Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OMNITRADE, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti OMNITRADE, a.s.

 • Názov OMNITRADE, a.s.
 • IČO 35724633
 • DIČ 2020267887
 • IČ DPH SK2020267887 podľa §4
 • Sídlo Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 • Dátum vzniku 14. augusta 1997, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5162/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 10 987 460 €
  Podľa účtovnej závierky: 10 987 460 €
 • Historický názov OMNITRADE, a.s. "v reštrukturalizácii"
  (platné do 14. októbra 2010 )
  OMNITRADE, a.s.
  (platné do 23. júna 2010 )
 • Historické sídlo Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica
  (platné do 9. novembra 2010)
  Miletičova 1, 821 08 Bratislava
  (platné do 5. októbra 2009)
  Miletičova 1, 821 01 Bratislava
  (platné do 25. septembra 2001)
  Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
  (platné do 24. novembra 1999)
  Holekova 3, 811 04 Bratislava
  (platné do 14. decembra 1998)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 1. januára 2010
 • Dôvod povolenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/11/2009-18 zo dňa 28.12.2009, právoplatným dňa 01. 01. 2010 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka OMNITRADE, a.s., so sídlom Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 35 724 633. Súd ustanovil správcu JUDr. Matúša Boľoša, so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 23.
 • Dátum ukončenia 12. júna 2010
 • Dôvod ukončenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R/11/2009-226 zo dňa 08.06.2010, právoplatným dňa 12.06.2010 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdou dňa 02.06.2010 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka OMNITRADE, a.s. "v reštrukturalizácii", so sídlom Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 35 724 633.
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 14.8.1997
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 14.8.1997
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 14.8.1997
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností 14.8.1997
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu 14.8.1997
reklamná a propagačná činnosť 14.8.1997
vydavateľská činnosť 14.8.1997
leasingová činnosť 14.8.1997
factoring a forfaiting 14.8.1997
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 22.10.1997
prenájom a servis športových potrieb 22.10.1997
prevádzkovanie parkoviska 22.10.1997
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 22.10.1997
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov 22.10.1997
porez guľatiny 22.10.1997
nákup, predaj a sprostredkovanie guľatiny a výrobkov z dreva 22.10.1997
nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov (maloobchod, veľkoobchod) 22.10.1997
poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja 22.10.1997
prevádzkovanie lanových dráh - preprava tovaru a osôb 15.5.1998
pohostinská činnosť 15.5.1998
ubytovacie služby 15.5.1998
zmenárenská činnosť 15.5.1998
prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 12.4.2000
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / 25.9.2001
lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 25.9.2001
zapožičanie a prenájom dopravných a stavebných mechanizmov 25.9.2001
údržba a čistenie komunikácií a verejných priestorov 25.9.2001
nákup a predaj mäsa z diviny 25.9.2001
výcvik psov 25.9.2001
organizovanie kynologických podujatí 25.9.2001
výkon poľovného práva, produkcia diviny, poľovnícka turistika /podľa Z.č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov/ 7.10.2003
služby v oblasti poľovníctva /podľa Z.č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov/ 7.10.2003
činnosť pilčíka, približovanie dreva 18.10.2006
výroba darčekových a úžitkových predmetov v rozsahu voľnej živnosti 18.10.2006
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva 18.10.2006
výroba dýhy, štiepky, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky 18.10.2006
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacich kurzov v rozsahu voľnej živnosti 18.10.2006
prenájom motorových vozidiel, spotrebného tovaru, výpočtovej a kancelárskej techniky 18.10.2006
úprava a údržby zelene a zelených plôch 18.10.2006
prekladateľské a tlmočnícke služby 18.10.2006
ekonomické a organizačné poradenstvo 18.10.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 18.10.2006
automatizované spracovanie dát 18.10.2006
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti 18.10.2006
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softéru 18.10.2006
prenájom prezentačnej techniky 18.10.2006
návrh a optimalizácia informačných technológií 18.10.2006
poskytovanie softvéru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 18.10.2006
kompletizácia počítačovej techniky a hardvéru s výnimkou zásahu do elektročastí 18.10.2006
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 18.10.2006
prevádzkovanie cestovnej agentúry 28.11.2007
osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby 28.11.2007
prevádzkovanie športových zariadení 19.12.2008
prevázkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 19.12.2008
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľov spísaným do no- társkej zápisnice Nz 215/97 dňa 16.7.1997 a doplnením rozhodnuta zakladateľov zo dňa 14.8.1997 - notárska zápisnica č. N 169/97, Nz 169/97 v zmysle §§ 56-57 a § 154a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a dopln- kov. Stary spis: Sa 2067
2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27.8.1997, prie- beh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 263/97 a dňa 7.10.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 208/97, Nz 208/97. Stary spis: Sa 2067
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15. 1. 1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 14/98, Nz 14/98. Stary spis: Sa 2067
4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 159/98,Nz 158/98. Stary spis: Sa 2067
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.8.1998 - priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 583/98, Nz 583/98 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Furdom.
6. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 31.8.1998, notárska zápisnica N 321/98, Nz 331/98 zo dňa 2.10.1998,
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 15.10.1998,
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.1998.
7. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.12.1998, priebeh osvedčený do notárskou zápisnicou N 907/98, Nz 904/98 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
8. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.9.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 505/99, Nz 505/99 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikulovou.
9. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 616/99, Nz 616/99.
10. Živnostenský list vydaný OÚ BA II dňa 11.1.2000 sp. č.: ŽO - 2000/00052/00002, reg. č. 83/2000.
11. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia dňa 11.6.2001 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 265/2001, Nz 264/2001.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 17.7.2001 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 333/2001, Nz 332/2001.
12. Ing.Ladislav Podmanický, deň zániku funkcie: 20.8.2002
Ing. Michal Ďurišin, deň zániku funkcie: 20.8.2002
Osvedčenie o priebeh valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 288/02, Nz 271/02 zo dňa 20.8.2002.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24. 9. 2002, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti.
Notárska zápisnica N 359/02, Nz 353/02 spísaná dňa 7. 10. 2002 notárom JUDr. Furdom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Funkcia člena predstavenstva Ing. F. Kurpiela sa končí dňom 24. 9. 2002.
Funkcia člena dozornej rady Ing. I. Urbanovej sa končí dňom 24. 9. 2002.
14. Deň zániku funkcie štatutárny orgán - predstavenstvo Ing. Štefan Planeta a Ing. Juraj Slafkovský je 15.8.2003.
Deň zániku funkcie člen dozornej rady Mgr. Erika Nehrerová je 15.8.2003.
Notárska zápisnica č. N 352/2003, Nz 73524/2003 zo dňa 22.8.2003.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.8.2003.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 2.3.2004.
16. Notárska zápisnica o priebehu a výsledkoch Mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.10.2006
17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.3.2007.
18. Notárska zápisnica č. N 270/2007, Nz 39977/2007, NCRls 39697/2007 zo dňa 08.10.2007.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2008.
20. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2008.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.10.2008.
21. Notárska zápisnica N 227/2008, Nz 50114/2008 zo dňa 19.11.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
22. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 30.04.2009.
23. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N 408/2009 Nz 33066/2009 zo dňa 29.09.2009.
24. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 27.05.2015
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.09.2016.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.03.2017.