Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
117 334 € 117 334 € 117 814 € 117 045 € 205 604 € 205 827 € 204 788 € 205 803 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 € 116 391 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
116 391€ 116 391€ 116 391€ 116 391€ 116 391€ 116 391€ 116 391€ 116 391€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
943 € 943 € 1 423 € 654 € 89 213 € 89 436 € 88 397 € 89 412 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
87 919 € 87 919 € 87 919 € 87 919 €
032
B.I.1
Materiál
86 782€ 86 782€ 86 782€ 86 782€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 137€ 1 137€
034
B.I.3
Výrobky
1 137€ 1 137€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
199 € 199 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
199€ 199€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
943 € 943 € 1 423 € 654 € 1 294 € 1 517 € 279 € 1 294 €
056
B.IV.1
Peniaze
943€ 943€ 1 040€ 217€ 818€ 1 360€ 220€ 1 275€
057
B.IV.2
Účty v bankách
383€ 437€ 476€ 157€ 59€ 19€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
117 334 € 117 334 € 117 814 € 117 045 € 205 604 € 205 827 € 204 788 € 205 803 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-569 880 € -569 880 € -569 880 € -569 346 € -568 706 € -568 003 € -567 468 € -566 747 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
466 € 466 € 466 € 466 € 546 € 546 € 546 € 546 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
134€ 134€ 134€ 134€ 214€ 214€ 214€ 214€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-576 985 € -576 985 € -576 451 € -575 891 € -575 188 € -574 653 € -573 932 € -573 105 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-576 985€ -576 985€ -576 451€ -575 891€ -575 188€ -574 653€ -573 932€ -573 105€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-534 € -560 € -703 € -535 € -721 € -827 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
687 214 € 687 214 € 687 694 € 686 391 € 774 310 € 773 830 € 772 256 € 772 550 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 214 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
214€ 214€ 214€ 214€ 214€ 214€ 214€ 214€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
687 000 € 687 000 € 687 480 € 686 177 € 774 096 € 773 616 € 772 042 € 772 336 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 345€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
687 000€ 687 000€ 687 000€ 684 929€ 772 848€ 772 848€ 771 274€ 762 223€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
768€ 768€ 768€ 768€ 768€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€