Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
777 576 € 582 453 € 973 441 € 858 118 € 1 150 592 € 393 660 € 435 141 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
62 993 € 164 542 € 148 707 € 115 445 € 36 654 € 64 037 € 25 236 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
29 315 € 110 655 € 74 611 € 97 375 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
29 315€ 110 655€ 74 611€ 97 375€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
33 678 € 53 887 € 74 096 € 18 070 € 36 654 € 64 037 € 25 236 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 678€ 53 887€ 74 096€ 18 070€ 36 654€ 64 037€ 25 236€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
674 720 € 417 543 € 824 257 € 741 842 € 1 113 114 € 328 466 € 408 215 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
358 680 € 131 727 € 271 751 € 320 176 € 768 669 € 275 888 € 367 707 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
358 680€ 131 727€ 271 751€ 320 176€ 768 669€ 274 052€ 365 871€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 836€ 1 836€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
316 040 € 285 816 € 552 506 € 421 666 € 344 445 € 52 578 € 40 508 €
056
B.IV.1
Peniaze
883€ 1 647€ 1 455€ 1 589€ 1 425€ 637€ 1 953€
057
B.IV.2
Účty v bankách
315 157€ 284 169€ 551 051€ 420 077€ 343 020€ 51 941€ 38 555€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
39 863 € 368 € 477 € 831 € 824 € 1 157 € 1 690 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
39 863€ 368€ 477€ 831€ 824€ 1 157€ 1 690€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
777 576 € 582 453 € 973 441 € 858 118 € 1 150 592 € 393 660 € 435 141 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
484 388 € 469 763 € 752 371 € 738 501 € 732 937 € 272 901 € 254 886 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
462 115 € 454 811 € 731 198 € 715 160 € 253 045 € 242 583 € 69 921 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
462 115€ 454 811€ 731 198€ 715 160€ 253 045€ 279 458€ 106 796€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 875€ -36 875€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
14 969 € 7 649 € 13 870 € 16 038 € 472 589 € 23 015 € 177 662 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
291 757 € 110 811 € 218 875 € 117 444 € 415 586 € 118 823 € 176 139 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 911 € 9 743 € 5 688 € 7 619 € 9 747 € 6 153 € 6 296 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 296€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 911€ 9 743€ 5 688€ 7 619€ 9 747€ 6 153€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
-509 € 62 € 9 678 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
-509€ 62€ 343€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
9 335€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
280 928 € 100 948 € 196 787 € 93 159 € 388 254 € 95 948 € 143 505 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
182 691€ 28 955€ 140 651€ 8 934€ 101 252€ 23 247€ 62 067€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27 356€ 25 203€ 4 274€ 2 318€ 4 652€ 2 569€ 2 290€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 527€ 13 471€ 15 980€ 14 805€ 29 706€ 11 382€ 10 862€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 953€ 10 207€ 12 337€ 22 544€ 20 136€ 8 794€ 8 419€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
31 401€ 23 112€ 23 545€ 44 558€ 221 232€ 21 174€ 58 201€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 276€ 28 782€ 1 666€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
16 660€ 16 660€ 16 660€ 16 660€ 16 660€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
918 € 120 € 249 € 6 € 925 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
918€ 120€ 249€ 6€ 925€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 431 € 1 879 € 2 195 € 2 173 € 2 069 € 1 936 € 4 116 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
257€ 2 121€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 431€ 1 879€ 1 938€ 2 173€ 2 069€ 1 936€ 1 995€