Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

 • Názov Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
 • IČO 35742968
 • DIČ 2020270483
 • IČ DPH SK7020000944 podľa §4b
 • Sídlo Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 • Dátum vzniku 20. marca 1998, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1689/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 659 700 € / splatené 1 659 700 €
 • Historický názov Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, v skratke: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
  (platné do 28. apríla 2015 )
  Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť akciová spoločnosť
  (platné do 30. septembra 2003 )
  Tatra Asset Management, i.s.a.s.
  (platné do 25. apríla 2000 )
 • Historické sídlo Vajanského nábr. 5, 810 11 Bratislava
  (platné do 25. novembra 2002)
  Vajanského nábr. 5, 810 06 Bratislava
  (platné do 30. marca 1999)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Martin Ďuriančik Podpredseda predstavenstva Pavla Blaha 8444/16, 841 06 Bratislava 21. apríla 2004
Mgr. Marek Prokopec Predseda predstavenstva Pivničná 1321/40, 903 01 Senec 1. júla 2017
Ing. Michal Májek Člen predstavenstva Líščie nivy 238/6, 821 08 Bratislava 1. júla 2017
Ing. Miloslav Mlynár Predstavenstvo Tichá 28, 811 02 Bratislava 1. júla 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 30. septembra 2003] Vo všetkých veciach sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Mária Bilčíková, PhD. Dozorná rada Stromová 40, 831 01 Bratislava 11. októbra 2016
Mag. Christa Maria Geyer Dozorná rada Frimmelgasse 26, A-1190 Viedeň, Rakúska republika 15. augusta 2017
Mgr. Michal Liday Dozorná rada Vajanského nábrežie 64/5, 811 02 Bratislava 7. augusta 2007
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Tatra banka, a.s. [00686930] Akcionár Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I
Predmety podnikania
Názov Vznik
vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov 28.4.2015
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov 28.4.2015
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 326/97, Nz 325/97 zo dňa 22.10.1997 spísaná notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Stanovy spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava.
Starý spis: Sa 2280
Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 19.5.1998.
Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA KONTO, otvorený podielový fond peňažného trhu.
Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA PROFIT, dlhopisový otvorený podielový fond.
Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA
GLOBAL, dlhopisový otvorený podielový fond.
Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA
SPORO, dôchodkový otvorený podielový fond.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.7.1999 pod .č. N 156/99,
Nz 138/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.9.1999 pod č. N 194/99, Nz 194/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
2. Zmena stanov - dodatok č. 3, schválená valným zhromaždením dňa 3.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 4/2000, Nz 4/2000 a zmena stanov - dodatok č. 4, schválená valným zhromaždením dňa 10.3.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 66/2000, Nz 66/2000, ktorými sa stanovy upravili do súladu s ustanoveniami Zák. č. 385/1999 Z.z. Zároveň boli upravené aj štátúty nasledovných podielových fondov:
Podielové fondy:
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. korunový dlhopisový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný dlhopisový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovo-dlhopisový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciový o.p.f.
3. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-001/2000/KSPF z 29.11.2000 o povolení na vytvorenie a o schválení štatútov podielových fondov:
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., dolárový dlhopisový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky akciový o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., americký akciový o.p.f.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-002/2000/KSPF z 29.11.2000 o schválení zmien štatútov a zmien v tomto novom označení podielových fondov:
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky technologický o.p.f.
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., euro dlhopisový o.p.f.
4. Notárska zápisnica N 208/00, Nz 194/00 z priebehu valného zhromaždenia spoločnosti konaného 18.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení záklaného imania na
52 000 000,-Sk a o schválení zmeny stanov
dodatkom č.5.
Záznam z rokovania dozornej rady spoločnosti konaného 11.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti konaného 21.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene a voľbe členov dozornej rady.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-010/2001/KISS z 26.6.2001 o súhlase s voľbou nového člena predstavenstva a nového člena dozornej rady.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 013/2001/KISS z 3.9.2001 o súhlase s voľbou nového člena dozornej rady.
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č.
UFT- 015/2001/KISS z 11.9.2001 o schválení zmeny stanov spoločnosti a súčasne spoločnosti v znení ich zmien vykonaných dodatkom č. 5 zakotvujúcich základné imanie na 52 000 000,-Sk.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2001 na ktorom bola prijatá oprava uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2001 ohľadne voľby čl.DR.Ing. Feitschera a Dr. Pettera oznámenie o výsledku prijatia uznesenia dozornej rady právnou formou zo dňa 26.10.01 o voľbe a odvolaní členov predstavenstva.
Tatra Asset Management, správ. spol.a.s. korunový akciovo - dlhopisový o.p.f.
6. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.inštitucionálny 01 o.p.f.
Notárska zápisnica č. Nz 564/2002 zo dňa 29.7.2002.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2002.
Deň zániku funkcie člena dozornej rady Mag. Christiana Pettera: 23.10.2002.
Rozhodnutie jediného akcionára o prijatí dodatku č. 7 k stanovám vo forme notárskej zápisnice č. Nz 1081/2002 zo dňa 18.12.2002.
Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavla Feitschera: 18.12.2002.
8. Notárska zápisnica č. N 1845/2003, Nz 41476/2003 zo dňa 28.5.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválení dodatku č. 8 k stanovám.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2003.
10. v y m a z u j e s a :

Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava

z a p i s u j e s a:

Notárska zápisnica č. N 2795/2003, Nz 117946/2003 zo dňa 30.12.2003.
11. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 21.4.2004
12. Notárska zápisnica N 891/2004, Nz 83531/2004 zo dňa 22.11.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o prijatí Dodatku č. 10 k stanovám spoločnosti.
13. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005, číslo: GRUFT-112/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením:
1. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., ConservativeFund o.p.f.,
2. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., HarmonicFund, o.p.f.,
3. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., StrategicFung, o.p.f.,
4. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V1 o.p.f.,
5. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V2 o.p.f.,
6. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V3 o.p.f.
Depozitáriom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3 , 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
14. Depozitárom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
15. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005 číslo: GRUFT-112/2005/KISS v znení opravy rozhodnutia č. GRUFT-112/2005/KISS zo dňa 05.08.2005, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: 1. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., ConservativeFund TB o.p.f.,
2. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund TB o.p.f.,
3. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., StrategicFund TB o.p.f.,
4. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V1 o.p.f.,
5. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V2 o.p.f.,
6. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V3 o.p.f.
16. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.5.2006, číslo: UDK-019/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom:
Tatra Asset Management, správ. spol.,a.s., CPPI Zaistený fond I. o.p.f.
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930.
17. 4. rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.9.2006, číslo : UDK-044/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond II. o.p.f.
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2006 pod. č. 32Exre/357/2006 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, číslo: UDK-059/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond š.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
19. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.5.2007, číslo : OPK-65/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond III. o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO : 00 686 930.
20. Notárska zápisnica č. N 4608/2007, Nz 31016/2007, NCRls 30810/2007 zo dňa 07.08.2007.
21. Notárska zápisnica N 4940/2007, Nz 34335/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca konanie zasadnutia dozornej rady spoločnosti - personálne zmeny v predstavenstve.
22. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2552/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q1 o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2553/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q2 o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
23. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 26.11.2007, číslo : OPK-1653/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond IV. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO : 00 686 930.
24. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-025/2003/KSPF zo dňa 18.12.2003 bolo schválené nové označenie podielového fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový akciovo-dlhopisový o.p.f, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f..

Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-005/2002/KSPF zo dňa 24.10.2002, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný dividendový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-126/2005/KISS zo dňa 25.8.2005 došlo schválením štatútu otvoreného podielového fondu k zmene mena podielového fondu na nové, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private korunový peňažný o.p.f..
25. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.02.2008, číslo: OPK-2397/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom :
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., MarketNeutral Fund o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
26. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1934/2008 Nz 14131/2008 zo dňa 04.04.2008.
27. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3178/2008-PLP zo dňa 4. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dolárový dlhopisový o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový o.p.f. a Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový dlhopisový o.p.f..

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3180/2008-PLP zo dňa 15. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovodlhopisový o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund o.p.f..
28. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.9.2008, číslo: OPK- 7603/2008-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q3 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
29. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-16/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro peňažný o.p.f.“.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-17/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Private korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Private euro peňažný o.p.f.“.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-18/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový dlhopisový o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro dlhopisový plus o.p.f.“.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2009. vo forme not. zápisnice N 533/2009 Nz 3936/2009
31. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.02.2009.
32. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-1/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., SmartFund o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-2/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., stredoeurópsky akciový o.p.f..
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 730/2010, Nz 21610/2010.
34. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.07.2010, číslo: OPK-3344-3/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom:
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., spoločensky zodpovedný o.p.f.
Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2012.
36. Zápisnica z rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.06.2012.
37. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2012.
38. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.12.2012
39. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.04.2013
40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2014.
41. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08. 2014.
42. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2015
43. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2015.
44. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2016.
45. Zápisnica o hlasovaní dozornej rady písomnou formou zo dňa 24.10.2016.
História zmien a podania
 • 2020
 • 3.9. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R340364
  • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.6.2020
 • 20.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R335196
  • Podpisový vzor, Ing. Miloslav Mlynár
 • 16.7. 2020
  Zmena zápisu číslo R334828

