Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
483 €
10
B.2
Služby
483€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-483 €
17
D
Dane a poplatky
223€ 222€ 223€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
223€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-223 € -222 € -223 € -706 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
5€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
54€ 80€ 313€ 493€ 121€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-54 € -80 € -313 € -498 € -121 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-54 € -80 € -223 € -535 € -721 € -827 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-534 € -560 € -703 € -535 € -721 € -827 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-54 € -80 € -223 € -535 € -721 € -827 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-534 € -560 € -703 € -535 € -721 € -827 €