Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bittner print s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
73 709€ 384 317€ 19 473€ 12 623€ 150 250€ 191 820€ 591 718€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
69 466€ 373 966€ 7 194€ 2 479€ 787€ 27 521€ 407 170€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 243 € 10 351 € 12 279 € 10 144 € 149 463 € 164 299 € 184 548 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 230 824 € 6 044 816 € 5 507 907 € 5 499 489 € 5 157 990 € 4 506 563 € 4 236 247 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 230 824€ 6 044 816€ 5 507 907€ 5 512 354€ 5 174 091€ 4 483 302€ 4 212 338€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-12 865€ -17 829€ 16 339€ 14 356€
07
II.3
Aktivácia
1 728€ 6 922€ 9 553€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 211 901 € 4 775 824 € 4 146 919 € 4 177 295 € 4 023 818 € 3 392 154 € 3 150 562 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 875 587€ 2 494 313€ 2 172 528€ 2 163 205€ 2 102 670€ 1 897 715€ 1 762 477€
10
B.2
Služby
2 344 514€ 2 280 162€ 1 968 123€ 2 010 912€ 1 921 178€ 1 498 582€ 1 388 085€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 023 166 € 1 279 343 € 1 373 267 € 1 332 338 € 1 283 635 € 1 278 708 € 1 270 233 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
922 478 € 977 933 € 847 016 € 779 908 € 676 960 € 603 728 € 565 888 €
13
C.1
Mzdové náklady
661 597€ 703 455€ 605 474€ 556 265€ 484 038€ 433 898€ 405 382€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
231 158€ 243 463€ 213 603€ 197 878€ 171 100€ 151 593€ 142 790€
16
C.4
Sociálne náklady
29 723€ 31 015€ 27 939€ 25 765€ 21 822€ 18 237€ 17 716€
17
D
Dane a poplatky
3 729€ 4 104€ 6 175€ 6 776€ 7 603€ 6 665€ 5 057€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
333 193€ 229 633€ 243 393€ 575 359€ 291 180€ 282 541€ 260 716€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 383€ 100 200€ 257 750€ 92 398€ 33 133€ 100€ 2 800€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 893€ 102 600€ 212 969€ 198 961€ 25 965€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 584€ 711€ -528€ 13 364€ -5 927€ 3 736€ 23 768€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
61 030€ 26 499€ 27 309€ 22 098€ 26 750€ -9 497€ 26 910€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 416€ 40 349€ 32 204€ 70 807€ 106 870€ 246 061€ 26 591€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
763 286 € 50 712 € 317 097 € -198 341 € 240 867 € 126 580 € 417 923 €
38
X.
Výnosové úroky
6 512€ 1€ 3€ 19€ 44€ 21€ 14€
39
N
Nákladové úroky
20 963€ 21 627€ 24 853€ 48 647€ 74 645€ 99 756€ 117 323€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 1€ 471€ 232€ 6€
41
O
Kurzové straty
492€ 297€ 1 638€ 627€ 709€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 974€ 11 520€ 9 091€ 5 558€ 8 700€ 5 286€ 5 101€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-27 917 € -33 146 € -33 940 € -54 482 € -84 468 € -105 416 € -123 113 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
735 369 € 17 566 € 283 157 € -252 823 € 156 399 € 21 164 € 294 810 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
161 346 € 12 643 € 62 485 € -81 974 € 55 145 € -116 860 € -12 402 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
169 618€ 22 110€ 44 150€ 2 881€ 2 881€ 2 882€ 3€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-8 272€ -9 467€ 18 335€ -84 855€ 52 264€ -119 742€ -12 405€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
574 023 € 4 923 € 220 672 € -170 849 € 101 254 € 138 024 € 307 212 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
735 369 € 17 566 € 283 157 € -252 823 € 156 399 € 21 164 € 294 810 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
574 023 € 4 923 € 220 672 € -170 849 € 101 254 € 138 024 € 307 212 €