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 26.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R330126
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 18.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R323176
  • Priebežná účtovná závierka k 31.3.2020
 • 7.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R322272
  • Zápisnica o hlasovaní dozornej rady z 23.04.2020
 • 16.1. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R303300
  • priebežná účtovná závierka k 30.9.2019
 • 2019
 • 11.10. 2019
 • 20.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R285959
  • priebežná účtovná závierka k 30.6.2019
 • 3.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R273137
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 28.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R267115
  • účtovná záverka k 31.3.2019
 • 26.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R262542
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 28.1. 2019
 • 2018
 • 19.11. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R239153
  • priebežná účtovná závierka k 30.09.2018
 • 24.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R235804
  • priebežná účtovná závierka k 30.6.2018
 • 28.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R224363
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 25.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R219318
  • účtovná závierka k 31.03.2018
 • 18.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R211626
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 10.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R193504
  • Priebežná účtovná závierka zo dňa 30.09.2017
 • 18.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R189592
  • rozhodnutie jedinéh akcionára
 • 12.9. 2017
  Zmena zápisu číslo R189293

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 7.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R189075
  • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2017
 • 31.7. 2017
  Zmena zápisu číslo R183212

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R182171
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 20.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R181114
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Podpisový vzor Ing. Michal Májek
 • 31.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R171408
  • Priebežná účtovná závierka bez poznámok k 31.3.2017
 • 29.5. 2017
  Zmena zápisu číslo R171069

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 25.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R164855
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 24.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R164383
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 24.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R145530
  • Rozhodnutie NBS č. ODT-11183/2016-1 z 21.9.2016
  • Zápisnica dozornej rady z 24.10.2016
 • 18.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R145199
  • Rozhodnutie jediného akcionára z 10.10.2016
 • 11.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R144918
  • priebežná účtovná závierka k 30. septembru 2016
 • 7.11. 2016
  Zmena zápisu číslo R144538
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R144403
  • podpisový vzor-Mgr. Marek Prokopec zo dňa 25.10.2016
 • 24.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R143526
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 21.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R143497
  • úplné znenie stanov zo dňa 11.10.2016
  • notárska zápisnica N 724/2016, Nz 35878/2016 zo dňa 10.10.2016
 • 22.9. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R141504
  • Účtovná závierka k 30.6.2016
 • 7.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R130991
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 1.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R130440
  • Priebežná účtovná závierka k 31.3.2016
 • 29.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R129742
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 18.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R118777
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 30.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R112126

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2015
 • 26.11. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R100312
  • priebežná účtovná závierka k 30.09.2015
 • 30.9. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R978662
  • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.08.2015
 • 16.9. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R973133
  • Priebežná UZ k 31.03.2015
  • Priebežná UZ k 30.06.2015
  • Rozhodnutie zo dňa 07.07.2015
  • Zápisnica zo dňa 02.09.2015
 • 25.8. 2015
  Zmena zápisu číslo R965530
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R945967
  • Notárska zápisnica N 289/2015, Nz 14336/2015, NCRls 14661/2015 z 28.4.2015
  • Rozhodnutie NBS č. ODT-7818/2014-2
  • Potvrdenie o predmete činnosti NBS z 4.5.2015
 • 18.5. 2015
 • 14.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R921875
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. z Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, v skratke: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
   • vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
   Zrušené predmety
   • vytváranie a spravovanie podielových fondov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2015
 • 30.4. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R916312
  • Rozhodnutie NBS ODT-3413/2015-1 z 8.4.2015
  • Zápisnica z výsledkov hlasovania dozornej rady z 15.4.2015
 • 7.1. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R862157
  • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2013, správa audítora
 • 2014
 • 14.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R840492
  • Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2014
 • 12.9. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R813122
  • Zápisnica z výsledkov hlasovania dozosrnej rady zo dňa 4.8.2014
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 18.7.2014
  • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.8.2014 ( 2x )
 • 4.9. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R809618
  • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2014
 • 28.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R807746
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R803029
  • Notárska zápisnica N 367/2013, Nz 10724/2013, NCRls 10982/2013 z 3.4.2013
 • 28.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R764053
  • Priebežná účtovná závierka k 31.3.2014
 • 16.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R757655
  • Zápisnica z výsledkov hlasovania dozornej rady z 31.3.2014
  • Rozhodnutie NBS ODT-13620/2013-2
  • Rozhodnutie jediného akcionára z 10.2.2014
 • 25.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R746752

