Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUTOPOLIS, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
34 556 059€ 30 459 321€ 29 221 035€ 27 917 272€ 23 783 264€ 20 252 138€ 16 549 859€ 11 607 923€ 10 978 198€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 681 561€ 27 718 057€ 26 585 272€ 25 121 480€ 21 470 608€ 18 320 727€ 14 941 701€ 10 837 982€ 10 184 048€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 874 498 € 2 741 264 € 2 635 763 € 2 795 792 € 2 312 656 € 1 931 411 € 1 608 158 € 769 941 € 794 150 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 074 780 € 4 719 452 € 4 187 099 € 4 121 353 € 3 981 894 € 3 034 129 € 2 624 377 € 2 141 375 € 1 619 070 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 081 628€ 4 715 648€ 4 190 154€ 4 144 180€ 3 945 321€ 3 073 097€ 2 652 866€ 2 091 885€ 1 649 479€
07
II.3
Aktivácia
-6 848€ 3 804€ -3 055€ -22 827€ 36 573€ -38 968€ -28 489€ 49 490€ -30 409€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 977 147 € 4 450 952 € 4 472 242 € 4 433 942 € 3 950 858 € 3 170 753 € 2 497 127 € 1 864 041 € 1 475 251 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 521 773€ 2 357 518€ 2 191 376€ 2 171 872€ 2 040 734€ 1 699 120€ 1 275 670€ 1 015 642€ 733 563€
10
B.2
Služby
2 462 144€ 2 093 598€ 2 260 833€ 2 275 151€ 1 874 458€ 1 385 354€ 1 221 457€ 848 399€ 741 688€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 972 131 € 3 009 764 € 2 350 620 € 2 483 203 € 2 343 692 € 1 794 787 € 1 735 408 € 1 047 275 € 937 969 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 794 441 € 2 414 818 € 2 249 738 € 2 153 510 € 2 161 361 € 1 581 408 € 1 328 712 € 1 089 793 € 985 138 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 014 721€ 1 735 502€ 1 621 424€ 1 554 193€ 1 568 270€ 1 121 257€ 961 335€ 797 553€ 721 615€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
701 922€ 607 519€ 563 381€ 538 337€ 534 081€ 417 323€ 335 190€ 266 960€ 238 884€
16
C.4
Sociálne náklady
77 798€ 71 797€ 64 933€ 60 980€ 59 010€ 42 828€ 32 187€ 25 280€ 24 639€
17
D
Dane a poplatky
14 373€ 12 256€ 9 697€ 6 233€ 8 320€ 15 351€ 12 390€ 19 342€ 16 352€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
105 845€ 48 557€ 41 880€ 62 428€ 87 124€ 107 835€ 64 696€ 117 898€ 111 078€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
387 846€ 165 219€ 4 917€ 19 693€ 109 260€ 34 542€ 928 331€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
366 690€ 150 917€ 4 210€ 9 600€ 97 121€ 37 178€ 514 919€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 777€ 62€ -21 013€ 14 185€ 11 055€ 1 223€ 1 043€ 3 036€ 3 088€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
327 057€ 285 655€ 259 625€ 206 822€ 211 210€ 182 142€ 153 439€ 112 985€ 126 923€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 616€ 46 394€ 40 458€ 37 608€ 36 959€ 81 267€ 213 754€ 23 414€ 32 831€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
360 292 € 787 634 € 289 485 € 416 768 € 260 176 € 201 984 € 265 616 € 320 189 € -83 595 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
4 577€ 4 344€ 245€ 266€ 281€ 352€ 348€ 240€ 245€
39
N
Nákladové úroky
3 454€ 13 400€ 1 668€ 1 499€ 5 041€ 8 899€ 26 277€ 73 324€ 56 656€
40
XI.
Kurzové zisky
6€ 35€ 6€
41
O
Kurzové straty
2€ 95€ 316€ 121€ 25€ 18€ 1 185€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 880€ 19 900€ 16 651€ 15 479€ 16 505€ 13 699€ 33 869€ 37 086€ 31 515€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-21 757 € -28 958 € -18 169 € -16 712 € -21 581 € -22 361 € -59 788 € -110 182 € -89 111 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
338 535 € 758 676 € 271 316 € 400 056 € 238 595 € 179 623 € 205 828 € 210 007 € -172 706 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
56 462 € 161 718 € 71 813 € 93 277 € 45 516 € 19 736 € 56 303 € -9 056 € 13 819 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
66 813€ 166 412€ 80 479€ 91 894€ 34 155€ 57 036€ 51 047€ 2€ 2€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-10 351€ -4 694€ -8 666€ 1 383€ 11 361€ -37 300€ 5 256€ -9 058€ 13 817€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
282 073 € 596 958 € 199 503 € 306 779 € 193 079 € 159 887 € 149 525 € 219 063 € -186 525 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
338 535 € 758 676 € 271 316 € 400 056 € 238 595 € 179 623 € 205 828 € 210 007 € -172 706 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
282 073 € 596 958 € 199 503 € 306 779 € 193 079 € 159 887 € 149 525 € 219 063 € -186 525 €