Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.10.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
137 424 € 162 534 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
137 424€ 162 534€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
110 331 € 65 206 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
755€ 493€
10
B.2
Služby
109 576€ 64 713€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
27 093 € 97 328 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
37 196 € 48 814 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 511€ 18 233€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
14 200€ 16 775€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 073€ 13 213€
16
C.4
Sociálne náklady
412€ 593€
17
D
Dane a poplatky
185€ 357€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 409€ 5 368€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-4 032€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
379€ 437€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-18 076 € 46 384 €
38
X.
Výnosové úroky
952€ 1 603€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 080€ 1 326€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-128 € 277 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-18 204 € 46 661 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
181 € 11 074 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
181€ 11 074€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-18 385 € 35 587 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-18 204 € 46 661 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-18 385 € 35 587 €