Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CEMOS, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
945 040 € 1 240 584 € 1 057 809 € 1 073 283 € 1 112 651 € 1 018 174 € 1 059 262 € 1 067 252 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 082 874€ 1 250 442€ 1 079 739€ 795 048€ 1 026 208€ 1 264 663€ 728 206€ 1 366 791€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-137 834€ -9 858€ -21 930€ 278 235€ 86 443€ -246 489€ 331 056€ -299 539€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
237 051 € 295 251 € 173 461 € 366 639 € 222 021 € 262 857 € 178 507 € 254 243 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 607€ 23 635€ 9 251€ 14 015€ 19 330€ 10 840€ 11 511€ 10 931€
10
B.2
Služby
219 444€ 271 616€ 164 210€ 352 624€ 202 691€ 252 017€ 166 996€ 243 312€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
707 989 € 945 333 € 884 348 € 706 644 € 890 630 € 755 317 € 880 755 € 813 009 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
816 444 € 905 508 € 844 161 € 751 924 € 805 621 € 698 453 € 716 359 € 775 116 €
13
C.1
Mzdové náklady
601 333€ 656 485€ 604 063€ 536 693€ 591 480€ 504 099€ 512 311€ 556 285€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
195 048€ 226 973€ 218 604€ 196 740€ 195 918€ 180 769€ 187 775€ 199 506€
16
C.4
Sociálne náklady
20 063€ 22 050€ 21 494€ 18 491€ 18 223€ 13 585€ 16 273€ 19 325€
17
D
Dane a poplatky
615€ 674€ 831€ 597€ 579€ 887€ 1 080€ 2 073€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 519€ 2 663€ 938€ 2 512€ 3 779€ 3 779€ 22 332€ 30 559€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 500€ 26€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
17 953€ 17 953€ 6 568€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 516€ 3 267€ 3€ 128 196€ 500€ 709€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 377€ 12 517€ 7 622€ 9 192€ 8 346€ 8 925€ 93 153€ 6 094€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-125 950 € 27 264 € 30 799 € 52 662 € 54 352 € 43 273 € 48 331 € -6 692 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 6€ 1€ 9€
39
N
Nákladové úroky
9 116€ 12 385€ 17 682€ 6 939€ 4 832€ 4 245€ 5 606€ 4 385€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
25€ 53€ 136€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 619€ 3 078€ 2 993€ 1 088€ 879€ 191€ 237€ 1 979€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-10 735 € -15 487 € -20 675 € -8 079 € -5 709 € -4 430 € -5 842 € -6 491 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-136 685 € 11 777 € 10 124 € 44 583 € 48 643 € 38 843 € 42 489 € -13 183 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 881 € 2 880 € 2 881 € -185 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 881€ 2 880€ 2 881€ 2€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-185€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-136 685 € 8 897 € 7 244 € 41 702 € 45 763 € 35 962 € 42 674 € -13 185 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-136 685 € 11 777 € 10 124 € 44 583 € 48 643 € 38 843 € 42 489 € -13 183 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-136 685 € 8 897 € 7 244 € 41 702 € 45 763 € 35 962 € 42 674 € -13 185 €