Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 740 350€ 938 333€ 1 222 883€ 7 793 041€ 7 498 943€ 2 579 310€ 6 146 991€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 630 077 € 2 891 848 € 4 842 605 € 7 394 350 € 7 392 034 € 2 486 129 € 5 321 084 € 8 573 108 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
61 072€ 255 349€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 741 550€ 938 333€ 1 222 883€ 1 255 549€ 1 442 137€ 1 656 461€ 4 475 161€ 2 241 617€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
614 530€ 742 925€ 2 781 060€ 4 485 000€ 4 500 000€ 152 500€ 17 529€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 273 997€ 1 210 590€ 838 662€ 1 653 801€ 1 449 897€ 768 596€ 693 423€ 6 058 613€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 770 502 € 10 634 948 € 8 458 424 € 10 432 717 € 8 259 135 € 12 049 400 € 5 523 935 € 11 361 187 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
254 263€ 49 950€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
75 318€ 65 153€ 95 773€ 82 934€ 69 026€ 102 502€ 72 107€ 98 217€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 616 703€ 7 715 085€ 3 444 471€ 4 362 973€ 6 066 229€ 9 101 502€ 3 524 353€ 3 865 586€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
873 002 € 750 169 € 647 463 € 190 714 € 632 840 € 544 595 € 567 048 € 563 755 €
16
E.1.
Mzdové náklady
646 201€ 514 310€ 441 687€ 84 819€ 436 920€ 399 887€ 402 100€ 387 191€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
30 841€ 31 916€ 31 851€ 23 937€ 31 916€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
207 109€ 180 217€ 162 338€ 98 076€ 144 232€ 131 136€ 130 487€ 128 566€
19
E.4.
Sociálne náklady
19 692€ 24 801€ 11 522€ 7 819€ 19 837€ 13 572€ 10 524€ 16 082€
20
F.
Dane a poplatky
19 661€ 12 458€ 37 930€ 38 464€ 17 272€ 19 024€ 47 160€ 31 808€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
329 731€ 451 008€ 521 209€ 291 899€ -3 971 161€ 819 472€ 680 215€ 929 718€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
329 731€ 451 008€ 521 209€ 291 899€ -3 971 161€ 819 472€ 680 215€ 929 718€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
976 000€ 392 709€ 4 492 267€ 4 492 268€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
450 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
880 087€ 1 248 366€ 3 711 578€ 973 466€ 952 661€ 758 042€ 633 052€ 5 822 153€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-140 425 € -7 743 100 € -3 615 819 € -3 038 367 € -867 101 € -9 563 271 € -202 851 € -2 788 079 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-950 471 € -6 841 905 € -2 317 361 € -3 190 358 € -4 693 118 € -7 740 734 € 878 701 € -1 516 787 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 239 033 € 142 827 € 354 427 € 643 579 € 415 320 € 41 223 167 € 855 508 € 672 281 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 000 000€ 40 903 127€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
314 013 € 44 000 € 244 875 € 141 469 € 8 800 € 159 317 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
44 000€ 141 469€ 8 800€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
244 875€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
314 013€ 159 317€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
924 951 € 142 827 € 310 427 € 290 867 € 106 909 € 143 171 € 825 907 € 494 892 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
924 951€ 142 827€ 309 867€ 59 933€ 142 302€ 11€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 560€ 290 867€ 46 976€ 869€ 825 896€ 494 892€
42
XII.
Kurzové zisky
69€ 13€ 308 411€ 35 400€ 20 801€ 18 072€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
107 824€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 589 311 € 2 438 133 € 820 669 € 2 837 013 € 1 994 238 € 8 962 343 € 1 521 730 € 2 095 049 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
5 444 713€ 6 584 213€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
33 200€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
129 997 € 2 423 853 € 770 979 € 1 565 213 € 1 985 392 € 2 251 639 € 1 425 292 € 2 016 024 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 272 029€ 629 312€ 534 028€ 533 180€ 856 833€ 1 131 036€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
129 997€ 151 824€ 141 667€ 1 031 185€ 1 452 212€ 1 394 806€ 294 256€ 2 016 024€
52
O.
Kurzové straty
843€ 1 239 031€ 671€ 6 937€ 2 115€ 30 782€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 758€ 14 280€ 16 490€ 32 769€ 8 175€ 119 554€ 94 323€ 48 243€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
5 649 722 € -2 295 306 € -466 242 € -2 193 434 € -1 578 918 € 32 260 824 € -666 222 € -1 422 768 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 509 297 € -10 038 406 € -4 082 061 € -5 231 801 € -2 446 019 € 22 697 553 € -869 073 € -4 210 847 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 928 € -789 767 € 220 650 € 2 882 € 145 499 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 928€ 3 088€ 4 633 650€ 2 882€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-792 855€ -4 413 000€ 145 498€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 509 297 € -10 038 406 € -4 082 061 € -5 234 729 € -1 656 252 € 22 476 903 € -871 955 € -4 356 346 €