Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
177€ 110€ 333€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44€ 77€ 391€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
177 € -44 € 33 € -58 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 149 841 € 829 659 € 976 470 € 869 965 € 1 881 542 € 838 837 € 952 127 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 149 841€ 793 615€ 976 470€ 772 590€ 1 881 542€ 838 837€ 952 127€
07
II.3
Aktivácia
36 044€ 97 375€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
616 419 € 426 557 € 516 846 € 425 464 € 849 450 € 464 646 € 371 323 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 635€ 9 690€ 13 322€ 12 461€ 30 015€ 14 300€ 29 918€
10
B.2
Služby
593 784€ 416 867€ 503 524€ 413 003€ 819 435€ 450 346€ 341 405€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
533 422 € 403 279 € 459 624 € 444 457 € 1 032 092 € 374 224 € 580 746 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
483 799 € 357 541 € 406 228 € 402 257 € 392 825 € 308 889 € 333 434 €
13
C.1
Mzdové náklady
352 070€ 267 426€ 296 459€ 292 883€ 288 091€ 225 013€ 243 580€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
122 786€ 83 598€ 102 458€ 102 452€ 98 398€ 78 194€ 83 567€
16
C.4
Sociálne náklady
8 943€ 6 517€ 7 311€ 6 922€ 6 336€ 5 682€ 6 287€
17
D
Dane a poplatky
744€ 624€ 868€ 741€ 819€ 2 106€ 808€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 209€ 20 209€ 24 807€ 18 584€ 27 383€ 28 532€ 10 456€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 000€ 750€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 516€ 725€ 3 287€ 206€ 1 253€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 091€ 11 057€ 8 239€ 1 076€ 1 072€ 1 537€ 1 158€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
22 579 € 16 364 € 20 207 € 25 086 € 610 199 € 34 160 € 236 893 €
38
X.
Výnosové úroky
30€ 32€ 13€ 11€ 7€
39
N
Nákladové úroky
65€ 3 345€ 2€ 1 772€ 1 939€ 630€ 3 965€
41
O
Kurzové straty
3€ 1€ 3€ 2€ 3€ 6€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
259€ 238€ 235€ 570€ 608€ 1 454€ 404€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-297 € -3 584 € -240 € -2 312 € -2 537 € -2 079 € -4 365 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
22 282 € 12 780 € 19 967 € 22 774 € 607 662 € 32 081 € 232 528 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 313 € 5 131 € 6 097 € 6 736 € 135 073 € 9 066 € 55 662 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 313€ 5 131€ 6 097€ 6 736€ 135 073€ 9 066€ 55 662€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 969 € 7 649 € 13 870 € 16 038 € 472 589 € 23 015 € 176 866 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
796€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
796 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
796 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
22 282 € 12 780 € 19 967 € 22 774 € 607 662 € 32 081 € 233 324 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 969 € 7 649 € 13 870 € 16 038 € 472 589 € 23 015 € 177 662 €