Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 133 287 € 4 900 476 € 4 439 959 € 4 178 309 € 3 790 590 € 2 973 157 € 2 681 543 € 2 765 407 € 2 693 559 € 2 427 420 € 2 148 170 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
798 026 € 825 006 € 645 267 € 737 012 € 339 264 € 322 679 € 262 937 € 321 322 € 285 926 € 249 954 € 242 604 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
40 997 € 40 997 € 19 059 € 23 233 € 97 120 € 76 493 € 8 412 € 26 936 € 26 258 € 12 882 € 82 806 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 13 833€ 42 882€ 73 152€ 384€ 19 268€ 13 376€ 71 712€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 25 033€ 1 322€ 4 495€ 7 668€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 19 300€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 505€ 2 019€ 3 533€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
40 997€ 40 997€ 19 059€ 9 400€ 9 400€ 12 882€ 12 882€ 11 094€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
757 029 € 784 009 € 626 208 € 713 779 € 242 144 € 246 186 € 249 778 € 286 943 € 254 545 € 231 230 € 159 798 €
013
A.II.2
Stavby
90 727€ 93 225€ 95 723€ 98 221€ 5 371€ 6 332€ 7 483€ 8 731€ 10 075€ 11 515€ 15 030€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
666 302€ 690 784€ 530 485€ 615 558€ 236 773€ 239 854€ 242 295€ 276 545€ 231 480€ 205 885€ 129 990€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 990€ 12 990€ 14 778€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€ 840€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 4 747 € 7 443 € 5 123 € 5 842 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 212€ 4 612€ 3 442€ 4 642€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
2 535€ 2 831€ 1 681€ 1 200€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 132 297 € 3 928 396 € 3 529 550 € 3 214 907 € 3 300 985 € 2 425 136 € 2 291 995 € 2 356 937 € 2 324 429 € 2 159 365 € 1 773 758 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 035 078 € 1 745 030 € 1 668 494 € 1 514 916 € 1 141 907 € 1 246 357 € 1 098 116 € 1 194 505 € 1 402 614 € 1 222 220 € 1 056 831 €
032
B.I.1
Materiál
1 667€ 1 686€ 1 540€ 1 858€ 1 483€ 1 819€ 1 944€ 1 711€ 1 665€ 979€
036
B.I.5
Tovar
2 033 411€ 1 743 344€ 1 666 954€ 1 513 058€ 1 140 424€ 1 244 538€ 1 096 172€ 1 192 468€ 1 400 949€ 1 221 241€ 1 056 831€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
326€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
119 343 € 133 657 € 132 191 € 133 212 € 153 079 € 70 484 € 56 380 € 33 194 € 36 087 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 36 087€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
96 222€ 96 222€ 96 222€ 89 043€ 89 043€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
23 121€ 37 435€ 35 969€ 44 169€ 64 036€ 37 290€ 23 186€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 697 838 € 1 770 235 € 1 605 198 € 1 465 341 € 1 382 136 € 957 537 € 831 648 € 889 874 € 851 585 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 655 293€ 1 762 730€ 1 588 501€ 1 455 106€ 1 338 847€ 957 015€ 830 698€ 889 874€ 844 257€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
39 677€ 909€ 235€ 447€ 103€ 259€ 29 429€ 45 807€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 868€ 7 505€ 15 788€ 10 000€ 43 289€ 75€ 847€ 7 069€ 40€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
280 038 € 279 474 € 123 667 € 101 438 € 623 863 € 150 758 € 305 851 € 239 364 € 34 143 € 25 954 € 63 263 €
056
B.IV.1
Peniaze
74 453€ 39 462€ 54 072€ 37 200€ 25 892€ 8 356€ 29 121€ 19 432€ 32 919€ 25 843€ 63 152€
057
B.IV.2
Účty v bankách
205 585€ 240 012€ 69 595€ 64 238€ 597 971€ 142 402€ 276 730€ 219 932€ 1 224€ 111€ 111€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
202 964 € 147 074 € 265 142 € 226 390 € 150 341 € 225 342 € 126 611 € 87 148 € 83 204 € 18 101 € 131 808 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
706€ 77 896€ 2 360€ 704€ 3 338€ 1€ 143€ 890€ 1 638€ 164€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
106 767€ 4 414€ 94 413€ 94 079€ 66 192€ 87 908€ 79 852€ 48 007€ 51 158€ 11 090€ 88 449€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
