Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

C Automobil Import s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
73 297 878€ 63 786 630€ 66 538 106€ 78 752 527€ 80 928 888€ 71 188 808€ 61 770 804€ 55 357 350€ 53 235 228€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
159 590 771 € 147 219 430 € 154 665 618 € 183 091 064 € 180 673 619 € 158 400 924 € 156 950 431 € 147 553 028 € 140 441 829 € 140 031 879 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
72 838 260€ 63 431 532€ 66 264 098€ 78 423 902€ 80 546 961€ 70 810 884€ 61 131 814€ 54 684 674€ 52 661 017€ 51 959 914€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
459 618€ 355 098€ 274 008€ 328 624€ 381 927€ 377 924€ 638 990€ 672 676€ 574 211€ 561 304€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 912 783€ 3 258 856€ 3 401 502€ 4 107 162€ 3 201 448€ 2 470 725€ 2 124 048€ 1 611 093€ 1 593 619€ 1 498 016€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
84 380 110€ 80 173 944€ 84 726 010€ 100 231 376€ 96 543 283€ 84 741 391€ 93 055 579€ 90 584 585€ 85 612 982€ 86 012 645€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
156 296 711 € 144 436 082 € 151 727 248 € 179 537 451 € 177 062 958 € 157 149 660 € 156 160 331 € 145 921 660 € 139 011 810 € 138 635 848 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
61 678 682€ 57 060 999€ 59 175 039€ 69 138 180€ 72 115 086€ 63 357 407€ 56 147 504€ 48 026 096€ 44 896 312€ 43 710 637€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
225 511€ 128 386€ 108 145€ 155 702€ 138 599€ 171 732€ 178 686€ 213 176€ 189 767€ 282 981€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 551 011€ -318 414€ 228 187€ 70 748€ -42 824€ 285 840€ 17 114€ -44 000€
14
D.
Služby
6 947 984€ 6 129 954€ 5 269 471€ 6 665 095€ 6 018 551€ 5 907 534€ 3 982 889€ 5 245 578€ 5 542 758€ 6 085 180€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
571 353 € 523 176 € 494 102 € 385 301 € 359 736 € 325 277 € 289 790 € 176 598 € 808 768 € 719 247 €
16
E.1.
Mzdové náklady
383 184€ 364 218€ 342 400€ 278 202€ 259 336€ 233 070€ 211 131€ 82 643€ 591 428€ 523 274€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
168 582€ 144 076€ 136 414€ 97 819€ 92 476€ 86 605€ 73 375€ 87 865€ 202 094€ 181 860€
19
E.4.
Sociálne náklady
19 587€ 14 882€ 15 288€ 9 280€ 7 924€ 5 602€ 5 284€ 6 090€ 15 246€ 14 113€
20
F.
Dane a poplatky
7 024€ 7 090€ 9 229€ 11 100€ 12 803€ 22 786€ 17 679€ 13 776€ 41 849€ 37 801€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
510 796€ 385 254€ 372 271€ 461 553€ 360 137€ 278 594€ 251 289€ 197 468€ 282 574€ 306 883€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
454 685€ 374 994€ 405 716€ 404 181€ 360 137€ 278 594€ 251 289€ 197 468€ 282 574€ 306 883€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
56 111€ 10 260€ -33 445€ 57 372€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 400 302€ 2 758 819€ 3 093 534€ 3 878 535€ 3 029 471€ 2 379 044€ 1 922 728€ 1 472 593€ 1 599 449€ 1 512 052€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-28 424€ -76 179€ 1 387€ 117 753€ -2 686€ 614€ -5 708€ -16 214€ 26 341€ -13 110€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
83 432 472€ 77 836 997€ 82 975 883€ 98 653 484€ 95 074 085€ 84 420 832€ 93 358 360€ 90 592 589€ 85 623 992€ 86 038 177€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 294 060 € 2 783 348 € 2 938 370 € 3 553 613 € 3 610 661 € 1 251 264 € 790 100 € 1 631 368 € 1 430 019 € 1 396 031 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 894 690 € 785 705 € 1 757 264 € 2 722 801 € 2 699 476 € 1 466 295 € 1 444 611 € 1 872 500 € 2 606 391 € 2 486 420 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
941 € 216 € 10 481 € 1 798 € 85 € 3 486 € 6 265 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 774€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
30 € 32 € 40 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
30€ 32€ 40€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
941 € 10 481 € 24 € 26 € 3 454 € 6 225 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
10 481€ 24€ 26€ 3 431€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
941€ 0€ 23€ 6 225€
42
XII.
Kurzové zisky
216€ 29€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
37 062 € 48 709 € 26 226 € 30 481 € 7 155 € 54 648 € 42 158 € 8 372 € 21 641 € 8 630 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
996€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
433 € 5 € 338 € 356 € 15 522 € 23 299 € 16 € 13 238 € 3 088 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5€ 338€ 356€ 15 522€ 23 299€ 16€ 13 238€ 3 088€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
433€
52
O.
Kurzové straty
1 189€ 385€ 318€ 4 305€ 31€ 3€ 46€ 82€ 220€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 440€ 48 324€ 25 903€ 25 838€ 6 768€ 39 123€ 17 817€ 8 274€ 8 183€ 5 531€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-36 121 € -48 709 € -26 010 € -30 481 € -7 155 € -44 167 € -40 360 € -8 287 € -18 155 € -2 365 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 257 939 € 2 734 639 € 2 912 360 € 3 523 132 € 3 603 506 € 1 207 097 € 749 740 € 1 623 081 € 1 411 864 € 1 393 666 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
725 191 € 592 124 € 633 217 € 768 099 € 801 747 € 286 316 € 230 730 € 390 973 € 359 678 € 435 120 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 106 919€ 888 980€ 952 382€ 640 785€ 900 683€ 264 298€ 2 884€ 564 679€ 393 767€ 336 391€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-381 728€ -296 856€ -319 165€ 127 314€ -98 936€ 22 018€ 227 846€ -173 706€ -34 089€ 98 729€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 532 748 € 2 142 515 € 2 279 143 € 2 755 033 € 2 801 759 € 920 781 € 519 010 € 1 232 108 € 1 052 186 € 958 546 €