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 26.2. 2014
  Zmena zápisu číslo R714777
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.2. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R710549
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska ODT-10472014-1 o udelení súhlasu na voľbu člena dozornej rady
 • 2013
 • 29.10. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R638708
  • priebežná účtovná závierka k 30.09.2013
 • 11.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R604123
  • Priebežná účtovná závierkak 30.6.2013
 • 23.7. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R574008
  • účtovná závierka 2012
  • účtovná závierka 2012, zaistený o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, zaistený fond II. o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, zaistený fond. III. o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, PrivateDeposit Fund o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, Komoditný o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, MarketNeutral Fund o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, RealityFond o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, americký akciový o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, depozitný o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, ConservativeFund o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, Private V1 o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, Private V2 o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, Private V3 o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, StrategicFund o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, spoločenský zodpovedný o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, DynamicAlpha Fund o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, Zaistený fond IV. o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, SmartFund o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, stredoeurópsky akciový o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, HarmonicFund o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, euro dlhopisový plus o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, euro peňažný o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, európsky akciový o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, PrivatePersonal I. o.p.f.
  • účtovná závierka 2012, Zaistený fond II. o.p.f.
  • výročná správa 2012
 • 30.5. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R535814
  • účtovná závierka k 31.03.2013
 • 16.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R523225

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov
  • poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov

 • 23.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R505915

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.04.2013
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.12.2012

 • 19.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R503347
  • rozhodnutie - súhlas 22.3.2013
  • úplné znenie stanov 3.4.2013
 • 15.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R497853
  • účtovná závierka k 30.6.2012
 • 7.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R465045
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska ODT-6220-1/2012, Rozhodnutie jediného akcionára z 31.07.2012
 • 7.3. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R465553
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska ODT-6220-1/2012, Rozhodnutie jediného akcionára z 31.07.2012
 • 4.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R462073
  • podpisové vzory: Ing. Michal Kustra a Mgr. Marek Prokopec
 • 13.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R447161
  • notárska zápisnica N1438/2012, Nz 22924/2012 zo dňa 26.06.2012
  • stanovy zo dňa 26.06.2012
  • účtovná závierka za rok 2011, výročná správa, účtovné závierka jednotlivých fondov za rok 2011
 • 1.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R433233
  • Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.03.2012
 • 14.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R412452
  • Rozhodnutie NBS č. ODT-1416-1/2012
  • Zápisnica z rozhodnutia dozornej rady z 23.2.2012
 • 2.1. 2013
 • 2012
 • 28.12. 2012
  Zmena zápisu číslo R398994
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R387332
  • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2011
 • 7.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R379983
  • správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2010
  • dodatok správy audítora 31.12.2010
 • 22.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R365143
  • Priebežná účtovná závierka k 30.9.2012
 • 5.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R355956
  • Priebežná účtovná závierka k 31.3.2011
 • 16.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R296461
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.7. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R293915
  • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2010
 • 23.4. 2012
 • 20.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R200760
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 27.9. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R142280
  • Pridbežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2010
 • 2010
 • 12.8. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.07.2010, číslo: OPK-3344-3/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., spoločensky zodpovedný o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

 • 24.7. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 659 700 € (splatené 1 659 700 €) z hodnoty 1 659 696 € (splatené 1 659 696 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 730/2010, Nz 21610/2010.
 • 5.5. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-1/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., SmartFund o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.04.2010, číslo: OPK-3344-2/2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., stredoeurópsky akciový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
 • 2009
 • 7.3. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.2. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2009. vo forme not. zápisnice N 533/2009 Nz 3936/2009
 • 31.1. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 659 696 € (splatené 1 659 696 €) z hodnoty 1 659 696 € (splatené 1 659 696 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
 • 2008
 • 11.12. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-16/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro peňažný o.p.f.“. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-17/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Private korunový peňažný o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Private euro peňažný o.p.f.“. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OKP-12709-18/2008-PLP zo dňa 03.10.2008, ktorým udelila predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu spoločnosťou spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. korunový dlhopisový o.p.f. a zmenu názvu tohto fondu na názov „ Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., euro dlhopisový plus o.p.f.“.

