Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 809 374€ 13 980 010€ 12 899 966€ 12 390 281€ 12 514 998€ 9 903 597€ 9 344 239€ 9 281 720€ 9 299 334€ 8 832 068€ 8 366 351€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 116 132€ 9 371 001€ 8 559 749€ 8 160 575€ 8 471 063€ 6 735 181€ 6 443 096€ 6 288 812€ 6 512 808€ 6 236 301€ 5 798 287€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 693 242 € 4 609 009 € 4 340 217 € 4 229 706 € 4 043 935 € 3 168 416 € 2 901 143 € 2 992 908 € 2 786 526 € 2 595 767 € 2 568 064 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
54 036 € 50 113 € 19 106 € 22 187 € 21 980 € 73 268 € 23 180 € 19 189 € 19 454 € 19 759 € 4 855 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
54 036€ 50 113€ 19 106€ 22 187€ 21 980€ 73 268€ 23 180€ 19 189€ 19 454€ 19 759€ 4 855€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 370 638 € 2 286 964 € 2 143 153 € 2 031 013 € 1 980 948 € 1 634 289 € 1 574 676 € 1 643 938 € 1 695 583 € 1 840 418 € 1 662 926 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
547 966€ 502 564€ 491 897€ 477 695€ 438 601€ 372 515€ 338 223€ 388 951€ 203 495€ 180 836€ 163 134€
10
B.2
Služby
1 866 113€ 1 786 818€ 1 659 601€ 1 604 318€ 1 494 543€ 1 228 086€ 1 236 453€ 1 254 987€ 1 492 088€ 1 659 582€ 1 499 792€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 376 640 € 2 372 158 € 2 216 170 € 2 220 880 € 2 084 967 € 1 607 395 € 1 349 647 € 1 368 159 € 1 110 397 € 775 108 € 909 993 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 871 114 € 1 694 738 € 1 569 253 € 1 483 869 € 1 321 069 € 1 063 548 € 892 403 € 863 645 € 820 376 € 644 170 € 726 741 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 325 742€ 1 202 084€ 1 113 310€ 1 047 559€ 932 561€ 754 482€ 635 077€ 617 018€ 588 476€ 450 747€ 507 581€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
465 092€ 420 987€ 388 496€ 367 031€ 325 354€ 259 743€ 223 027€ 212 642€ 201 345€ 156 308€ 178 255€
16
C.4
Sociálne náklady
80 280€ 71 667€ 67 447€ 69 279€ 63 154€ 49 323€ 34 299€ 33 985€ 30 555€ 37 115€ 40 905€
17
D
Dane a poplatky
12 316€ 13 182€ 11 392€ 12 905€ 12 068€ 13 924€ 13 458€ 13 953€ 14 198€ 5 174€ 6 223€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
189 609€ 156 955€ 157 692€ 212 244€ 203 023€ 150 566€ 152 991€ 116 279€ 95 313€ 181 187€ 126 002€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
39 894€ 43 624€ 21 915€ 22 300€ 15 031€ 47 301€ 12 584€ 5 350€ 32 393€ 2 863€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 742€ 9 853€ 1 125€ 5 500€ 1 710€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 146€ 5 917€ 2 915€ -15 945€ 24 203€ 2 980€ 17 983€ 25 515€ 63 869€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
321 939€ 242 980€ 264 280€ 216 991€ 235 402€ 118 592€ 80 088€ 63 257€ 78 471€ 100 013€ 118 484€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
154 806€ 99 620€ 155 767€ 168 798€ 158 177€ 99 249€ 86 428€ 86 029€ 119 290€ 90 059€ 17 027€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
505 482 € 688 350 € 605 346 € 567 558 € 616 860 € 433 168 € 277 931 € 331 345 € 102 715 € -45 469 € 153 637 €
38
X.
Výnosové úroky
22€ 16€ 12€ 4€ 5€ 1€
39
N
Nákladové úroky
19 076€ 17 858€ 18 385€ 20 290€ 20 405€ 10 507€ 6 415€ 9 473€ 20 500€ 9 463€ 40 419€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 2€ 354€ 352€ 1€ 322€ 615€ 1 181€ 2 528€ 9 615€
41
O
Kurzové straty
1 217€ 583€ 632€ 2 231€ 1 216€ 3 553€ 1 072€ 530€ 12 600€ 10 356€ 3 947€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
60€ 230€ 1 903€ 30€ 60€ 79€ 209€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 877€ 8 632€ 4 677€ 5 428€ 6 276€ 6 771€ 7 048€ 12 023€ 11 841€ 32 637€ 29 627€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-28 170 € -27 072 € -23 692 € -27 513 € -27 299 € -18 915 € -14 179 € -21 346 € -43 681 € -49 718 € -64 378 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
477 312 € 661 278 € 581 654 € 540 045 € 589 561 € 414 253 € 263 752 € 309 999 € 59 034 € -95 187 € 89 259 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
141 182 € 164 575 € 156 112 € 166 624 € 151 941 € 103 510 € 74 387 € 75 030 € 26 281 € 7 046 € 29 182 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
126 868€ 166 041€ 147 912€ 146 757€ 178 686€ 117 614€ 103 096€ 71 606€ 24 514€ 6 713€ 29 182€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
14 314€ -1 466€ 8 200€ 19 867€ -26 745€ -14 104€ -28 709€ 3 424€ 1 767€ 333€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
336 130 € 496 703 € 425 542 € 373 421 € 437 620 € 310 743 € 189 365 € 234 969 € 32 753 € -102 233 € 60 077 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
193€
53
T
Mimoriadne náklady
2 481€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-2 288 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-2 288 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
477 312 € 661 278 € 581 654 € 540 045 € 589 561 € 414 253 € 263 752 € 309 999 € 59 034 € -95 187 € 86 971 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
336 130 € 496 703 € 425 542 € 373 421 € 437 620 € 310 743 € 189 365 € 234 969 € 32 753 € -102 233 € 57 789 €