Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BISTRO Nejedlého, s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
59 958 € 163 502 € 121 338 € 94 879 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
20 334€ 67 808€ 61 893€ 65 705€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
38 057€ 58 136€ 54 256€ 29 174€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
335€ 2 474€ 1 938€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 232€ 35 084€ 751€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
30 959 € 118 639 € 136 363 € 122 122 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 576€ 31 839€ 22 089€ 30 388€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 385€ 29 727€ 32 992€ 15 053€
11
C.
Služby
4 067€ 13 397€ 14 427€ 10 729€
12
D.
Osobné náklady
4 978€ 36 942€ 51 404€ 39 312€
13
E.
Dane a poplatky
1 232€ 2 010€ 5 898€ 14 109€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 873€ 4 276€ 8 615€ 9 134€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
848€ 448€ 938€ 3 397€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
28 999 € 44 863 € -15 025 € -27 243 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
37 698 € 53 455 € 48 579 € 38 709 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
144 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
144€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 219 € 1 595 € 2 485 € 248 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
488€ 12€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
731€ 1 583€ 2 485€ 248€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 219 € -1 451 € -2 485 € -248 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
27 780 € 43 412 € -17 510 € -27 491 €
36
P.
Daň z príjmov
750€ 1 584€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
27 030 € 41 828 € -18 470 € -27 491 €