 • 30.9. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.9.2008, číslo: OPK- 7603/2008-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q3 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

 • 7.8. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3178/2008-PLP zo dňa 4. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dolárový dlhopisový o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový o.p.f. a Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový dlhopisový o.p.f.. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3180/2008-PLP zo dňa 15. júla 2008, právoplatné ku dňu 22.júla 2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovodlhopisový o.p.f. s otvoreným podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund o.p.f..

 • 15.4. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.3. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.02.2008, číslo: OPK-2397/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., MarketNeutral Fund o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

 • 18.3. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-025/2003/KSPF zo dňa 18.12.2003 bolo schválené nové označenie podielového fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový akciovo-dlhopisový o.p.f, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., fond korporátnych dlhopisov o.p.f.. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-005/2002/KSPF zo dňa 24.10.2002, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný dividendový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-126/2005/KISS zo dňa 25.8.2005 došlo schválením štatútu otvoreného podielového fondu k zmene mena podielového fondu na nové, ktoré znie Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private korunový peňažný o.p.f..

 • 2007
 • 18.12. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 26.11.2007, číslo : OPK-1653/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond IV. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO : 00 686 930.

 • 13.10. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2552/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q1 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.10.2007, číslo: OPK-2553/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Q2 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

 • 14.9. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 4940/2007, Nz 34335/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca konanie zasadnutia dozornej rady spoločnosti - personálne zmeny v predstavenstve.
 • 11.8. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.6. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, číslo: UDK-059/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond š.p.f.. Špeciálny podielový fond je vytvorený ako špeciálny podielový fond nehnuteľností na dobu neurčitú a ako otvorený podielový fond. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.5.2007, číslo : OPK-65/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond III. o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO : 00 686 930.
 • 12.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, číslo: UDK-059/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond š.p.f.. Špeciálny podielový fond je vytvorený ako špeciálny podielový fond nehnuteľností na dobu neurčitú a ako otvorený podielový fond. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, číslo: UDK-059/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond š.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
 • 11.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.09.2006, číslo: UDK-044/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond II. o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • 4. rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.9.2006, číslo : UDK-044/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond II. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2006 pod. č. 32Exre/357/2006 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
 • 2006
 • 1.12. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.10. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.09.2006, číslo: UDK-044/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., CPPI Zaistený fond II. o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

 • 31.5. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.5.2006, číslo: UDK-019/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: Tatra Asset Management, správ. spol.,a.s., CPPI Zaistený fond I. o.p.f. Depozitárom podielového fondu je Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930.

 • 2005
 • 20.10. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005 číslo: GRUFT-112/2005/KISS v znení opravy rozhodnutia č. GRUFT-112/2005/KISS zo dňa 05.08.2005, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: 1. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., ConservativeFund TB o.p.f., 2. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., HarmonicFund TB o.p.f., 3. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., StrategicFund TB o.p.f., 4. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V1 o.p.f., 5. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V2 o.p.f., 6. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private TB V3 o.p.f.

 • 7.9. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Depozitárom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

 • 22.6. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 08.06.2005, číslo: GRUFT-112/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením: 1. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., ConservativeFund o.p.f., 2. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., HarmonicFund, o.p.f., 3. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s., StrategicFung, o.p.f., 4. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V1 o.p.f., 5. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V2 o.p.f., 6. Tatra Asset Managament, správ. spol., a.s.,Private V3 o.p.f. Depozitáriom otvorených podielových fondov správcovskej spoločnosti je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3 , 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

