Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NAY a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
319 831 368€ 296 277 546€ 254 938 888€ 206 520 421€ 184 001 558€ 155 272 657€ 143 860 228€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
279 204 979€ 256 808 539€ 220 140 664€ 174 443 040€ 154 119 937€ 126 354 038€ 117 572 885€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
40 626 389 € 39 469 007 € 34 798 224 € 32 077 381 € 29 881 621 € 28 918 619 € 26 287 343 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
24 047 702 € 22 772 248 € 19 438 102 € 17 047 901 € 14 310 769 € 10 664 261 € 8 759 617 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 047 702€ 22 772 248€ 19 438 102€ 17 047 901€ 14 310 769€ 10 664 261€ 8 759 617€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
26 086 502 € 24 730 191 € 22 461 018 € 21 066 736 € 20 581 454 € 19 665 743 € 17 862 976 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 249 525€ 2 208 275€ 2 214 937€ 2 286 029€ 2 189 518€ 1 957 283€ 2 096 445€
10
B.2
Služby
23 743 635€ 22 390 722€ 20 024 220€ 18 785 890€ 18 160 330€ 17 541 882€ 15 766 531€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
38 587 589 € 37 511 064 € 31 775 308 € 28 058 546 € 23 610 936 € 19 917 137 € 17 183 984 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
24 473 304 € 25 232 847 € 21 547 638 € 18 644 913 € 17 097 816 € 14 871 324 € 12 982 177 €
13
C.1
Mzdové náklady
17 579 994€ 18 162 022€ 15 571 100€ 13 463 213€ 12 328 382€ 10 717 175€ 9 202 474€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 22 000€ 24 000€ 25 286€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 896 863€ 6 251 648€ 5 221 300€ 4 502 195€ 4 124 846€ 3 555 411€ 3 265 014€
16
C.4
Sociálne náklady
972 447€ 795 177€ 731 238€ 655 505€ 622 588€ 574 738€ 489 403€
17
D
Dane a poplatky
20 248€ 22 051€ 19 469€ 16 014€ 14 092€ 46 639€ 24 230€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 700 347€ 2 706 980€ 2 317 481€ 2 222 388€ 2 336 792€ 1 910 139€ 2 126 567€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 946€ 174 138€ 68 010€ 83 245€ 113 032€ 61 782€ 112 426€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 614€ 39 465€ 20 362€ 33 517€ 24 783€ 18 216€ 35 891€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-115 947€ -44 464€ -246 883€ 217 357€ 46 857€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
672 250€ 526 188€ 463 126€ 568 338€ 329 271€ 198 900€ 195 988€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 424 790€ 1 643 863€ 1 320 075€ 1 827 773€ 1 488 513€ 1 276 327€ 859 944€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
9 666 482 € 8 566 184 € 7 197 366 € 6 009 988 € 3 338 126 € 1 837 817 € 1 416 732 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
456 400€ 75 900€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
456 400€ 75 900€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ -178 169€
38
X.
Výnosové úroky
95 912€ 3 962€ 24 655€ 21 665€ 46 820€ 124€ 708€
39
N
Nákladové úroky
21 261€ 127 117€ 71 955€ 17 410€ 96 518€ 87 461€ 63 960€
40
XI.
Kurzové zisky
656 044€ 446 772€ 570 510€ 3 066€ 126 986€ 1 510€ 438€
41
O
Kurzové straty
1 112 383€ 681 262€ 547 660€ 26 324€ 57 537€ 6 516€ 1 774€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
195€ 433€ 620€ 723€ 1 303€ 487€ 228€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
524 700€ 1 416 235€ 447 577€ 56 391€ 173 062€ 54 073€ 58 425€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-906 193 € -1 773 447 € -471 407 € -74 671 € -152 008 € -145 929 € 55 384 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 760 289 € 6 792 737 € 6 725 959 € 5 935 317 € 3 186 118 € 1 691 888 € 1 472 116 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 081 380 € 1 927 671 € 1 565 359 € 1 544 401 € 841 703 € 531 861 € 364 596 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 027 354€ 2 335 048€ 1 665 153€ 1 010 628€ 224 476€ 2 883€ 523 687€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
54 026€ -407 377€ -99 794€ 533 773€ 617 227€ 528 978€ -159 091€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 678 909 € 4 865 066 € 5 160 600 € 4 390 916 € 2 344 415 € 1 160 027 € 1 107 520 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 760 289 € 6 792 737 € 6 725 959 € 5 935 317 € 3 186 118 € 1 691 888 € 1 472 116 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 678 909 € 4 865 066 € 5 160 600 € 4 390 916 € 2 344 415 € 1 160 027 € 1 107 520 €