Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 132 825 € 5 886 852 € 5 553 042 € 4 912 289 € 4 233 141 € 3 869 272 € 2 859 468 € 3 187 476 € 3 775 423 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
303 199 € 258 502 € 258 363 € 201 195 € 226 514 € 328 830 € 460 146 € 340 692 € 841 829 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 € 1 572 € 4 127 € 6 682 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 1 572€ 4 127€ 6 682€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
303 199 € 258 502 € 258 363 € 201 195 € 226 514 € 328 230 € 458 574 € 336 565 € 835 147 €
012
A.II.1
Pozemky
171 603€
013
A.II.2
Stavby
122 804€ 114 476€ 119 136€ 109 926€ 105 236€ 74 324€ 412 405€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
303 199€ 200 356€ 70 903€ 76 086€ 105 228€ 206 442€ 353 338€ 262 241€ 251 139€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
58 146€ 64 656€ 10 633€ 2 150€ 11 862€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 367 188 € 5 371 571 € 5 010 045 € 4 359 521 € 3 689 454 € 3 273 073 € 2 251 267 € 2 721 621 € 2 863 429 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 156 703 € 3 733 095 € 3 054 072 € 2 644 845 € 1 698 744 € 1 643 844 € 1 244 576 € 1 797 974 € 1 903 371 €
032
B.I.1
Materiál
291 514€ 227 396€ 286 773€ 323 758€ 329 184€ 350 035€ 381 401€ 394 282€ 377 010€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
7 648€ 14 496€ 10 692€ 13 746€ 36 573€ 38 968€ 67 840€ 17 966€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
3 857 541€ 3 491 203€ 2 756 607€ 2 307 341€ 1 332 987€ 1 293 809€ 824 207€ 1 335 852€ 1 508 395€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
238 252 € 227 900 € 451 377 € 442 484 € 443 641 € 361 938 € 334 320 € 261 387 € 226 579 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
200 000€ 200 000€ 200 000€ 427 944€ 427 718€ 334 654€ 334 320€ 261 387€ 226 579€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
044
B.II.6
Iné pohľadávky
228 171€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
38 252€ 27 900€ 23 206€ 14 540€ 15 923€ 27 284€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
586 096 € 384 233 € 1 145 989 € 693 382 € 1 009 378 € 1 015 057 € 503 788 € 519 624 € 479 191 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
481 914€ 336 051€ 1 084 382€ 693 084€ 988 220€ 1 005 550€ 473 015€ 489 698€ 456 849€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
103 182€ 45 990€ 10 809€ 18 765€ 6 532€ 17 883€ 17 883€ 17 883€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 000€ 2 192€ 50 798€ 298€ 2 393€ 2 975€ 12 890€ 12 043€ 4 459€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
386 137 € 1 026 343 € 358 607 € 578 810 € 537 691 € 252 234 € 168 583 € 142 636 € 254 288 €
056
B.IV.1
Peniaze
103 389€ 170 857€ 124 367€ 50 039€ 32 755€ 20 456€ 90€ 22 382€ 9 202€
057
B.IV.2
Účty v bankách
282 748€ 855 486€ 234 240€ 528 771€ 504 936€ 231 778€ 168 493€ 120 254€ 245 086€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
462 438 € 256 779 € 284 634 € 351 573 € 317 173 € 267 369 € 148 055 € 125 163 € 70 165 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
50 209€ 14€ 889€ 9€ 8€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
116 841€ 5 904€ 7 581€ 5 075€ 5 345€ 6 404€ 6 200€ 3 781€ 5 757€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
295 388€ 250 861€ 276 164€ 346 489€ 311 820€ 260 965€ 141 855€ 121 382€ 64 408€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 132 825 € 5 886 852 € 5 553 042 € 4 912 289 € 4 233 141 € 3 869 272 € 2 859 468 € 3 187 476 € 3 775 423 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
762 073 € 1 235 194 € 1 390 118 € 1 190 615 € 883 836 € 745 667 € 585 780 € 436 255 € 217 194 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
400 000 € 400 000 € 382 358 € 382 358 € 382 358 € 382 358 € 382 358 € 382 358 € 382 358 €
069
A.I.1
Základné imanie
400 000€ 400 000€ 382 358€ 382 358€ 382 358€ 382 358€ 382 358€ 382 358€ 232 358€
071
A.I.3
Zmena základného imania
150 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
200 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
200 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
80 000 € 38 236 € 38 236 € 38 236 € 37 154 € 29 159 € 21 682 € 21 682 € 21 682 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
80 000€ 38 236€ 38 236€ 38 236€ 37 154€ 29 159€ 21 682€ 21 682€ 21 682€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
770 021 € 463 242 € 271 245 € 174 263 € 32 215 € -186 848 € -321 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 112 854€ 806 075€ 614 078€ 517 096€ 375 048€ 155 985€ 155 985€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-342 833€ -342 833€ -342 833€ -342 833€ -342 833€ -342 833€ -156 306€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
282 073 € 596 958 € 199 503 € 306 779 € 193 079 € 159 887 € 149 525 € 219 063 € -186 525 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 367 590 € 4 651 111 € 4 159 317 € 3 716 307 € 3 341 195 € 3 114 469 € 2 266 033 € 2 751 221 € 3 558 229 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
100 808 € 75 644 € 84 383 € 66 005 € 77 630 € 79 899 € 116 965 € 57 452 € 31 986 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
96 372€ 71 208€ 79 947€ 61 569€ 71 919€ 65 899€ 54 920€ 47 452€ 31 986€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 436€ 4 436€ 4 436€ 4 436€ 5 711€ 14 000€ 62 045€ 10 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
65 108 € 25 825 € 41 304 € 100 767 € 99 686 € 110 227 € 99 201 € 104 933 € 897 715 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
3 953€ 3 953€ 3 953€ 3 953€ 3 953€ 3 953€ 3 952€ 54 983€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
19 102€ 18 816€ 17 851€ 17 152€ 16 071€ 16 290€ 14 843€ 14 671€ 12 613€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
42 053€ 3 056€ 19 500€ 79 662€ 79 662€ 89 984€ 70 390€ 30 519€ 871 285€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
10 016€ 4 760€ 13 817€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 873 222 € 4 279 542 € 3 655 083 € 3 217 951 € 2 916 602 € 2 636 180 € 1 652 028 € 2 056 573 € 1 912 536 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 613 783€ 3 982 448€ 3 449 571€ 2 730 391€ 2 251 005€ 2 203 360€ 1 393 727€ 1 785 085€ 1 715 022€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 612€ 12 186€ 1 649€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
139 838€ 300 000€ 200 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
121 732€ 111 535€ 103 583€ 99 601€ 102 612€ 88 449€ 63 358€ 53 898€ 48 218€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
93 695€ 70 516€ 66 093€ 62 971€ 64 947€ 55 209€ 41 826€ 32 784€ 30 193€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
26 293€ 105 892€ 30 091€ 138 553€ 143 772€ 24 493€ 112 539€ 133 755€ 57 957€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
17 719€ 9 151€ 5 745€ 46 597€ 54 266€ 64 669€ 28 966€ 38 865€ 59 497€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
328 452€ 270 100€ 378 547€ 331 584€ 247 277€ 288 163€ 379 250€ 449 942€ 569 938€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
18 589 € 82 321 € 146 054 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
18 589€ 82 322€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
18 589€ 63 732€ 63 732€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 162 € 547 € 3 607 € 5 367 € 8 110 € 9 136 € 7 655 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 162€ 547€ 246€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 361€ 5 367€ 8 110€ 9 136€ 7 655€