 • 2004
 • 30.11. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vytváranie a spravovanie podielových fondov
   • riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov
   • poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov
   Zrušené predmety
   • zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní
   • zo zhromaždeného majetku podľa predchádzajúceho predmetu činnosti vytváranie a správa podielových fondov
   • vykonávanie nútenej správy podielových fondov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 891/2004, Nz 83531/2004 zo dňa 22.11.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o prijatí Dodatku č. 10 k stanovám spoločnosti.
 • 8.6. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 7.4. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 659 696 € (splatené 1 659 696 €) z hodnoty 1 726 084 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • v y m a z u j e s a : Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava z a p i s u j e s a: Notárska zápisnica č. N 2795/2003, Nz 117946/2003 zo dňa 30.12.2003.
 • 5.3. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 30.9. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, v skratke: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. z Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť akciová spoločnosť
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
   pôvodne
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 1845/2003, Nz 41476/2003 zo dňa 28.5.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválení dodatku č. 8 k stanovám.
 • 24.3. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Mag. Christiana Pettera: 23.10.2002. Rozhodnutie jediného akcionára o prijatí dodatku č. 7 k stanovám vo forme notárskej zápisnice č. Nz 1081/2002 zo dňa 18.12.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavla Feitschera: 18.12.2002.
 • 2002
 • 25.11. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2001
 • 14.12. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 25.10. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 726 084 € z hodnoty 1 692 890 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 208/00, Nz 194/00 z priebehu valného zhromaždenia spoločnosti konaného 18.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení záklaného imania na 52 000 000,-Sk a o schválení zmeny stanov dodatkom č.5. Záznam z rokovania dozornej rady spoločnosti konaného 11.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti konaného 21.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene a voľbe členov dozornej rady. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-010/2001/KISS z 26.6.2001 o súhlase s voľbou nového člena predstavenstva a nového člena dozornej rady. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 013/2001/KISS z 3.9.2001 o súhlase s voľbou nového člena dozornej rady. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT- 015/2001/KISS z 11.9.2001 o schválení zmeny stanov spoločnosti a súčasne spoločnosti v znení ich zmien vykonaných dodatkom č. 5 zakotvujúcich základné imanie na 52 000 000,-Sk.
 • 2000
 • 11.12. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-001/2000/KSPF z 29.11.2000 o povolení na vytvorenie a o schválení štatútov podielových fondov: Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., dolárový dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky akciový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., americký akciový o.p.f. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. UFT-002/2000/KSPF z 29.11.2000 o schválení zmien štatútov a zmien v tomto novom označení podielových fondov: Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., európsky technologický o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., euro dlhopisový o.p.f.

 • 25.4. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť akciová spoločnosť z Tatra Asset Management, i.s.a.s.
  • zmena základného imania 1 692 890 € z hodnoty 697 072 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
   pôvodne
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo vypísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní
   • zo zhromaždeného majetku podľa predchádzajúceho predmetu činnosti vytváranie a správa podielových fondov
   • vykonávanie nútenej správy podielových fondov
   Zrušené predmety
   • zhromažďovanie peňažných prostriedkov s cieľom ich investovania do majetku na základe obmedzenia a rozloženia rizika v zmysle právnych predpisov
   • vytváranie a správa podielových fondov
   • poskytovanie služieb investičným fondom
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov - dodatok č. 3, schválená valným zhromaždením dňa 3.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 4/2000, Nz 4/2000 a zmena stanov - dodatok č. 4, schválená valným zhromaždením dňa 10.3.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 66/2000, Nz 66/2000, ktorými sa stanovy upravili do súladu s ustanoveniami Zák. č. 385/1999 Z.z. Zároveň boli upravené aj štátúty nasledovných podielových fondov: Podielové fondy: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. korunový dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., korunový peňažný o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciovo-dlhopisový o.p.f. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., medzinárodný akciový o.p.f.
 • 1999
 • 28.10. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 697 072 € z hodnoty 663 878 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 326/97, Nz 325/97 zo dňa 22.10.1997 spísaná notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Stanovy spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava. Starý spis: Sa 2280 Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 19.5.1998. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA KONTO, otvorený podielový fond peňažného trhu. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA PROFIT, dlhopisový otvorený podielový fond. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA GLOBAL, dlhopisový otvorený podielový fond. Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA SPORO, dôchodkový otvorený podielový fond. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.7.1999 pod .č. N 156/99, Nz 138/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.9.1999 pod č. N 194/99, Nz 194/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 30.3. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Vajanského nábr. 5, 810 11 Bratislava z Vajanského nábr. 5, 810 06 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo vypísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 19.5.1998. Podielový fond : Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA GLOBAL, rastový otvorený podielový fond. Podielový fond : Tatra Asset Management, i.s.a.s., TATRA KONTO, otvorený podielový fond peňažného trhu.
 • 1998
 • 20.3. 1998
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Tatra Asset Management, i.s.a.s.
  • novú adresu firmy Vajanského nábr. 5, 810 06 Bratislava
  • nové základne imanie 663 878 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zhromažďovanie peňažných prostriedkov s cieľom ich investovania do majetku na základe obmedzenia a rozloženia rizika v zmysle právnych predpisov
   • vytváranie a správa podielových fondov
   • poskytovanie služieb investičným fondom
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 326/97, Nz 325/97 zo dňa 22.10.1997 spísaná notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Stanovy spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka v SR, Michalská 8, 815 63 Bratislava Podielový fond: Tatra Asset Management, i.s. a.s. TATRA PROFIT, dividendový otvorený podielový fond. Stary spis: Sa 2280