Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EMIS s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 164 143 € 4 130 731 € 4 268 479 € 4 737 673 € 4 562 068 € 3 955 973 € 3 579 820 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
587 599 € 542 000 € 598 494 € 510 838 € 87 844 € 134 142 € 58 917 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 521 € 5 913 €
005
A.I.2
Software
2 521€ 5 913€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
587 599 € 539 479 € 598 494 € 510 838 € 87 844 € 128 229 € 58 917 €
013
A.II.2
Stavby
234 821€ 241 329€ 247 837€ 254 345€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
212 313€ 159 233€ 222 657€ 133 993€ 87 844€ 128 229€ 58 917€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
140 465€ 138 917€ 128 000€ 122 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 484 864 € 3 570 167 € 3 642 120 € 4 211 150 € 4 471 297 € 3 816 914 € 3 507 202 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
322 € 284 € 267 € 5 963 € 6 057 € 1 878 € 1 444 €
032
B.I.1
Materiál
322€ 284€
036
B.I.5
Tovar
267€ 5 963€ 6 057€ 1 878€ 1 444€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 170 859 € 1 893 388 € 2 320 848 € 1 628 609 € 2 280 754 € 1 954 979 € 3 109 223 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 876 047€ 1 657 170€ 2 216 423€ 1 519 377€ 2 268 316€ 1 721 796€ 2 993 098€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
239 322€ 1 000€ 1 220€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
598€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 093€ 129 976€ 2 000€ 109 151€ 11 716€ 107 553€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
50 397€ 105 242€ 101 205€ 81€ 124€ 125 630€ 116 125€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 313 683 € 1 676 495 € 1 321 005 € 2 576 578 € 2 184 486 € 1 860 057 € 396 535 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 427€ 1 971€ 2 372€ 4 038€ 2 783€ 1 886€ 11 093€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 310 256€ 1 674 524€ 1 318 633€ 2 572 540€ 2 181 703€ 1 858 171€ 385 442€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
91 680 € 18 564 € 27 865 € 15 685 € 2 927 € 4 917 € 13 701 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
91 680€ 18 564€ 27 865€ 15 685€ 2 927€ 4 917€ 13 701€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 164 143 € 4 130 731 € 4 268 479 € 4 737 673 € 4 562 068 € 3 955 973 € 3 579 820 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 720 608 € 3 899 212 € 3 703 921 € 4 555 428 € 4 262 487 € 3 594 783 € 3 028 370 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
53 112 € 53 112 € 53 112 € 53 112 € 53 112 € 53 112 € 53 112 €
069
A.I.1
Základné imanie
53 112€ 53 112€ 53 112€ 53 112€ 53 112€ 53 112€ 53 112€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 311 € 5 311 € 5 311 € 5 311 € 5 311 € 5 311 € 5 311 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 840 789 € 3 643 076 € 2 994 359 € 4 204 065 € 3 536 360 € 2 819 946 € 1 881 042 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 840 789€ 3 643 076€ 2 994 359€ 4 204 065€ 3 536 360€ 2 819 946€ 1 881 042€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
821 396 € 197 713 € 651 139 € 292 940 € 667 704 € 716 414 € 1 088 905 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
442 535 € 229 519 € 327 111 € 47 626 € 164 962 € 226 571 € 290 221 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
16 386 € 11 991 € 19 659 € 7 008 € 10 673 € 5 958 € 7 220 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 386€ 11 991€ 19 659€ 7 008€ 10 673€ 5 958€ 7 220€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 239 € 3 541 € 4 004 € 3 505 € 3 137 € 2 524 € 2 083 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 239€ 3 541€ 4 004€ 3 505€ 3 137€ 2 524€ 2 083€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
422 910 € 213 987 € 303 448 € 37 113 € 151 152 € 218 089 € 280 918 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
176 659€ 79 247€ 19 357€ 17 614€ 19 959€ 77 654€ 58 170€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 472€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
73 700€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
24 696€ 21 436€ 19 287€ 9 174€ 9 833€ 8 112€ 6 910€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 078€ 14 133€ 12 627€ 6 118€ 6 463€ 5 449€ 4 637€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
190 416€ 98 342€ 251 409€ 4 204€ 115 076€ 53 174€ 203 710€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
61€ 829€ 768€ 3€ -179€ 19€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 000 € 2 000 € 237 447 € 134 619 € 134 619 € 134 619 € 261 229 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 000€ 2 000€ 237 447€ 134 619€ 134 619€ 134 619€ 261 229€