Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EMIS s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
92 059€ 34 199€ 45 243€ 82 872€ 39 551€ 40 446€ 37 693€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
63 585€ 31 585€ 40 450€ 69 244€ 32 980€ 29 455€ 68 136€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
28 474 € 2 614 € 4 793 € 13 628 € 6 571 € 10 991 € -30 443 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 533 967 € 1 595 871 € 1 532 100 € 751 325 € 1 238 019 € 1 233 227 € 1 878 076 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 533 967€ 1 595 871€ 1 532 100€ 751 325€ 1 238 019€ 1 233 227€ 1 878 076€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
818 873 € 713 778 € 215 282 € 119 479 € 102 524 € 119 123 € 272 420 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
72 222€ 57 667€ 42 482€ 40 799€ 27 627€ 30 911€ 25 043€
10
B.2
Služby
746 651€ 656 111€ 172 800€ 78 680€ 74 897€ 88 212€ 247 377€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 743 568 € 884 707 € 1 321 611 € 645 474 € 1 142 066 € 1 125 095 € 1 575 213 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
551 386 € 487 496 € 383 784 € 205 995 € 246 178 € 174 632 € 164 805 €
13
C.1
Mzdové náklady
397 845€ 350 045€ 276 763€ 145 179€ 168 480€ 125 879€ 118 931€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
138 627€ 125 351€ 95 849€ 55 794€ 72 174€ 44 307€ 41 860€
16
C.4
Sociálne náklady
14 914€ 12 100€ 11 172€ 5 022€ 5 524€ 4 446€ 4 014€
17
D
Dane a poplatky
1 644€ 1 354€ 1 255€ 755€ 689€ 675€ 993€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
91 055€ 92 530€ 70 857€ 58 411€ 38 020€ 26 778€ 23 262€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
76 667€ 3 000€ 2 000€ 28 500€ 555€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
52 800€ 1 384€ 22 935€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
211€ 6 402€ 33 372€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 736€ 8 693€ 1 033€ 2 848€ 3 409€ 956€ 525 973€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
71 815€ 44 732€ 9 622€ 5 566€ 7 960€ 12 280€ 528 425€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 060 060 € 263 886 € 823 754 € 378 211 € 858 193 € 912 241 € 1 383 701 €
38
X.
Výnosové úroky
216€ 3 500€ 1 362€ 123€ 3 299€ 9 635€ 32 248€
40
XI.
Kurzové zisky
257€ 71€ 3 561€ 3€ 5€
41
O
Kurzové straty
1 097€ 5 934€ 595€ 551€ 1€ 2€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
567€ 644€ 505€ 400€ 181€ 145€ 207€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 191 € -3 007 € 3 823 € -825 € 3 122 € 9 488 € 32 040 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 058 869 € 260 879 € 827 577 € 377 386 € 861 315 € 921 729 € 1 415 741 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
237 473 € 63 166 € 176 438 € 84 446 € 193 611 € 205 315 € 326 836 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
237 473€ 63 166€ 176 438€ 84 446€ 193 611€ 205 315€ 326 836€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
821 396 € 197 713 € 651 139 € 292 940 € 667 704 € 716 414 € 1 088 905 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 058 869 € 260 879 € 827 577 € 377 386 € 861 315 € 921 729 € 1 415 741 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
821 396 € 197 713 € 651 139 € 292 940 € 667 704 € 716 414 € 1 088 905 €