Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LASER servis, spol. s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 223 532€ 2 144 664€ 1 821 917€ 1 730 580€ 2 157 587€ 2 299 979€ 2 573 290€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 273 225 € 2 575 588 € 2 175 830 € 1 883 054 € 1 763 771 € 2 041 548 € 2 199 048 € 2 472 802 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
425 611€ 697 521€ 469 708€ 369 853€ 375 503€ 537 708€ 789 487€ 1 007 020€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
276 236€ 332 589€ 336 267€ 352 570€ 353 782€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 521 685€ 1 480 325€ 1 338 689€ 1 099 494€ 1 001 295€ 1 474 738€ 1 386 523€ 1 439 851€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 121€ 14 794€ -15 098€ 26 635€ 8 866€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 400€ 3 495€ 5 848€ 1 600€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53 414€ 46 864€ 40 416€ 32 902€ 24 325€ 29 102€ 23 038€ 25 931€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 751 387 € 2 123 549 € 2 129 433 € 1 853 230 € 1 717 103 € 2 086 235 € 2 098 492 € 2 369 727 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
389 199€ 605 709€ 432 875€ 344 953€ 339 014€ 477 257€ 692 406€ 954 660€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
309 928€ 345 080€ 316 602€ 290 943€ 252 094€ 319 095€ 367 011€ 464 837€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 534€ 22 426€
14
D.
Služby
459 016€ 646 359€ 915 716€ 750 685€ 666 514€ 871 673€ 605 160€ 493 292€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
324 281 € 292 698 € 272 218 € 341 892 € 358 865 € 335 712 € 353 849 € 419 603 €
16
E.1.
Mzdové náklady
235 039€ 211 782€ 195 750€ 245 351€ 255 902€ 240 434€ 247 494€ 299 518€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
81 081€ 72 921€ 68 071€ 84 774€ 88 287€ 82 724€ 87 156€ 105 477€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 161€ 7 995€ 8 397€ 11 767€ 14 676€ 12 554€ 19 199€ 14 608€
20
F.
Dane a poplatky
21 869€ 26 542€ 24 052€ 21 441€ 19 420€ 14 704€ 12 597€ 10 674€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
82 327€ 75 214€ 69 608€ 56 274€ 43 560€ 28 102€ 16 289€ 22 947€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
82 327€ 75 214€ 69 608€ 56 274€ 43 560€ 28 102€ 16 289€ 22 947€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 415€ 2 788€ 2 901€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 573€ 31 252€ 39 425€ 5 815€ 11 321€ -17 047€ 10 831€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
154 245€ 75 481€ 56 036€ 41 227€ 26 315€ 56 739€ 40 349€ 3 714€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
521 838 € 452 039 € 46 397 € 29 824 € 46 668 € -44 687 € 100 556 € 103 075 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 056 734 € 905 655 € 464 373 € 461 971 € 481 824 € 344 421 € 511 433 € 534 082 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
40 € 335 € 120 € 0 € 884 € 116 039 € 100 931 € 100 487 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
113 396€ 97 800€ 98 689€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 428 € 2 200 € 1 311 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
2 428€ 2 200€ 1 311€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
13 € 47 € 88 € 132 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
13€ 47€ 88€ 132€
42
XII.
Kurzové zisky
40€ 335€ 120€ 871€ 168€ 843€ 355€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 467 € 1 710 € 953 € 1 810 € 1 397 € 118 762 € 99 561 € 115 129 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
117 419€ 97 800€ 98 689€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
86 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
86€
52
O.
Kurzové straty
1 591€ 492€ 268€ 972€ 387€ 48€ 397€ 771€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 790€ 1 218€ 685€ 838€ 1 010€ 1 295€ 1 364€ 15 669€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 427 € -1 375 € -833 € -1 810 € -513 € -2 723 € 1 370 € -14 642 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
518 411 € 450 664 € 45 564 € 28 014 € 46 155 € -47 410 € 101 926 € 88 433 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
139 858 € 94 865 € 10 337 € 7 068 € -511 € 7 249 € 21 948 € 20 511 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
128 027€ 105 004€ 15 308€ 5 874€ 6 381€ 3 350€ 22 520€ 19 470€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
11 831€ -10 139€ -4 971€ 1 194€ -6 892€ 3 899€ -572€ 1 041€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
378 553 € 355 799 € 35 227 € 20 946 € 46 666 € -54 659 € 79 978 € 67 922 €