Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
177€ 110€ 333€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44€ 77€ 391€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
177 € -44 € 33 € -58 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 343 229 € 1 149 841 € 829 659 € 976 470 € 869 965 € 1 881 542 € 838 837 € 952 127 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 343 229€ 1 149 841€ 793 615€ 976 470€ 772 590€ 1 881 542€ 838 837€ 952 127€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
36 044€ 97 375€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
649 127 € 616 419 € 426 557 € 516 846 € 425 464 € 849 450 € 464 646 € 371 323 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 149€ 22 635€ 9 690€ 13 322€ 12 461€ 30 015€ 14 300€ 29 918€
10
B.2
Služby
637 978€ 593 784€ 416 867€ 503 524€ 413 003€ 819 435€ 450 346€ 341 405€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
694 102 € 533 422 € 403 279 € 459 624 € 444 457 € 1 032 092 € 374 224 € 580 746 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
645 039 € 483 799 € 357 541 € 406 228 € 402 257 € 392 825 € 308 889 € 333 434 €
13
C.1
Mzdové náklady
470 745€ 352 070€ 267 426€ 296 459€ 292 883€ 288 091€ 225 013€ 243 580€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
165 011€ 122 786€ 83 598€ 102 458€ 102 452€ 98 398€ 78 194€ 83 567€
16
C.4
Sociálne náklady
9 283€ 8 943€ 6 517€ 7 311€ 6 922€ 6 336€ 5 682€ 6 287€
17
D
Dane a poplatky
719€ 744€ 624€ 868€ 741€ 819€ 2 106€ 808€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 209€ 20 209€ 20 209€ 24 807€ 18 584€ 27 383€ 28 532€ 10 456€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 000€ 750€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 516€ 725€ 3 287€ 206€ 1 253€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 701€ 6 091€ 11 057€ 8 239€ 1 076€ 1 072€ 1 537€ 1 158€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
20 434 € 22 579 € 16 364 € 20 207 € 25 086 € 610 199 € 34 160 € 236 893 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
30€ 32€ 13€ 11€ 7€
39
N
Nákladové úroky
34€ 65€ 3 345€ 2€ 1 772€ 1 939€ 630€ 3 965€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
19€ 3€ 1€ 3€ 2€ 3€ 6€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
295€ 259€ 238€ 235€ 570€ 608€ 1 454€ 404€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-348 € -297 € -3 584 € -240 € -2 312 € -2 537 € -2 079 € -4 365 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
20 086 € 22 282 € 12 780 € 19 967 € 22 774 € 607 662 € 32 081 € 232 528 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 954 € 7 313 € 5 131 € 6 097 € 6 736 € 135 073 € 9 066 € 55 662 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 954€ 7 313€ 5 131€ 6 097€ 6 736€ 135 073€ 9 066€ 55 662€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
15 132 € 14 969 € 7 649 € 13 870 € 16 038 € 472 589 € 23 015 € 176 866 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
796€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
796 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
796 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
20 086 € 22 282 € 12 780 € 19 967 € 22 774 € 607 662 € 32 081 € 233 324 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
15 132 € 14 969 € 7 649 € 13 870 € 16 038 € 472 589 € 23 015 € 177 662 €