Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

M.D.M. Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
60 264 € 142 516 € 207 338 € 217 227 € 235 926 € 235 196 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
60 264€ 142 516€ 207 338€ 217 227€ 235 926€ 235 196€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
71 680 € 75 920 € 98 158 € 112 970 € 102 324 € 115 512 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 657€ 24 761€ 29 453€ 30 088€ 33 577€ 45 239€
10
B.2
Služby
54 023€ 51 159€ 68 705€ 82 882€ 68 747€ 70 273€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-11 416 € 66 596 € 109 180 € 104 257 € 133 602 € 119 684 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 642 € 53 507 € 64 430 € 102 583 € 102 345 € 103 185 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 993€ 37 825€ 46 227€ 72 031€ 67 966€ 73 252€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 037€ 13 313€ 15 361€ 25 596€ 24 366€ 25 794€
16
C.4
Sociálne náklady
1 612€ 2 369€ 2 842€ 4 956€ 10 013€ 4 139€
17
D
Dane a poplatky
9 450€ 7 987€ 8 482€ 8 515€ 8 515€ 8 256€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
107 057€ 130 086€ 156 790€ 166 729€ 258 122€ 269 310€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 500 000€ 163 000€ 165 671€ 791 916€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 137 898€ 158 007€ 107 086€ 1 043 569€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 119€ 3 164€ 4 888€ 16 316€ 1 556€ 684€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 865€ 34 745€ 22 911€ 18 743€ 14 821€ 15 313€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 188 791 € -151 572 € -79 960 € -427 650 € -248 645 € -275 696 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
149 935 € 220 000 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
149 935€ 220 000€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
3 320€
38
X.
Výnosové úroky
2€ 7€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
704€ 2 463€ 2 381€ 2 102€ 89€
40
XI.
Kurzové zisky
6€ 2€ 18€ 15€ 22€
41
O
Kurzové straty
3€ 745€ 8€ 4€ 2€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
269€ 287€ 316€ 352€ 328€ 333€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
148 965 € -6 815 € 217 299 € -2 433 € -403 € -316 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 337 756 € -158 387 € 137 339 € -430 083 € -249 048 € -276 012 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
426 960 € 960 € 2 880 € 2 881 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
426 960€ 960€ 2 880€ 2 881€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 910 796 € -159 347 € 134 459 € -432 964 € -250 008 € -276 012 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 337 756 € -158 387 € 137 339 € -430 083 € -249 048 € -276 012 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 910 796 € -159 347 € 134 459 € -432 964 € -250 008 € -276 012 €