Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 711 547€ 7 597 177€ 6 827 043€ 6 399 985€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 727 566 € 7 597 594 € 6 629 227 € 6 840 228 € 6 400 105 € 8 100 181 € 6 033 483 € 9 403 277 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 592 666€ 7 459 867€ 6 484 668€ 6 745 903€ 6 315 226€ 8 028 227€ 5 967 893€ 9 358 757€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
129 881€ 137 310€ 142 848€ 81 140€ 84 760€ 70 559€ 61 213€ 37 450€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 508€ 5 000€ 25€ 6 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 019€ 417€ 203€ 8 185€ 119€ 1 370€ 4 377€ 237€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 281 187 € 7 290 548 € 6 327 621 € 6 564 080 € 6 205 346 € 7 831 650 € 5 760 096 € 9 111 601 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 351 065€ 6 408 059€ 5 561 044€ 5 843 264€ 5 494 827€ 7 154 212€ 5 098 253€ 8 465 274€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 507€ 12 500€ 15 571€ 13 826€ 12 623€ 33 800€ 16 781€ 15 673€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
435 576€ 406 497€ 319 260€ 301 420€ 294 969€ 297 464€ 293 578€ 276 149€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
457 847 € 437 818 € 398 385 € 376 981 € 328 761 € 314 795 € 305 323 € 307 963 €
16
E.1.
Mzdové náklady
339 582€ 325 443€ 293 470€ 278 154€ 250 186€ 236 707€ 230 364€ 236 802€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
110 773€ 105 681€ 98 725€ 93 148€ 73 210€ 68 508€ 65 618€ 66 064€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 492€ 6 694€ 6 190€ 5 679€ 5 365€ 9 580€ 9 341€ 5 097€
20
F.
Dane a poplatky
537€ 582€ 647€ 880€ 378€ 426€ 526€ 791€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 777€ 11 779€ 15 422€ 9 963€ 5 102€ 8 068€ 9 062€ 11 700€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 777€ 11 779€ 15 422€ 9 963€ 5 102€ 8 068€ 9 062€ 11 700€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
926€ 3 576€ 1 983€ 55 534€ 7 274€ 6 143€ 13 123€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 952€ 13 313€ 13 716€ 15 763€ 13 152€ 15 611€ 30 430€ 20 928€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
446 379 € 307 046 € 301 606 € 276 148 € 194 759 € 268 531 € 273 387 € 291 676 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
923 399 € 770 121 € 731 641 € 668 533 € 597 567 € 613 310 € 620 494 € 639 111 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
264 € 30 € 51 € 201 € 131 € 421 € 3 109 € 981 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 4 € 10 € 15 € 94 € 327 € 3 068 € 901 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 4€ 10€ 15€ 94€ 327€ 3 068€ 901€
42
XII.
Kurzové zisky
262€ 26€ 41€ 186€ 17€ 76€ 28€ 80€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€ 18€ 13€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 126 € 4 764 € 3 325 € 4 471 € 3 065 € 1 498 € 1 422 € 1 260 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
1 060€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
758 € 950 € 877 € 256 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
758€ 950€ 877€ 256€
52
O.
Kurzové straty
818€ 120€ 96€ 121€ 157€ 364€ 162€ 112€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 550€ 2 634€ 2 352€ 4 094€ 2 908€ 1 134€ 1 260€ 1 148€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 862 € -4 734 € -3 274 € -4 270 € -2 934 € -1 077 € 1 687 € -279 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
441 517 € 302 312 € 298 332 € 271 878 € 191 825 € 267 454 € 275 074 € 291 397 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
93 482 € 64 114 € 64 069 € 58 439 € 43 902 € 63 490 € 67 709 € 70 186 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
93 482€ 64 114€ 64 069€ 58 439€ 43 902€ 64 195€ 68 023€ 70 047€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-705€ -314€ 139€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
348 035 € 238 198 € 234 263 € 213 439 € 147 923 € 203 964 € 207 365 € 221 211 €