95 491€ 64 764€ 168 369€ 131 607€ 80 811€ 137 433€ 46 616€ 38 251€ 30 408€ 6 847€ 43 359€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 133 287 € 4 900 476 € 4 439 959 € 4 178 309 € 3 790 590 € 2 973 157 € 2 681 543 € 2 765 407 € 2 693 559 € 2 427 420 € 2 148 170 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 636 179 € 2 465 050 € 2 110 347 € 1 809 804 € 1 582 385 € 1 280 200 € 969 456 € 1 130 091 € 927 875 € 895 122 € 997 355 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 540 € 16 540 € 16 540 € 16 540 € 16 540 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 33 199 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
16 540€ 16 540€ 16 540€ 16 540€ 16 540€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 33 199€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 176 869 € 1 845 167 € 1 561 625 € 1 313 203 € 1 021 585 € 962 153 € 772 787 € 887 818 € 887 818 € 990 051 € 899 727 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 415 148€ 2 083 446€ 1 799 904€ 1 551 482€ 1 259 863€ 962 153€ 772 787€ 887 818€ 887 818€ 990 051€ 899 727€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-238 279€ -238 279€ -238 279€ -238 279€ -238 278€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
336 130 € 496 703 € 425 542 € 373 421 € 437 620 € 310 743 € 189 365 € 234 969 € 32 753 € -102 233 € 57 789 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 477 007 € 2 420 588 € 2 291 259 € 2 313 820 € 2 157 142 € 1 650 808 € 1 684 380 € 1 619 104 € 1 758 163 € 1 532 225 € 1 150 815 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
101 461 € 85 545 € 63 757 € 42 845 € 41 951 € 35 244 € 28 530 € 24 548 € 20 016 € 20 336 € 9 586 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
9 601€ 7 937€ 8 810€ 3 909€ 3 909€ 2 688€ 167€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
79 957€ 66 902€ 51 947€ 35 936€ 35 042€ 32 556€ 28 363€ 24 548€ 20 016€ 20 336€ 9 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 903€ 10 706€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 586€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
105 842 € 137 852 € 30 764 € 63 479 € 76 321 € 72 193 € 31 017 € 84 041 € 105 009 € 29 212 € 24 484 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
121€ 7 569€ 32 753€ 1 044€ 3 439€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105 842€ 137 852€ 30 764€ 63 358€ 76 321€ 72 193€ 23 448€ 45 765€ 102 909€ 27 835€ 21 045€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 523€ 2 100€ 333€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 165 210 € 2 118 400 € 2 122 479 € 2 020 782 € 2 038 870 € 1 543 371 € 1 624 833 € 1 510 515 € 1 449 426 € 1 335 533 € 775 290 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
784 727€ 746 381€ 865 007€ 773 984€ 699 249€ 806 713€ 749 624€ 911 491€ 767 295€ 841 201€ 628 478€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 009€ 5 434€ 6 140€ 1 092€ 3 238€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
480 630€ 480 630€ 480 630€ 480 630€ 480 630€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
11 500€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
495 425€ 497 198€ 491 171€ 484 263€ 474 561€ 456 937€ 661 940€ 329 940€ 436 940€ 316 820€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
77 268€ 70 852€ 62 396€ 57 479€ 68 883€ 45 351€ 42 131€ 42 594€ 39 258€ 33 543€ 30 791€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
52 594€ 49 365€ 43 462€ 39 720€ 44 618€ 30 291€ 26 591€ 26 193€ 23 717€ 20 066€ 18 977€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
143 334€ 152 325€ 110 986€ 91 099€ 189 135€ 134 318€ 104 419€ 134 431€ 134 414€ 79 657€ 92 957€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
131 232€ 121 649€ 68 827€ 93 607€ 81 794€ 58 261€ 39 119€ 60 432€ 41 662€ 43 154€ 849€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
263 954€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
104 494 € 78 791 € 74 259 € 186 714 € 183 712 € 147 144 € 77 501 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
104 494€ 78 791€ 74 259€ 186 714€ 183 712€ 147 144€ 77 501€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
20 101 € 14 838 € 38 353 € 54 685 € 51 063 € 42 149 € 27 707 € 16 212 € 7 521 € 73 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
20 101€ 14 118€ 37 853€ 54 385€ 49 910€ 36 815€ 25 324€ 15 026€ 6 671€ 73€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
720€ 500€ 300€ 1 153€ 5 334€ 2 383€ 1 186€ 850€