 20 131€ 23 965€