Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 149 841€ 793 792€ 976 470€ 838 947€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 343 229 € 1 149 841 € 832 352 € 977 195 € 873 252 € 1 881 748 € 839 947 € 955 258 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
177€ 110€ 333€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 343 229€ 1 149 841€ 793 615€ 976 470€ 772 590€ 1 881 542€ 838 837€ 952 127€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
36 044€ 97 375€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 000€ 750€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 516€ 725€ 3 287€ 206€ 2 048€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 322 795 € 1 127 262 € 815 988 € 956 988 € 848 166 € 1 271 549 € 805 787 € 717 569 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44€ 77€ 391€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 149€ 22 635€ 9 690€ 13 322€ 12 461€ 30 015€ 14 300€ 29 917€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
637 978€ 593 784€ 416 867€ 503 524€ 413 003€ 819 435€ 450 346€ 341 405€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
645 039 € 483 799 € 357 541 € 406 228 € 402 257 € 392 825 € 308 889 € 333 434 €
16
E.1.
Mzdové náklady
470 745€ 352 070€ 267 426€ 296 459€ 292 883€ 288 091€ 225 013€ 243 580€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
165 011€ 122 786€ 83 598€ 102 458€ 102 452€ 98 398€ 78 194€ 83 567€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 283€ 8 943€ 6 517€ 7 311€ 6 922€ 6 336€ 5 682€ 6 287€
20
F.
Dane a poplatky
719€ 744€ 624€ 868€ 741€ 819€ 2 106€ 808€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 209€ 20 209€ 20 209€ 24 807€ 18 584€ 27 383€ 28 532€ 10 456€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 209€ 20 209€ 20 209€ 24 807€ 18 584€ 27 383€ 28 532€ 10 456€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 701€ 6 091€ 11 057€ 8 239€ 1 076€ 1 072€ 1 537€ 1 158€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
20 434 € 22 579 € 16 364 € 20 207 € 25 086 € 610 199 € 34 160 € 237 689 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
694 102 € 533 422 € 403 279 € 459 624 € 444 457 € 1 032 092 € 374 224 € 580 747 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30 € 32 € 13 € 11 € 7 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
30 € 32 € 13 € 11 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
30€ 32€ 13€ 11€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
348 € 327 € 3 584 € 240 € 2 344 € 2 550 € 2 090 € 4 372 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
34 € 65 € 3 345 € 2 € 1 772 € 1 939 € 630 € 3 965 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
34€ 65€ 3 345€ 2€ 1 772€ 1 939€ 630€ 3 965€
52
O.
Kurzové straty
19€ 3€ 1€ 3€ 2€ 3€ 6€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
295€ 259€ 238€ 235€ 570€ 608€ 1 454€ 404€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-348 € -297 € -3 584 € -240 € -2 312 € -2 537 € -2 079 € -4 365 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
20 086 € 22 282 € 12 780 € 19 967 € 22 774 € 607 662 € 32 081 € 233 324 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 954 € 7 313 € 5 131 € 6 097 € 6 736 € 135 073 € 9 066 € 55 662 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 954€ 7 313€ 5 131€ 6 097€ 6 736€ 135 073€ 9 066€ 55 662€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
15 132 € 14 969 € 7 649 € 13 870 € 16 038 € 472 589 € 23 015 € 177 662 €