Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
38 798 204€ 39 325 989€ 38 109 018€ 37 715 846€ 35 888 714€ 34 937 142€ 30 431 657€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
38 752 363 € 39 588 252 € 39 936 911 € 37 715 846 € 35 971 208 € 35 230 985 € 30 708 200 € 28 884 234 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
442 656€ 33 609€ 111 200€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
37 907 417€ 38 483 201€ 38 109 194€ 36 024 779€ 35 283 206€ 33 437 122€ 29 553 493€ 28 043 648€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
293 968€ 276 663€ 655 689€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
-19 608€ 146 787€ 27 924€ 999 339€ 46 965€ 604 425€ 278 594€ 21 214€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
864 554€ 958 264€ 1 799 793€ 691 728€ 641 037€ 452 814€ 565 841€ 52 483€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
30 391 202 € 32 078 274 € 32 714 428 € 31 371 917 € 28 172 954 € 28 947 994 € 25 213 825 € 31 022 435 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
355 448€ 23 839€ 152 784€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
553 852€ 615 753€ 530 765€ 592 189€ 674 282€ 883 387€ 775 825€ 867 524€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-25 070€ 108 514€
14
D.
Služby
18 908 370€ 20 439 591€ 20 512 526€ 19 251 570€ 16 818 535€ 17 857 357€ 15 233 525€ 13 677 981€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 506 223 € 3 129 381 € 3 023 322 € 2 933 055 € 2 857 638 € 3 434 747 € 4 880 058 € 4 705 417 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 511 258€ 2 236 801€ 2 183 876€ 2 119 833€ 2 090 753€ 2 374 526€ 3 414 811€ 3 262 904€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
877 347€ 780 906€ 756 107€ 735 133€ 697 601€ 852 637€ 1 212 193€ 1 160 783€
19
E.4.
Sociálne náklady
117 618€ 111 674€ 83 339€ 78 089€ 69 284€ 207 584€ 253 054€ 281 730€
20
F.
Dane a poplatky
489 784€ 411 512€ 469 942€ 422 429€ 197 178€ 446 246€ -74 197€ 298 491€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 886 922€ 6 272 824€ 5 980 505€ 6 783 491€ 6 080 937€ 4 994 084€ 3 888 884€ 2 775 996€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 886 922€ 6 272 824€ 5 980 505€ 6 783 491€ 6 080 937€ 4 994 084€ 3 888 884€ 2 775 996€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
-23 623€ 132 531€ 11 333€ 807 833€ 15 613€ 331 841€ 249 233€ 6 952€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
908 334€ 856 056€ 1 965 226€ 408 175€ 1 312 247€ 307 891€ -508 268€ -160 500€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
186 410€ 220 626€ 112 295€ 173 175€ 216 524€ 336 993€ 744 926€ 8 697 790€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 361 161 € 7 509 978 € 7 222 483 € 6 343 929 € 7 798 254 € 6 282 991 € 5 494 375 € -2 138 201 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 470 265 € 17 427 857 € 16 957 389 € 16 181 020 € 17 790 389 € 15 077 554 € 13 830 576 € 14 112 248 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
113 410 € 36 017 € 18 461 € 243 028 € 49 109 € 34 444 € 44 435 € 467 267 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
11 950€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
124 € 125 € 120 € 422 754 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
124€ 125€ 120€ 422 754€
42
XII.
Kurzové zisky
113 410€ 36 017€ 18 461€ 243 028€ 48 985€ 34 319€ 44 315€ 32 563€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
162 167 € 56 361 € 61 846 € 173 824 € 153 197 € 216 927 € 225 211 € 59 644 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
11 950€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
61 863 € 1 € 343 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
61 863€ 1€ 343€
52
O.
Kurzové straty
91 126€ 44 996€ 46 510€ 153 072€ 114 123€ 180 008€ 206 628€ 32 604€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 178€ 11 365€ 15 336€ 20 752€ 39 074€ 36 919€ 18 582€ 14 747€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-48 757 € -20 344 € -43 385 € 69 204 € -104 088 € -182 483 € -180 776 € 407 623 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 312 404 € 7 489 634 € 7 179 098 € 6 413 133 € 7 694 166 € 6 100 508 € 5 313 599 € -1 730 578 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 936 395 € 2 003 474 € 1 732 147 € 1 389 431 € 1 869 817 € 1 406 712 € 1 203 332 € 1 516 682 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 952 889€ 1 827 594€ 1 881 262€ 1 366 940€ 2 195 873€ 1 530 741€ 1 125 816€ 1 646 442€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-16 494€ 175 880€ -149 115€ 22 491€ -326 056€ -124 029€ 77 516€ -129 760€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 376 009 € 5 486 160 € 5 446 951 € 5 023 702 € 5 824 349 € 4 693 796 € 4 110 267 € -3 247 260 €