Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BA Business Center s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 038€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-14 037 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 319 549 € 4 105 497 € 3 887 613 € 3 435 382 € 2 983 960 € 2 303 311 € 1 436 015 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 319 549€ 4 105 497€ 3 887 613€ 3 435 382€ 2 983 960€ 2 303 311€ 1 436 015€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 077 390 € 2 114 409 € 1 761 291 € 1 542 927 € 1 983 559 € 1 740 899 € 1 895 344 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
565 303€ 469 841€ 461 660€ 433 975€ 452 445€ 443 880€ 477 669€
10
B.2
Služby
1 512 087€ 1 644 568€ 1 299 631€ 1 108 952€ 1 531 114€ 1 297 019€ 1 417 675€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 242 159 € 1 991 088 € 2 126 322 € 1 892 455 € 1 000 401 € 562 412 € -473 366 €
17
D
Dane a poplatky
73 001€ 72 996€ 73 158€ 73 076€ 72 929€ 73 746€ 73 518€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 545 203€ 1 555 077€ 1 540 503€ 2 464 133€ 2 429 484€ 2 418 191€ 2 388 894€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-17 489€ -12 085€ 20 999€ 25 841€ 8 073€ 3 480€ 2 431 453€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
156 556€ 77 238€ 34 491€ 62 493€ 69 489€ 170 812€ 2 634 055€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 616€ 46 913€ 23 384€ 17 075€ 40 881€ 224 380€ 179 624€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
709 384 € 405 425 € 502 769 € -625 177 € -1 481 476 € -1 986 573 € -2 912 800 €
38
X.
Výnosové úroky
259€ 140€ 124€ 367€
39
N
Nákladové úroky
411 639€ 998 681€ 1 066 893€ 1 079 192€ 1 026 258€ 1 060 651€ 927 407€
40
XI.
Kurzové zisky
9€
41
O
Kurzové straty
13€ 3€ 5€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 690€ 8 541€ 8 170€ 8 127€ 8 161€ 8 447€ 8 639€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-420 329 € -1 007 222 € -1 075 076 € -1 087 060 € -1 034 282 € -1 068 979 € -935 670 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
289 055 € -601 797 € -572 307 € -1 712 237 € -2 515 758 € -3 055 552 € -3 848 470 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
65 869 € -3 932 € -1 308 € -365 411 € 2 906 € -29 680 € -547 160 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
84 618€ 2 880€ 2 929€ 2 906€ 2 903€ 70€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-18 749€ -3 932€ -4 188€ -368 340€ -32 583€ -547 230€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
223 186 € -597 865 € -570 999 € -1 346 826 € -2 518 664 € -3 025 872 € -3 301 310 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
289 055 € -601 797 € -572 307 € -1 712 237 € -2 515 758 € -3 055 552 € -3 848 470 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
223 186 € -597 865 € -570 999 € -1 346 826 € -2 518 664 € -3 025 872 € -3 301 310 €