Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CEMOS, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
968 957 € 1 263 336 € 1 285 531 € 947 622 € 810 508 € 630 581 € 783 039 € 855 800 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
58 565 € 9 171 € 1 875 € 2 812 € 1 574 € 5 353 € 9 132 € 48 329 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 611 € 1 875 € 2 812 € 1 574 € 5 353 € 9 132 € 12 326 €
005
A.I.2
Software
5 611€ 1 875€ 2 812€ 1 574€ 5 353€ 9 132€ 12 326€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
58 565 € 3 560 € 36 003 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
58 565€ 3 560€ 36 003€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
862 975 € 1 210 953 € 1 248 743 € 934 140 € 801 305 € 618 257 € 767 522 € 800 413 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
437 950 € 575 784 € 585 642 € 607 572 € 329 337 € 242 894 € 489 382 € 115 628 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
437 950€ 575 784€ 585 642€ 607 572€ 329 337€ 242 894€ 489 382€ 115 628€
034
B.I.3
Výrobky
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 317 € 6 588 € 11 858 € 15 811 € 15 811 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 317€ 6 588€ 11 858€ 15 811€ 15 811€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
418 563 € 635 009 € 588 112 € 319 680 € 455 410 € 214 484 € 260 528 € 529 080 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
393 305€ 617 855€ 477 065€ 208 452€ 455 404€ 214 484€ 260 490€ 510 363€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 833€ 981€ 18 260€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
21 425€ 17 154€ 111 047€ 110 247€ 6€ 38€ 457€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 462 € 160 € 73 672 € 300 € 4 700 € 145 068 € 1 801 € 155 705 €
056
B.IV.1
Peniaze
332€ 160€ 827€ 300€ 489€ 56€ 329€ 26€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 130€ 72 845€ 4 211€ 145 012€ 1 472€ 155 679€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
47 417 € 43 212 € 34 913 € 10 670 € 7 629 € 6 971 € 6 385 € 7 058 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 417€ 43 212€ 34 913€ 10 670€ 7 629€ 6 971€ 6 385€ 7 058€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
968 957 € 1 263 336 € 1 285 531 € 947 622 € 810 508 € 630 581 € 783 039 € 855 800 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
358 057 € 494 742 € 485 844 € 478 600 € 436 898 € 391 135 € 385 173 € 527 082 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 299 € 8 299 € 8 299 € 8 299 € 8 299 € 8 299 € 8 299 € 8 299 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 299€ 8 299€ 8 299€ 8 299€ 8 299€ 8 299€ 8 299€ 8 299€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
830 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
830€ 830€ 830€ 830€ 830€ 830€ 830€ 830€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
485 613 € 476 716 € 469 471 € 427 769 € 382 006 € 346 044 € 333 370 € 531 138 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
485 613€ 476 716€ 469 471€ 427 769€ 382 006€ 346 044€ 531 138€ 531 138€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-197 768€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-136 685 € 8 897 € 7 244 € 41 702 € 45 763 € 35 962 € 42 674 € -13 185 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
610 900 € 768 594 € 799 687 € 469 022 € 373 610 € 239 446 € 397 866 € 328 651 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
25 555 € 28 442 € 28 619 € 19 396 € 19 315 € 18 635 € 21 084 € 20 757 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 555€ 28 442€ 28 619€ 19 396€ 19 315€ 18 635€ 21 084€ 20 757€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
24 820 € 24 966 € 24 280 € 23 480 € 23 223 € 22 274 € 20 575 € 28 312 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
24 820€ 24 966€ 24 280€ 23 480€ 23 223€ 22 274€ 20 575€ 17 285€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 842€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
185€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
528 525 € 568 945 € 658 788 € 423 720 € 331 072 € 198 537 € 356 207 € 279 582 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
51 339€ 76 996€ 60 426€ 9 487€ 19 119€ 40 793€ 16 345€ 44 305€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
143€ 332€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
308 756€ 185 386€ 335 685€ 254 873€ 64 180€ 163 111€ 100€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
75 681€ 146 891€ 119 184€ 79 187€ 132 846€ 80 465€ 81 505€ 87 639€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
51 469€ 83 093€ 73 293€ 43 750€ 55 484€ 43 215€ 43 021€ 37 441€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
41 280€ 76 579€ 70 200€ 36 423€ 59 443€ 34 064€ 52 082€ 93 143€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 622€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
32 000 € 146 241 € 88 000 € 2 426 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
32 000€ 146 241€ 88 000€ 2 426€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
67 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
67€